Instrukcja RaT16

Czerwony tekst użyto w celu zwrócenia szczególnej uwagi, kursywy do wyróżnienia nazw użytych na stronach Sterboxa. Linie poziome oddzielają poszczególne tematy.

Aby po kliknięciu w odnośnik powrócić do poprzednio czytanego tematu, użyj klawisza "wstecz" przeglądarki. Możesz również otwierać nowe tematy w zakładkach przeglądarki klikając na odnośniku prawym klawiszem myszy, a następnie wybrać "otwórz w nowej zakładce".

Uwaga ta instrukcja / help przeznaczona jest do RaT16 podłączonego ze Sterboxem z firmware wersji co najmniej 4.1.0a .

Spis treści:

 1. Mechanika, wymiary obudowy, sposób montażu, wiadomości podstawowe.
 2. Zasilanie.
 3. Podłączenie do Sterboxa.
 4. Porty cyfrowe.
 5. Podłączanie do portu cyfrowego urządzeń wejściowych i wyjściowych.
 6. Porty wejść analogowych.
 7. Wyjścia PWM.
 8. Port RS-485. Użycie jako port szeregowy lub DMX.
 9. Ustawienia modułu RaT16. Poprzez program Sterbox PC. Poprzez Sterboxa Menu Główne, Moduły rozszerzeń.
 10. RaT16 podłączony lokalnie i zdalnie. Różnice.
 11. Objaśnienia.

Mechanika, wymiary obudowy, sposób montażu, wiadomości podstawowe.

RaT16

Obudowa o wymiarach Wys. 65,0 mm, Szer. 90,0 mm, Dł. 87,5 mm. 

Montaż obudowy na szynie 35mm PN-EN 60715.

U dołu i góry (jak na rysunku obok) obudowy dwa gniazda do wtyków zaciskowych do montażu przewodów. Gniazdo górne 3816, dolne 3810. Przewody maksymalnej średnicy 1mm. Po lewej i prawej stronie złącza magistrali Sterbox do łączenia ze Sterboxem i innymi modułami. Na górze lampki sygnalizacyjne portów cyfrowych i lampka stanu modułu.

Podstawy: 16 quasi dwukierunkowych portów cyfrowych w tym cztery porty z możliwością zamiany na porty wyjściowe PWM (analogowe), 3 fizyczne porty analogowe zamienne z wejściami do specjalnych czujników analogowych. Port RS-485 do komunikacji ze Sterboxem lub jako dodatkowy port RS lub jako port DMX.

W systemie można podłączyć 4 moduły RaT16, kolejność portów ustawia się:

 • poprzez program "Sterbox PC".
 • poprzez przeglądarkę na stronie Moduły rozszerzeń.

Zasilanie.

RaT16

RaT16 powinny być zasilanie napięciem stałym 12V +-20%.Nie jest wymagana jego stabilizacja. Pobór prądu do 0,1A (1W) -porty ustawione jako wyjścia, na wszystkich stan 1 logicznej - świecą się wszystkie diody. 

Zasilanie podłączamy do złącza górnego typu 3816. Biegun dodatni zasilacza do styku +Z a biegun ujemny zasilacza do G który będziemy nazywać masą.

 Dolne gniazdo 3810 posiada również styki masy i +Z. Są one wewnętrznie połączone, ale nie należy ich używać w sposób powodujący przepływ prądu większy niż 0,2A przez obwody wewnątrz modułu!

Istotną sprawą jest aby przewód masy G był połączony we wszystkich modułach, zasilaczu i do Sterboxa ! Najwłaściwszym jest podłączenie przewodów mas od każdego urządzenia osobno - przewody schodzą się wszystkie przy zacisku masy zasilacza! Podłączenia należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniuDlaczego?

Masa G musi być przewodem średnicy co najmniej 1mm. Najwłaściwszym jest podłączenie przewodów mas od każdego urządzenia osobno - przewody schodzą się wszystkie przy zacisku masy zasilacza!

Niebieski przewód masy G, na obrazku z lewej strony poprowadzony pomiędzy Sterboxem a RaT16.  Masa G musi być przewodem średnicy co najmniej 1mm. Najwłaściwszym jest podłączenie przewodów mas od każdego urządzenia osobno - przewody schodzą się wszystkie przy zacisku masy zasilacza!

