ePilot
Konfigurowanie i przesuwanie.

Różne klawisze, różne ustawienia, różne ekrany.
Pełna obsługa aż do kilkunastu Sterboxów.

Pobierz aplikację

Dostępna dla iOS i Android.

Pobierz już dziś z oficjalnych platform.

O Aplikacji

Nadaje się do sterowania oświetleniem, roletami, temperaturą, podlewaniem, bramami wjazdowymi, dowolnymi odbiornikami zarówno w domu jak i w biurze.

Aplikacja jest łatwa i intuicyjna w obsłudze oraz konfiguracji.

Od tej pory sterowanie domem stanie się przyjemnoscią.

O Aplikacji

- Pięć dowolnie konfigurowanych ekranów
- W każdym oknie można zdefiniować ilość klawiszy ekranowych od 6 do 18, wybierać wielkość i wygląd przycisku oraz dowolnie go przenosić.
- Każdy klawisz ekranowy może być dowolnie opisany, może posiadać własną ikonę, własny kolor tła/opisów/ikon, własne zdjęcie zrobione bezpośrednio z aparatu urządzenia lub pobrane z galerii czy też z określonej lokalizacji pliku.
- Każdy klawisz może być indiwidua lnie skonfigurowany do konkretnego Sterboxa (konkretny adres IP), i można wpisać dowolną nazwę powiązania, które wykona komendę „zmiana” w dedykowanym urządzeniu.
- Każdy ekran może być dowolnie opisany, może posiadać własną ikonę, własny kolor tła, własne zdjęcie zrobione bezpośrednio z aparatu urządzenia lub pobrane z galerii czy też z określonej lokalizacji pliku.
- Ostatni ekran odnosi się bezpośrednio do strony u6 Sterbox-a, na której możemy umieścić kontrolowane stany lub funkcje , a dodatkowo linki do innych stron sterowania dzięki czemu możemy rozwinąć aplikację w dowolny sposób.

Aplikacja współpracuje ze sterownikami Sterbox seria WP.

Tablet

Poznaj aplikację

Telefon

Poznaj aplikację

Pobierz bezpośrednio

Pobierz aplikację bezpośrednio z Sterbox – dostępne jedynie w wersji na Android.

Pomoc

Pliki do pobrania

Instrukcja, opis i konfiguracja
Ikony do aplikacji