Aktualizacje
Najnowsze oprogramowanie

Aktualizacja

Sterbox v4.1.4.f (tylko dla WZTD i WZTC)

Plik aktualizacyjny Sterbox od v 4.1 TYLKO DLA STERBOX-ów WZTD I WZTC przed aktualizacją proszę wykonać kopie ustawień. Status aktualizacji – ( listopad 2019).

Aktualizacja wprowadza usprawnienia w działaniu i konfiguracji Sterboxa

Program Sterbox PC służy m.in. do : Wizualizacji, Aktualizacji, Backup ustawień.

Sterbox PC
v4.1.4.f
Aktualizacja

Sterbox v4.1.4.e (tylko dla WZTD i WZTC)

Plik aktualizacyjny Sterbox od v 4.1 TYLKO DLA STERBOX-ów WZTD I WZTC przed aktualizacją proszę wykonać kopie ustawień. Status aktualizacji – Zalecana ( maj 2019).

Aktualizacja wprowadza zmiany w zapisywaniu konfiguracji z nowymi makrocelami.

Wprowadza również zmiany w wyświetlaniu stron z dużą ilością, klawiszy ekranowych, tekstów.

Program Sterbox PC służy m.in. do : Wizualizacji, Aktualizacji, Backup ustawień.

Sterbox PC
v4.1.4.e
Aktualizacja

Sterbox v4.1.4.d (tylko dla WZTD i WZTC)

Plik aktualizacyjny Sterbox od v 4.1 TYLKO DLA STERBOX-ów WZTD I WZTC przed aktualizacją proszę wykonać kopie ustawień. Status aktualizacji – Zalecana ( październik 2018).

Aktualizacja zmienia sposób odświeżania  stron sterowania.

Nowe strony sterowania odświeżają sie bez przeładowywania całej strony. Usprawnienia programowe. Zmiana sposobu resetowania Sterboxa.

Program Sterbox PC służy m.in. do : Wizualizacji, Aktualizacji, Backup ustawień.

Sterbox PC
v4.1.4.d
Aktualizacja

Sterbox v4.1.3.d (tylko dla WZTD i WZTC)

Plik aktualizacyjny Sterbox od v 4.1 TYLKO DLA STERBOX-ów WZTD I WZTC przed aktualizacją proszę wykonać kopie ustawień. Status aktualizacji – ZALECANA dla posiadajacych wersję 4.1.3 ( marzec 2018).

Aktualizacja wnosi bardzo dużo zmian programowych i wizualizacyjnych.

Nowe strony sterowania, dodatkowe menu do poruszania się między stronami i między Sterboxami, linki ,nowe klasy dla edycji elementów: klawiszy, wskaźników tekstów identyfikatorów. Usprawanienia programowe.

UWAGA: Całkowicie zmieniają sie strony użytkownika w stosunku do wersji 4.1.1 i 4.1.2 – zmiana wyglądu, zmiana współrzędnych.

Przed aktualizacja proponujemy przeczytać nową Instrukcje edycji stron sterowania.

Program Sterbox PC służy m.in. do : Wizualizacji, Aktualizacji, Backup ustawień.

Sterbox PC
v4.1.3.d
Aktualizacja

Sterbox v4.1.2.d (tylko dla WZTD i WZTC)

Plik aktualizacyjny Sterbox od v 4.1 TYLKO DLA STERBOX-ów WZTD I WZTC przed aktualizacją proszę wykonać kopie ustawień. Status aktualizacji – ZALECANA ( listopad 2017)

Program Sterbox PC służy m.in. do : Wizualizacji, Aktualizacji, Backup ustawień.

Sterbox PC
v4.1.2.d
Aktualizacja

Sterbox v4.01f (WPTD i WPTC)

Plik aktualizacyjny Sterbox od v4 przed aktualizacją proszę wykonać kopie ustawień.

Program Sterbox PC służy m.in. do : Wizualizacji, Aktualizacji, Backup ustawień.

 

Lista zmian w sterbox-ie :

– poprawiony procesor tekstu ( błąd określania punktu dziesiętnego dla pełnych wartości numerycznych )
– poprawiony mechanizm informowania o konieczności restartu po zmianie ustawień ( był restart po zmianie bitu SNTP, a nie bitu DHCP )
– poprawiona synchronizacja czasu z zegarem atomowym
– po resecie przez watch-dog-a nie jest zerowana logika
– sterowanie przetwarzaniem logiki sterbox-a
– powrót do źródeł, wspólny kod źródłowy dla wszystkich wersji
– poprawka odbiornika rozkazów z portu szeregowego, rozkaz o ilości danych przekraczającej rozmiar bufora blokował trwale odbiornik szeregowy
– nowe rozkazy po lan i po porcie szeregowym :
– $14 ustawienie zmiennej numerycznej
– $15 ustawienie zmiennej tekstowej
– $16 odczyt zmiennej numerycznej
– $17 odczyt zmiennej tekstowej
– poprawka w transmisjach wychodzących, sterbox nie przedstawiał się swoim numerem seryjnym, zostało to naprawione
– poprawka w transmisjach przychodzących, sterbox nie kontrolował adresu odbiorcy, zostalo to naprawione, musi być adres odbiorcy lub adres rozgłoszeniowy
– poprawka w transmisjach przychodzących, sterbox nie kontrolował typu odbiorcy, zostało to naprawione

– poprawiona wersja Włoska ( błędy przetwarzania CGI -> przyczyna zbyt długie napisy po Włosku )
– poprawiona obsługa synchronizacji zegara RTC z zegarem atomowym poprzez protokół SNTP
– poprawiony błąd niszczenia stanu przerzutników pamietających poprzez synchronizację zegara
– uwaga ! zegar synchronizuje się z zegarem atomowym 15 minut po zmianie godziny z 3 na 4

Sterbox PC
v4.0.1.f