Podłączenie do Sterboxa

Moduł RaT16 można podłączać do Sterboxów WZTC i WZTD.
Podłączenie do Sterboxa odbywa się na dwa sposoby:

1:

Uwaga: zasilanie w czasie manipulacji urządzeniami musi być wyłączone! Dlaczego?
Z lewej strony Sterboxa znajduje się złącze. Po prawej stronie modułu RaT16 znajduje się takie samo złącze. Wkładamy pomiędzy nie łącznik (cztery złocone piny) i zsuwamy ze sobą.  Tak samo dołączamy następne moduły. Istotną sprawą jest połączenie zacisków G Sterboxa i wszystkich połączonych modułów. Należy użyć przewodu o średnicy co najmniej 1mm.

2:

Uwaga: zasilanie w czasie manipulacji urządzeniami musi być wyłączone! Dlaczego?
Połączenie poprzez RS-485, tylko dla WZTC i WZTD. Łączymy skrętką zaciski  A B i G Sterboxa i modułu. Zasilanie +Z może być z różnych zasilaczy. Odległość pomiędzy urządzeniami do około 500m. Pamiętajmy że RS-485 ma strukturę magistrali i końcowe urządzenia na niej muszą mieć włączone terminatory.

Uwaga: ten rodzaj podłączenia nadaje się tyko w niektórych zastosowaniach. Czas reakcji na zmiany wejść urządzenia jest dość długi. Polecam w wypadku konieczności wyniesienia na odległość użycie drugiego Sterboxa i połączenie aliasem.

Porty cyfrowe.

Porty cyfrowe mają taką samą budowę jak porty Sterboxa. Każdy port  cyfrowy może być ustawiony jako wejście lub jako wyjście. Ustawień dokonuje się w Szczegółach makroceli:
Zaznaczenie Tłumik powoduje ignorowanie krótkich zmian sygnału (zakłóceń) na wejściu.


Elektryczna budowa portu.

Schemat wewnętrzny portu cyfrowego. Wartość rezystora to 10kom. LED jest umieszczony na wierzchu obudowy i wskazuje stan portu. Przy wyłączonym tranzystorze NPN, stan na porcie to 0 logiczne, napięcie jest bliskie +Z. Przy podłączeniu obciążenia pomiędzy zaciski Port  a  AG, prąd wypływający z portu do masy jest ograniczony rezystorem AR i wynosi maksymalnie 1mA przy napięciu zasilania 12A.  Przy włączonym tranzystorze NPN, stan na porcie to 1 logiczna, napięcie jest bliskie potencjałowi masy (zależnie od płynącego prądu od 0,5 do 1V, wartości przybliżone). Przy podłączeniu obciążenia pomiędzy zaciski +Z a Port, prąd wpływający do zacisku port nie może być większy niż 150mA ! Jeśli odbiornik pobiera większy prąd należy stosować albo jego ograniczenie albo układ który "wzmacnia" np. przekaźnik.
Napięcie na portach powinno mieścić w zakresie od 0V do +Z. Port toleruje napięcie do którego podłączone jest obciążenie do maksymalnie 24V.
Przekroczenie wartości podanych powyżej powoduje zniszczenie modułu za które nie odpowiada producent czy też dystrybutor urządzenia.

Każdy moduł RaT16 posiada 16 portów cyfrowych oznaczonych dla kolejności R1 do R16. Po podłączeniu do Sterboxa będą one widziane w systemie jako: dla 1 modułu R1 to port 37 do R16 - portu 52.
dla 2 modułu R1 to port 53 do R16 - portu 68.
dla 3 modułu R1 to port 69 do R16 - portu 84.
dla 4 modułu R1 to port 85 do R16 - portu 100.


Podłączanie do portu cyfrowego urządzeń wejściowych i wyjściowych.


Masa G musi być przewodem średnicy co najmniej 1mm. Najwłaściwszym jest podłączenie przewodów mas od każdego urządzenia osobno - przewody schodzą się wszystkie przy zacisku masy zasilacza!

Do RaT16 oznaczonego jako "1" *, portu 37 podłączony jest wyłącznik.
Aby podłączyć wyłącznik do portu nie musimy stosować żadnych dodatkowych elementów.

