Instrukcja RaT8Wg-v3 RaT8OC-v3

Czerwony tekst użyto w celu zwrócenia szczególnej uwagi, kursywy do wyróżnienia nazw użytych na stronach Sterboxa. Linie poziome oddzielają poszczególne tematy.

Aby po kliknięciu w odnośnik powrócić do poprzednio czytanego tematu, użyj klawisza "wstecz" przeglądarki. Możesz również otwierać nowe tematy w zakładkach przeglądarki klikając na odnośniku prawym klawiszem myszy, a następnie wybrać "otwórz w nowej zakładce".


Spis treści:

 1. Mechanika, wymiary obudowy, sposób montażu, wiadomości podstawowe.
 2. Zasilanie.
 3. Podłączenie do Sterboxa.
 4. Porty cyfrowe.
 5. Podłączanie do portu cyfrowego urządzeń wejściowych i wyjściowych.
 6. Objaśnienia.

Mechanika, wymiary obudowy, sposób montażu, wiadomości podstawowe.

RaT8-3

Obudowa o wymiarach Wys. 65,0 mm, Szer. 90,0 mm, Dł. 35,5 mm. 

Montaż obudowy na szynie 35mm PN-EN 60715.

U dołu i góry (jak na rysunku obok) obudowy dwa gniazda do wtyków zaciskowych do montażu przewodów. Gniazdo górne 3804, dolne 3806. Przewody maksymalnej średnicy 1mm. Po lewej i prawej stronie złącza magistrali Sterbox do łączenia ze Sterboxem i innymi modułami. 

Podstawy: 

 1. RaT8Wg-v3 -> 8 portów wejściowych przystosowanych do zestyków metalicznych lub wyjść OC (podciąganie rezystorem do +12V).
 2. RaT8OC-v3 -> 8 quasi dwukierunkowych portów cyfrowych. Wejścia przystosowane do zestyków metalicznych lub wyjść OC (podciąganie rezystorem do +12V). Wyjścia OC 100mA.
 3. RaT8NO -> tak jak OC. Dodatkowo na wyjściach OC znajdują się przekaźniki - ten moduł jest opisany w innej instrukcji, jest w innej obudowie.

Dalej będziemy używać w skrócie RaT8. W systemie można podłączyć 2 moduły RaT8, kolejność portów ustawia się zworą.


Zasilanie.

RaT8-3

RaT8 powinny być zasilanie napięciem stałym 12V +-20%.Nie jest wymagana jego stabilizacja. Pobór prądu do 0,1A (1W) -porty ustawione jako wyjścia, na wszystkich stan 1 logicznej.

Zasilanie podłączamy do złącza górnego typu 3804. Biegun dodatni zasilacza do styku +Z a biegun ujemny zasilacza do G który będziemy nazywać masą.

 
Istotną sprawą jest aby przewód masy G był połączony we wszystkich modułach, zasilaczu i do Sterboxa ! Najwłaściwszym jest podłączenie przewodów mas od każdego urządzenia osobno - przewody schodzą się wszystkie przy zacisku masy zasilacza! Podłączenia należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniuDlaczego?

Masa G musi być przewodem średnicy co najmniej 1mm. Najwłaściwszym jest podłączenie przewodów mas od każdego urządzenia osobno - przewody schodzą się wszystkie przy zacisku masy zasilacza!

Niebieski przewód masy G, na obrazku z lewej strony poprowadzony pomiędzy Sterboxem a RaT8.  Masa G musi być przewodem średnicy co najmniej 1mm. Najwłaściwszym jest podłączenie przewodów mas od każdego urządzenia osobno - przewody schodzą się wszystkie przy zacisku masy zasilacza!

Podłączenie do Sterboxa

Moduł RaT8  można podłączać do Sterboxów WPT i WZT. Podłączamy maksymalnie dwa moduły RaT8 (starsze i RaT8-v3 liczy się razem).

Uwaga: zasilanie w czasie manipulacji urządzeniami musi być wyłączone! Dlaczego?
Z lewej strony Sterboxa znajduje się złącze. Po prawej stronie modułu RaT8 znajduje się takie samo złącze. Wkładamy pomiędzy nie łącznik (cztery złocone piny) i zsuwamy ze sobą.  Tak samo dołączamy następne moduły. Istotną sprawą jest połączenie zacisków G Sterboxa i wszystkich połączonych modułów. Należy użyć przewodu o średnicy co najmniej 1mm.

Porty cyfrowe.

Porty cyfrowe mają taką samą budowę jak porty Sterboxa. Każdy port  cyfrowy może być ustawiony jako wejście lub jako wyjście. Ustawień dokonuje się w Szczegółach makroceli:  (Uwaga: Rysunek złącza z widoku makroceli nie odpowiada złączu w RaT8-v3)
Zaznaczenie Tłumik powoduje ignorowanie krótkich zmian sygnału (zakłóceń) na wejściu.


Elektryczna budowa portu.

Schemat wewnętrzny portu cyfrowego. Wartość rezystora to 10kom. LED jest umieszczony na wierzchu obudowy i wskazuje stan portu. Przy wyłączonym tranzystorze NPN, stan na porcie to 0 logiczne, napięcie jest bliskie +Z. Przy podłączeniu obciążenia pomiędzy zaciski Port  a  AG, prąd wypływający z portu do masy jest ograniczony rezystorem AR i wynosi maksymalnie 1mA przy napięciu zasilania 12A.  Przy włączonym tranzystorze NPN, stan na porcie to 1 logiczna, napięcie jest bliskie potencjałowi masy (zależnie od płynącego prądu od 0,5 do 1V, wartości przybliżone). Przy podłączeniu obciążenia pomiędzy zaciski +Z a Port, prąd wpływający do zacisku port nie może być większy niż 150mA ! Jeśli odbiornik pobiera większy prąd należy stosować albo jego ograniczenie albo układ który "wzmacnia" np. przekaźnik.
Napięcie na portach powinno mieścić w zakresie od 0V do +Z. Port toleruje napięcie do którego podłączone jest obciążenie do maksymalnie 24V.
Przekroczenie wartości podanych powyżej powoduje zniszczenie modułu za które nie odpowiada producent czy też dystrybutor urządzenia.

