Filmy szkoleniowe
Instrukcje

Seria

WZTC i WZTD

PLAYLISTA - wszystkie szkolenia Sterbox seria WZTC i WZTD.

Lekcja 1 -podstawowe informacje o modułach głównych oraz rozbudowy.

Podstawowe informacje o rodzajach Sterbox-ów oraz modułach rozbudowy, portach i złączach

Zobacz na YouTube

Lekcja 2 - montaż modułów na szynie DIN, łączenie. Przykłady konfiguracji.

Montaż Sterboxa oraz modułów na szynie DIN, łączenie lokalne i zdalne. Wykorzystanie łącznika CRR.Przykłady konfiguracji zestawów.

Zobacz na YouTube

Lekcja 3 - podłączenie modułów głównych Sterbox i logowanie do systemu...

Podłączenie modułów głównych Sterbox i pierwsze logowanie do systemu.

Zobacz na YouTube

Lekcja 4 -przeglądarka nie widzi urządzenia. Podłączenie bezpośrednio do komputera.

Problem z pierwszym połączenie do Sterboxa. Przeglądarka nie widzi urządzenia. Podłączenie bezpośrednio do komputera konfiguracja ustawień.

Zobacz na YouTube

Lekcja 5 - Podstawowe zasady programowania. Proste sterowanie np. oświetleniem.

Podstawowe zasady programowania. Proste sterowanie np. oświetleniem. wpisywanie i łączenie obwodów, wybory Makroceli itp.

Zobacz na YouTube

Lekcja 6 - Podstawowe programowanie rolet.

Podstawowe programowanie rolet. Na kolejnych prezentacjach zostanie pokazane tworzenie grup i sterowanie automatyczne cdn.

Zobacz na YouTube

Lekcja 7 - Grupy centralnego wyłączania. Zegary. Jeden przycisk kilka funkcji.

Tworzenie grup centralnego wyłączania. Sterowanie z zegara/zegarów. Wykorzystanie krótkiego i długiego naciśnięcia przycisku.

Zobacz na YouTube

Lekcja 8 - Więcej o roletach, przyciski grupowe, . Automat.

Więcej  o programowaniu rolet, przyciski grupowe, podwójne wykorzystanie przycisków. Sterowanie manualne i automatyczne. Dodanie zegara.

Zobacz na YouTube

Lekcja 9 -Tworzenie kopi zapasowej ( backup) odtworzenie konfiguracji z pliku.

Utworzenie kopi zapasowej konfiguracji ( backup) i odtworzenie konfiguracji z pliku. Zakładanie zwory umożliwiającej działanie z programem Sterbox PC.

Zobacz na YouTube

Lekcja 10 – podłączenie modułów rozbudowy konfiguracja portów i kolejności.

Przykład/zasady podłączenia modułów rozbudowy, konfiguracja portów, ustawianie numerów modułów ( kolejność). Moduły RaT8OC, RaT8WG, RaT16, RaKlaw.

Zobacz na YouTube

Lekcja 11 - Podłączenie i konfiguracja paneli/wyłączników dotykowych i RaKlaw.

Ta lekcja omawia zasady podłączenia i konfiguracji paneli/włączników dotykowych.

Omówienie różnicy pomiędzy RaTacz a wyłącznikiem uniwersalnym.

Podłączenie i konfiguracja modułu RaKlaw  i paneli/wyłączników RaTacz.

Przykład korzystania z konfiguratora paneli/wyłączników.

Zobacz na YouTube

Lekcja 12 – Reset Sterboxa do „zera” .

Zasada wykonania resetu wszystkich ustawień Sterboxa. Po resecie Sterbox wraca na adres podstawowy 192.168.0.177.

Zobacz na YouTube

Lekcja 13 -Aplikacja Sterbox Control podstawowe informacje.

Podstawowe informacje o Aplikacji Sterbox Control.

Różnica pomiędzy Sterbox Control a Sterbox Control plus.

Pobieranie aplikacji. Instalowanie.

Zobacz na YouTube

Lekcja 14 - Aplikacja Sterbox Control cd. programowanie początkowe.

Podstawowe programowania/konfiguracja Sterboxa do współpracy z aplikacją. Pobieranie i wgranie pliku konfiguracyjnego.

Zasady opisywania tytułów, zakładek/pokoi, klawiszy, ukrywanie zbędnych – nie używanych elementów (zakładek, klawiszy, suwaków, tekstów itp).

Zobacz na YouTube

Cdn.

Już niedługo kolejne filmy.

 

Seria

WPTC i WPTD

PLAYLISTA - wszystkie szkolenia Sterbox seria WPTC i WPTD.

Lekcja 1 - podstawowe dane i nawigacja po programie urządzenia.

Lekcja 2 - konfiguracja fabryczna i przykłady podstawowego programowania.

Lekcja 3 - rozpoznawanie podłączonych sterowników i modułów.

Dostosowywanie portów do odpowiedniego sprzętu.Wgrywanie konfiguracji z programu PC Sterbox.

Zobacz na YouTube

Lekcja 4 - programowanie według określonych założeń bez ustawień fabrycznych.

Sterbox programowany całkowicie od początku bez ustawień początkowych standardowych ( fabrycznych)
Ta prezentacja ma powiązanie z poprzednią prezentacją z lekcji 3.
-podłączenie wyłączników
-konfiguracja globalnego wyłączania niektórych odbiorników
-konfiguracja sterowania zegarem
-konfiguracja powiadomień e-mail
-konfiguracja do aplikacji mobilnych
-konfiguracja do sterowania bramami garażowymi i wjazdowymi
-tworzenie kopii konfiguracji

Zobacz na YouTube

Lekcja 5 - konfiguracja i podłączenie rolet / Część 1

Film szkoleniowy Lekcja 5 konfiguracja i podłączenie rolet część 1, prezentuje podstawową konfigurację rolet w sterowaniu za pomocą przycisków jedno i dwu przyciskowych. Jest to podstawowa wiedza na temat sterowania roletami i podstawa do dalszych konfiguracji i sterowania z Komputera, Telefonu, Tabletu, iPada, e-mail, od logiki, zegarów, innych urzadzeń czy zdalnego zarządzania.

Zobacz na YouTube

Lekcja 6 - konfiguracja i podłączenie rolet / Część 2

Film szkoleniowy Lekcja 6 konfiguracja i podłączenie rolet część 2, jest kontynuacja szkolenia z zakresu konfiguracji i podłaczenia rolet. Dla osób bardziej zaawansowanych moze stanowic niezależna lekcję lub uzupełnienie swojej wiedzy.

cdn.

Zobacz na YouTube