W makroceli Porty modułu lokalnego RaT16 - 1 37 do 44  pierwszy wiersz odpowiada portowi 37. Ustawiamy go jako Wejście.  
Do RaT16 oznaczonego jako "2"*, portu 57 podłączona jest dioda LED. Normalna dioda LED do pracy potrzebuje ograniczenia prądu. Stąd rezystor R, jego wartość od 1kom do 10kom. Brak tego rezystora spowoduje uszkodzenie diody i może uszkodzić port RaT16.
Istnieją diody LED z wbudowanym rezystorem, wtedy taka dioda opisana jest jako dostosowana do napięcia 12V.

W makroceli Porty modułu lokalnego RaT16 - 1 52 do 60  piąty wiersz odpowiada portowi 57. Ustawiamy go jako Wyjście.
Do RaT16 oznaczonego jako "2"*, portu 62 podłączony jest przekaźnik. Przekaźnika używa się wtedy jeśli przekroczone są możliwości prądowe (150mA) lub napięciowe (12VDC) modułu RaT16.
Przekaźnik musi mieć cewkę na 12VDC i prąd cewki nie większy niż 150mA.

W makroceli Porty modułu lokalnego RaT16 - 2 61 do 68  drugi wiersz odpowiada portowi 62. Ustawiamy go jako Wyjście.

Porty wejść analogowych.

W module RaT16 znajdują się trzy porty analogowe. W zależności od ich ustawienia można podłączyć do nich różne czujniki:
 1. Wejście analogowe napięciowe. Akceptowane jest napięcie z zakresu 0 do 3V. Do czujników które podają napięcie z tego zakresu.
 2. Wejście do czujników z transmisją 1W. Można podłączyć dwa czujniki temperatury DS18B20 lub użyć do odczytu numeru seryjnego pastylek DS1990.
 3. Wejście do czujników temperatury i wilgotności DHT11 lub DHT22 lub ich odpowiedników AM2302.
Ustawienia makroceli.
Ustawień rodzaju podłączanych czujników dokonuje się:
 • poprzez program "Sterbox PC".
 • poprzez przeglądarkę na stronie Moduły rozszerzeń.
Wejścia analogowe napięciowe.
Z punktu widzenia praktyki miernictwa czujniki dzielą się na trzy i czteroprzewodowe. Na rysunku pokazano prawidłowy sposób podłączania obu typów. Jednocześnie pokazano jak podłączać oba typy równocześnie. Proszę zwrócić uwagę na użycie masy analogowej AG !  
W przypadku długich przewodów pamiętajmy że mogą się na nich indukować napięcia zakłócające. Proszę stosować kable z ekranem. Ekran powinien być podłączony do masy G tylko od strony Modułu.
W trybie wejść analogowych napięciowych wejście A1 jest podłączone do wyjścia 1 makroceli, A2 do 3, A3 do 5.

Uwaga: gdy pomiar jest niestabilny (wartość całkowita pomiary ma duże fluktuacje):
- sprawdż zasilacz który używasz, może mieć wysokie napięcie tętnień - sprawdzisz to podłączając kondensator elektrolityczny o dużej pojemności (min 1000uF), na zaciski zasilacza,
- połączenia masy pomiędzy zasilaczem, modułami - muszą być wykonane prawidłowo i solidnie, patrz punkt Zasilanie,
- podłącz rezystor 10kom - 1kom pomiędzy Ax a AG, blisko RaT, będzie konieczna kalibracja odczytu wartości analogowej,
- zablokuj zasilanie czujnika temperatury (przy samym czujniku) kondensatorem ceramicznym 100nF,
- użyj przewodów ekranowanych.


Czujnik temperatury trzy przewodowy.
Wejścia wykorzystane do czujników z transmisją 1W.
Sygnały na końcówkach DS18B20 w obudowie TO-92.
Podłączenie dwóch czujników do jednego wejścia. Czujniki w trybie "parasite" (więcej szczegółów na stronie producenta).
Czujniki podłączone do A1 podają wynik do wyjść 1 i 2 makroceli, A2 do 3 i 4, A3 do 5 i 6.

