Instrukcje praktyczne
Zrób to sam

STERBOX NT - Jeden przycisk krótki "klik" jedno załączenie/wyłączenie długi klik drugie załączenie/wyłączenie Makrocela "DYSKRYMINATOR PM"

STERBOX NT - Przykład korekty chwilowego wzrostu/wskazań temperatury. (np. wykorzystanie przy błędnym odczycie czujnika DS18B20 – pokazywanie 85stC)

STERBOX NT - Odczyt nr seryjnego (ROM) DS18B20

Przykład podłączenia wyłaczników, przekaźników, bramy, garażu itp.

Przykłady podłączenia wyłączników, oświetlenia,przekaźników lub innych odbiorników.do zestawu.

Przykłady podłączenia wyłaczników, oświetlenia,przekaźników lub innych odbiorników.

Podstawowy przykład podłączenia rolet do Sterboxa i modułów rozbudowy

Przykłady podłączenia rolet bezpośrednio do Sterboxa

Inny przykład podłączenia rolet z przekaźnikami zewnętrznymi.

Szczegółowy przykład podłączenia 12(14) rolet.

Jeden przycisk do 7 funkcji

Jeden przycisk krótki "klik" jedno załączenie/wyłączenie długi klik drugie załączenie/wyłączenie

Przykład konfiguracji wyłącznika dotykowego dwuprzewodowego RaTacz

Przykład konfiguracji regulacji temperatury z Aplikacji Sterbox Control -Tylko dzień/noc PRZYKŁAD 1

Przykład konfiguracji regulacji temperatury z Aplikacji Sterbox Control - dzień/noc/eco PRZYKŁAD 2

Przykład konfiguracji regulacji temperatury z Aplikacji Sterbox Control - dzień/noc/eco PRZYKŁAD 3

Zadawanie wartości analogowej

Przydatna tabela do opisu konfiguracji

Wykonanie instalacji -ogólny opis

Wykonanie instalacji-przykład instalatora-kompletny schemat rozdzielni z podłączeniem Sterboxa

Ustawienie wartości numerycznej do zmiennej

Jednoczesne sterowanie z przycisku i klawiszy ekranowych

Jednoczesne_sterowanie z przycisku i klawiszy ekranowych oraz wylacz wszystko

Przykład podłączenia czujników temperatury i czujnika "foto" oraz konfiguracja do sterownia ogrzewaniem i klimatyzacją wraz z regulacją temperatury oraz sterowanie od natężenia oświetlenia.

Przykład wykonania 48 portów na jednym zestawie z wykorzystniem płytek kodera.

Przykład pdłączenia żarówek i opraw LED 12 z wykorzystaniem wzmacniaczy ( sterownków LED).

Przykład podłączenia wzmacnaicza LED RGBW do RaT16

PWM przykład 1 ( ściemnianie/rozjaśnianie/kolory) - sterowanie z klawiszy ekranowych - sceny świetlne.

PWM przykład 2 ( ściemnianie/rozjaśnianie/kolory) - sterowanie z klawiszy ekranowych i tradycyjnych - sceny świetlne.

PWM przykład 3 (konfiguracja 4 kanałów - RGBW,ściemnianie/rozjaśnianie, powolny on,itp) sterowanie zklawiszy ekranowych,tradycyjnych i aplikacji.

Reset routera w przypadku zaniku WAN ( Internetu).

ZEGAR ASTRONOMICZNY - przykład konfiguracji sterowania.

Konfiguracja czujników 1WIRE

Przykład zaprogramowania łączenia Sterboxów po LAN z wykorzystaniem Aliasu

Przykład podłączenia i konfiguracji czujnika zalania .

Przykład podłączenia przetwornika prądowego P1 .

Przykład konfiguracji i ustawień do STEROWANIA GŁOSOWEGO