Gdy pomiary są niestabilne:
- sprawdź zasilacz który używasz, może mieć wysokie napięcie tętnień - sprawdzisz to podłączając kondensator elektrolityczny o dużej pojemności (min 1000uF),  na zaciski zasilacza.
- połączenia masy pomiędzy zasilaczem, modułami - muszą być wykonane prawidłowo i solidnie, patrz punkt Zasilanie.
- zmień zasilanie czujników. Po lewej pokazano zasilanie z układu pomiarowego (parasite), Odłącz końcówki Vdd i zasilaj czujniki trzecim przewodem (więcej szczegółów na stronie producenta).
Ten rodzaj wejść można wykorzystywać do odczytu numeru seryjnego podzespołów 1W, a w szczególności DS1990. Numer odczytany jest kierowany do bufora z którego można wykorzystać go w  Odbiorniku tekstu. Oczywiście widoczny jest także na stronie Testy komunikacji.

Wejście do czujników temperatury i wilgotności DHT11 lub DHT22 lub ich odpowiedników.
DHT11 Numeracja końcówek elementu.
Mierzona jest wilgotność względna i temperatura. 
Podłączenie czujnika do wejścia Ax. Zasilanie 5V można uzyskać z RaEZN. Czujniki podłączone do A1 podają wynik do wyjść 1(temperatura) i 2 (wilgotność) makroceli, A2 do 3 i 4, A3 do 5 i 6.
Opis DHT11 i DHT22.. Czujniki różnią się zakresem i dokładnością.

Gdy pomiary są niestabilne:
- sprawdż zasilacz który używasz, może mieć wysokie napięcie tętnień - sprawdzisz to podłączając kondensator elektrolityczny o dużej pojemności (min 1000uF), na zaciski zasilacza.
- połączenia masy pomiędzy zasilaczem, modułami - muszą być wykonane prawidłowo i solidnie, patrz punkt Zasilanie.
Programowanie makroceli.
Makrocela Porty analogowe lokalnego RaT16.
Poszczególne elementy makroceli wyjaśnione są w poniższej tabeli.
Formuła wejścia oraz Formuła wyjścia tam wpisujemy formułę przeliczającą wartość z wejścia. Zapisu formuły dokonuje się w odwrotnej notacji polskiej
Przykład 1: ao 5 + powoduje dodanie do "ao" (wartości z wejścia lub wejścia) 5.
Przykład 2: ao 5 + 100 * powoduje dodanie do "ao" (wartości z wejścia lub wejścia) 5 a następnie pomnożenie wyniku przez 100.
Można stosować maksymalnie 4 argumenty i cztery operatory.

Wartości z Wyjść mogą być skierowane do:
 • modulatorów PWM. Wyjścia modulatorów wykorzystują zaciski portów cyfrowych. Po uaktywnieniu modulatora wyjście działa jako PWM a nie jako wyjście cyfrowe. Instrukcja uszczegóławiająca PWM.
 • Protokołu DMX , wyjściem jest wtedy port RS-485 modułu RaT16. Instrukcja uszczegóławiająca DMX.
Ustawień dokonuje się:
 • poprzez program "Sterbox PC".
 • poprzez przeglądarkę na stronie Moduły rozszerzeń.

Port analogowy modułu RaT16 może być ustawiony w jeden z trzech trybów:
Ustawień dokonuje się:
 • poprzez program "Sterbox PC".
 • poprzez przeglądarkę na stronie Moduły rozszerzeń.

Wyjście 7 podaje wartość napięcia zasilającego.
Wyjście 8 podaje temperaturę procesora modułu RaT16.

Wyjścia PWM.

Cztery wyjścia portów cyfrowych można przełączyć (każde oddzielnie) w tryb pracy PWM . Ustawień dokonuje się:
 • poprzez program "Sterbox PC".
 • poprzez przeglądarkę na stronie Moduły rozszerzeń.
Prąd wyjściowy portu - maksymalnie 150mA. Jeśli odbiornik ma większy prąd można np. zastosować wzmacniacz do LED. Instrukcja uszczegóławiająca PWM.
Wyjścia te można zastosować do sterowania:
 • jasnością łańcuchów LED, żarówek LED, zwykłych żarówek (pamiętajmy o wzmacniacz do LED).
 • Szybkością obrotową silników prądu stałego. Jeśli prąd przekracza 150mA to wzmacniacz do LED  też może być dobrym rozwiązaniem.
 • Płynną regulacją mocy grzejnika elektrycznego (żarówek tradycyjnych na napięcie 230V) - niezbędny przekaźnik elektroniczny (z izolacją obwodów wejściowego i wyjściowego) na odpowiedni prąd i napięcie grzejnika.
 • Wejściami analogowymi (np. 0-10V). Konieczny jest prosty układ całkujący RC.  Instrukcja uszczegóławiająca PWM.

Tu znajdziesz rysunek tłumaczący ustawienia.

Port RS-485. Użycie jako port szeregowy lub DMX.

Port szeregowy RS-485 w module rozbudowy może być użyty do :
 1. Podłączenia do Sterboxa. Na magistrali może być podłączonych do 4 modułów RaT16 i jeden Sterbox. Na magistrali używany jest protokół Sterbox. Magistrala może być wykorzystana tylko do połączenia modułów RaT16 i Sterbox. 
 2. Jako niezależny pot RS-485. Dane wysyłane z Nadajnika tekstu i odbierane z Odbiornika tekstu
 3. Jako port Modbus. Dane wysyłane z Nadajnika tekstu i odbierane z Odbiornika tekstu. Sposób użycia - patrz instrukcja Sterboxa.
 4. Jako port DMX. Do magistrali można podłączyć do 30 urządzeń DMX. Port RS-485 może być wtedy wykorzystany tylko do podłączenia odbiorników DMX.  Instrukcja uszczegóławiająca DMX.
Ustawień dokonuje się:
 • poprzez program "PC Sterbox".
 • poprzez przeglądarkę na stronie Moduły rozszerzeń.
Łączenie urządzeń RS-485.
zworka w pionie druga od zielonego złącza w prawo
W module rozszerzeń do podłączenia Magistrali RS-485 służą zaciski A i B. oraz G. W jakikolwiek sposób używamy portu RS-485 zasady łączenia są takie same.
Zaciski A łączymy z zaciskiem A innego urządzenia, zacisk B z B. Łączymy również masy wszystkich urządzeń.
W urządzeniach końcowych magistrali włączmy terminatory:
W Sterboxie zakładamy zworkę po lewej stronie złącza 3816 (gdy tym złączem zwrócimy Sterboxa ku sobie). Jeden rząd pionowy zostawiamy wolny, na następny zakładamy zworę. W urządzeniach innych producentów szukamy sposobu włączenia terminatora w ich instrukcjach. Jeżeli nie ma innej metody, dołączmy rezystor 120 om do ostatniego urządzenia na magistrali.
zwora - styki drugie w pionie od prawej
Zwora założona = terminator włączony

Do połączenia należy użyć skrętki np. kabli typu YTKSY lub UTP, STP. Żyły A i B muszą być w jednej parze. Maksymalna odległość pomiędzy końcami magistrali to 2km. Zależnie od warunków (zakłócenia) może być ona znacznie mniejsza.
Zasilanie urządzeń może być z jednego lub wielu zasilaczy. Istotne jest tylko połączenie wszystkich mas G wspólnym przewodem.Ustawienia poprzez program PC_Sterbox.

Po wprowadzeniu zmian proszę nie zapomnieć o ich zachowaniu klawiszem  Programuj.
Sposób uruchomienia  programu w Instrukcji.

Uwaga: fabrycznie nowy moduł jest zawsze widziany jako pierwszy! Dlatego nowe moduły podłączamy do Sterboxa pojedynczo. Dopiero gdy ustawimy numer każdego RaT16, możemy podłączyć je wszystkie do Sterboxa. Dobrą praktyką jest oznaczenie modułów przyznanymi numerami.

Poniżej szczegółowo wyjaśniono kolejne elementy ekranu.

Tryb pracy wejścia analogowego:
 1. Analogowe akceptuje napięcie stałe z zakresu 0 do 3V.
 2. Identyfikacja DS1990A po podłączeniu do wejścia pastylki DS1990A odczytuje jej numer ROM. Numer widoczny w Testach komunikacji. Może sterować poprzez Odbiornik tekstu. Ta opcja umożliwia także odczytanie numeru ROM DS18B20.
 3. Temperatura DS18B20 podłączenie jednego czujnika. Należy wpisać numer ROM.
 4. Temperatura i wilgotność DHT11 sposób podłączenia.
 5. Temperatura i wilgotność DHT22 sposób podłączenia.
 6. Temperatura 2x DS18B20 podłączenie dwóch czujników. Należy wpisać numery ROM.
Porty 3 do 6 mogą pracować jako normalny port sterowany z makroceli  Porty modułu (lokalnego lub zdanego) RaT16 - Ustawienie Port wejścia - wyjścia
lub wyjście analogowe - Modulator PWMJak ustawić?
Wyjścia makroceli Porty analogowe  mogą być skojarzone  z kanałami DMX (port szeregowy RaT16 ustawiony jako DMX)  lub wyjściami portów cyfrowych 3 do 6 pracujących jako modulatory PWM (ustawienie portu - patrz ramka wyżej).
Port szeregowy RaT16 może być wykorzystany do:
 1. Port Sterbox  - do podłączenia do nadrzędnego Sterboxa.
 2. Port RS-485   tylko do odbioru danych które rozpoznawane są przez Odbiornik tekstu.
 3. Port DMX - wyjścia "analogowe" makroceli Porty analogowe. Należy zmapować wyjścia według opisu w ramce wyżej.
Ustalenie numeru modułu:
 1. Wyłączamy zasilanie. Dlaczego?
 2. Podłączamy tylko jeden RaT16.
 3. Włączamy zasilanie.
 4. Ustawiamy numer modułu. (Fabrycznie moduły RaT16 są ustawione jako 1 - jeśli  mamy jeden moduł, to nic w tym punkcie nie robimy, mamy dwa to tylko zmieniamy na 2 w jednej sztuce itd).
 5. Klikamy Programuj.
 6. Ewentualnie powtarzamy od punktu 1 dla kolejnego modułu.
Uwaga: w tym miejscu dokonujemy zmian tylko gdy chcemy zmienić numer modułu na INNY!
Oczywiście Adres Sterboxa, Port, Hasło muszą być odpowiednio ustawione. Za tymi ustawiemiami mamy wybór Moduł. Gdy ustawiamy nowo zakupiny RaT16 musi wskazywać na 1. Później wskazujemy tu numer modułu na którym dokonujemy operacji. Np. mamy dwa moduły: 1 i 2, ustawiając 1 -> wybieramy 1, ustawiając 2 wybieramy 2.

Ustawienia poprzez Sterbox - Menu Główne, Ustawienia rozszerzeń. 

Do wersji 4.1.3b było Menu główne, Moduły rozszerzeń. Po wprowadzeniu zmian proszę nie zapomnieć o ich zachowaniu klawiszem  Zastosuj.
Wszystkie zmiany które wprowadzasz są zapisywane w module wskazanym w tym wyborze.
W Menu głównym, Podglądzie rozszerzeń widać odnalezione moduły rozszerzeń. (Konieczne jest ustawienie choćby jednej makroceli portów modułów rozszerzeń - dla uruchomienia komunikacji).
Uwaga: fabrycznie nowy moduł jest zawsze widziany jako pierwszy! Dlatego nowe moduły podłączamy do Sterboxa pojedynczo. Dopiero gdy ustawimy numer każdego RaT16, możemy podłączyć je wszystkie do Sterboxa. Dobrą praktyką jest oznaczenie modułów przyznanymi numerami. 
Zmiana numeru modułu:
 1. Wyłączamy zasilanie. Dlaczego?
 2. Podłączamy tylko jeden RaT16.
 3. Włączamy zasilanie.
 4. Ustawiamy numer modułu. (Fabrycznie moduły RaT16 są ustawione jako 1 - jeśli  mamy jeden moduł, to nic w tym punkcie nie robimy, mamy dwa to tylko zmieniamy na 2 w jednej sztuce itd).
 5. Klikamy Zastosuj.
 6. Ewentualnie powtarzamy od punktu 1 dla kolejnego modułu.
Uwaga: w tym miejscu dokonujemy zmian tylko gdy chcemy zmienić numer modułu na INNY!
Tryb pracy wejścia analogowego:
 1. Analogowe akceptuje napięcie stałe z zakresu 0 do 3V.
 2. Identyfikacja DS1990A po podłączeniu do wejścia pastylki DS1990A odczytuje jej numer ROM. Numer widoczny w Testach komunikacji. Może sterować poprzez Odbiornik tekstu. Ta opcja umożliwia także odczytanie numeru seryjnego DS18B20.
 3. Temperatura DS18B20 podłączenie jednego czujnika. Należy wpisać numer ROM.
 4. Temperatura i wilgotność DHT11 sposób podłączenia.
 5. Temperatura i wilgotność DHT22 sposób podłączenia.
 6. Temperatura 2x DS18B20 podłączenie dwóch czujników. Należy wpisać numery ROM.
Porty 3 do 6 mogą pracować jako normalny port sterowany z makroceli  Porty modułu (lokalnego lub zdanego) RaT16 - Ustawienie Port wejścia - wyjścia
lub wyjście analogowe - Modulator PWM.  
Jak ustawić?
Wyjścia makroceli Porty analogowe  mogą być skojarzone  z kanałami DMX (port szeregowy RaT16 ustawiony jako DMX)  lub wyjściami portów cyfrowych 3 do 6 pracujących jako modulatory PWM (ustawienie portu - patrz ramka wyżej).
Jak ustawić?
Port szeregowy RaT16 może być wykorzystany do:
 1. Port Sterbox  - do podłączenia do nadrzędnego Sterboxa. Uwaga działa tylko z WZTC i WZTD!
 2. Port RS-485   tylko do odbioru danych które rozpoznawane są przez Odbiornik tekstu.
 3. Port DMX - wyjścia "analogowe" makroceli Porty analogowe. Należy zmapować wyjścia według opisu w ramce wyżej.

Interpretacja ustawień dla wyjść analogowych.


RaT16 podłączony lokalnie i zdalnie. Różnice.

Ustawienia modułu zdalnego.
Moduły zdalne mają kolejną numerację od 1 do 4. Fabrycznie dostarczane są jako pierwsze. Ustawień należy dokonać podłączając moduł bezpośrednio do Sterboxa, tak jak przedstawiono w punktach: Ustawienia poprzez program PC Sterbox  lub poprzez Sterbox. Na przykład gdy ustawimy w moduł jako drugi to będzie on "widziany" jako drugi wprzy podłączeniu lokalnym lub jako drugi przy połączeniu zdalnym.
Szybkość działania.
Moduł lokalny może ustawiać wejścia i reagować na sygnały wejściowe z dokładnością do około 100ms, moduł zdalny tylko do około mniej niż 2 sekundy.


Objaśnienia.

Gdy moduł nie jest podłączony do Sterboxa, nie powinny być ustawione makrocele służące do komunikacji z tym modułem.  
Dlaczego przy jakichkolwiek manipulacjach, podłączaniu urządzeń i przewodów Sterbox powinien być wyłączony z prądu?
Najlepiej również gdyby były wyjęte z niego wszytkie wtyczki.
 1. Przypadkowe dotknięcie innego styku niż ten do którego chcemy dołączyć przewód. Może spowodować kłopot związany z tym że dotkniemy przewodem pod napięciem styku. Jeśli np. na przewodzie będziemy mieli potencjał +12V bez ograniczenia prądowego i dotkniemy styku portu na którym ustawiona jest 1 (czyli tranzystor NPN z rysunku elektryczna budowa portu) będzie włączony - doprowadzimy do jego zniszczenia.
 2. Gdy pomylimy się i niedokładnie włożymy wtyczkę do gniazda - może dojść do sytuacji gdzie np przewód masy nie będzie połączony z obwodami wewnętrznymi urządzenia i prąd z zasilacza uszkodzi wewnętrzne obwody na wskutek płynięcia poprzez zbyt cienkie przewody nie przewidziane dla dużych prądów!
 3. Gdy pomylimy się w podłączeniu, to przed włączeniem zasilania mamy szanse przejrzeć połączenia jeszcze raz. Unikniemy wtedy uszkodzenia!
 4. Jeśli naładujemy się elektrycznością statyczną a urządzenie jest odłączone od przewodów, dotykając go nie uszkodzimy go. Przeczytaj artykuł w WP. Dobrym zwyczajem przed dotknięciem urządzeń czy też łączących je przewodów jest "rozładowanie się" poprzez dotknięcie metalowego elementu który jest uziemiony., lub dotknięcie przewodu masy - wyrównamy w ten sposób potencjał.
Pamiętajmy że uszkodzenia tego typu wyłączone są z odpowiedzialności producenta lub dystrybutora. Pozostawiają one trwałe ślady w obwodach urządzenia. Bardzo często uszkodzenia ograniczają się do części zabezpieczających i w ten sposób minimalizują zniszczenia.

Diody LED.
Dioda LED (light-emitting diode) aby świeciła musi być:
 • podłączona zgodnie z jej biegunami, tzn anoda (najczęściej dłuższa końcówka) połączona z plusem zasilania, katoda z minusem.
 • Jej prąd musi zostać ograniczony. Sama dioda gdy podłączymy ją do napięcia wyższego od jej napięcia przewodzenia, bez ogranicznika prądu, ulegnie zniszczeniu. Podłączamy w szereg rezystor, dla 12 V najczęściej rezystor o wartości od 0,5kΩ do 10kΩ. Dokładne obliczenie wartości rezystora -  ze wzoru Ohma:
  R=UZAS – ULED / ILED Czyli mając diodę czerwoną która ma napięcie ULED=2V i prąd ILED=20mA , zasilanie 12V, dajemy rezystor 510Ω. Jeśli dla tej diody chcemy aby świeciła ona mniej - dajemy rezystor o większej wartości.
 • Są również LEDy które posiadają rezystor w środku obudowy i są określone jako LED na 12V. Zawsze należy sprawdzić czy nie pobierają prądu większego od 150mA. 
 • Kontrolki w obudowach które posiadają rezystor w środku obudowy i są określone jako LED na 12V. Zawsze należy sprawdzić czy nie pobierają prądu większego od 150mA. 
Osobną kategorią są "żarówki LED" czy inaczej mówiąc Ledówki. Zbudowane są one z jednej lub wielu diod i zawierają dodatkowo układ elektroniczny zasilający te diody. Istnieją:
 • ledówki na 12V, z bagnetami np G4. Jeśli nie pobierają prądu większego niż 150mA to możemy je podłączyć bezpośrednio do portu RaT16. W wypadku gdy podana jest moc np 12V 1W, to korzystając ze wzoru I LED = P / U (12V)   czyli  1/12=  0,084A = 84mA - taką ledówkę możemy spokojnie podłączyć. Jeśli byśmy chcieli podłączyć dwie to prądy się sumują i 84mA+84mA=168mA co przekracza możliwości wyjścia! 
 • Ledówki na 230VAC - takie możemy podłączać tylko przy pomocy przekaźników. I tu ważna informacja: większość tanich żarówek LED jako układ elektroniczny posiada prymitywny ogranicznik wykonany z kondensatora włączonego w szereg z diodami. Taki ogranicznik ma tą cechę że w momencie dołączenia do zasilania powoduje udar prądowy. Wiele przekaźników bez dodatkowych zabezpieczeń "zlepi" styki. Rozwiązaniem jest włączenie w szereg termistora
Wskaźnik stanu modułu RaT16.
W module znajduje się lampka wskaźnika stanu:
 • miga powoli - zasilanie w porządku, jest podłączenie do Sterboxa.
 • miga szybko - zasilanie w porządku,  brak wpisu w Sterboxie Porty modułu (lokalnego lub zdanego) RaT16.
 • nie świeci - brak zasilania.
Co oznaczają skróty V, VDC, VAC?
Są oznaczeniami jednostki napięcia elektrycznego o nazwie Wolt. V - to sam wolt, VDC to Wolt napięcia stałego a VAC to wolt napięcia przemiennego. Napięciem stałym (12VDC) zasilamy Sterboxa, a napięcie przemienne (230VAC) jest w gniazdach ściennych - energetycznych.

CE.
Wyrób jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej i spełnia wymagania poniższych norm:
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, EN 61000-4-9:1993 + A1:2001, EN 61000-4-8:1993 +
A1:2001, EN 61000-4-3:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005,
EN 61000-3-2:2006, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-4:2004, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-
11:2004, EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003
I dlatego został oznaczony symbolem CE.