Każdy moduł RaT8-v3 posiada 8 portów cyfrowych oznaczonych dla kolejności R1 do R8. Po podłączeniu do Sterboxa będą one widziane w systemie jako: dla 1 modułu: R1 to port 21 do R8 - port 28.
dla 2 modułu: R1 to port 29 do R8 - port 36.


Podłączanie do portu cyfrowego urządzeń wejściowych i wyjściowych.


Masa G musi być przewodem średnicy co najmniej 1mm. Najwłaściwszym jest podłączenie przewodów mas od każdego urządzenia osobno - przewody schodzą się wszystkie przy zacisku masy zasilacza!

Do RaT8 oznaczonego jako "1" , zacisku R7 -  portu 27 podłączony jest wyłącznik.
Aby podłączyć wyłącznik do portu nie musimy stosować żadnych dodatkowych elementów. Ten moduł jeśli wykorzystujemy tylko wejścia może być RaT8Wg.
Szczegóły makroceli:

W makroceli Porty modułu lokalnego RaT8 - 1 21 do 28  pierwszy wiersz (Port 1: ) odpowiada portowi 21. Kierujemy sie do Port 8: Ustawiamy go jako Wejście.  
Do RaT8 oznaczonego jako "2", zacisku R8 - port 36 podłączona jest dioda LED. Normalna dioda LED do pracy potrzebuje ograniczenia prądu. Stąd rezystor R, jego wartość od 1kom do 10kom. Brak tego rezystora spowoduje uszkodzenie diody i może uszkodzić port RaT8.
Istnieją diody LED z wbudowanym rezystorem, wtedy taka dioda opisana jest jako dostosowana do napięcia 12V.
Szczegóły makroceli:

W makroceli Porty modułu lokalnego RaT8 - 2 29 do 36  ósmy wiersz (Port 8:) odpowiada portowi 36. Ustawiamy go jako Wyjście.
Do RaT8 oznaczonego jako "2",zacisku R4 -  port 32 podłączony jest przekaźnik. Przekaźnika używa się wtedy jeśli przekroczone są możliwości prądowe (150mA) lub napięciowe (12VDC) modułu RaT8.
Przekaźnik musi mieć cewkę na 12VDC i prąd cewki nie większy niż 150mA.
Szczegóły makroceli:

W makroceli Porty modułu lokalnego RaT8 - 2 29 do 36  czwarty wiersz (Port 8:) odpowiada portowi 32. Ustawiamy go jako Wyjście.

Objaśnienia.

Gdy moduł nie jest podłączony do Sterboxa, nie powinny być ustawione makrocele służące do komunikacji z tym modułem.  
Dlaczego przy jakichkolwiek manipulacjach, podłączaniu urządzeń i przewodów Sterbox powinien być wyłączony z prądu?
Najlepiej również gdyby były wyjęte z niego wszytkie wtyczki.
 1. Przypadkowe dotknięcie innego styku niż ten do którego chcemy dołączyć przewód. Może spowodować kłopot związany z tym że dotkniemy przewodem pod napięciem styku. Jeśli np. na przewodzie będziemy mieli potencjał +12V bez ograniczenia prądowego i dotkniemy styku portu na którym ustawiona jest 1 (czyli tranzystor NPN z rysunku elektryczna budowa portu) będzie włączony - doprowadzimy do jego zniszczenia.
 2. Gdy pomylimy się i niedokładnie włożymy wtyczkę do gniazda - może dojść do sytuacji gdzie np przewód masy nie będzie połączony z obwodami wewnętrznymi urządzenia i prąd z zasilacza uszkodzi wewnętrzne obwody na wskutek płynięcia poprzez zbyt cienkie przewody nie przewidziane dla dużych prądów!
 3. Gdy pomylimy się w podłączeniu, to przed włączeniem zasilania mamy szanse przejrzeć połączenia jeszcze raz. Unikniemy wtedy uszkodzenia!
 4. Jeśli naładujemy się elektrycznością statyczną a urządzenie jest odłączone od przewodów, dotykając go nie uszkodzimy go. Przeczytaj artykuł w WP. Dobrym zwyczajem przed dotknięciem urządzeń czy też łączących je przewodów jest "rozładowanie się" poprzez dotknięcie metalowego elementu który jest uziemiony., lub dotknięcie przewodu masy - wyrównamy w ten sposób potencjał.
Pamiętajmy że uszkodzenia tego typu wyłączone są z odpowiedzialności producenta lub dystrybutora. Pozostawiają one trwałe ślady w obwodach urządzenia. Oczywiście urządzenia są zabezpieczone. W takim przypadku uszkodzeniu ulegają części zabezpieczające i w ten sposób minimalizują zniszczenia.

Diody LED.
Dioda LED (light-emitting diode) aby świeciła musi być:
 • podłączona zgodnie z jej biegunami, tzn. anoda (najczęściej dłuższa końcówka) połączona z plusem zasilania, katoda z minusem.
 • Jej prąd musi zostać ograniczony. Sama dioda gdy podłączymy ją do napięcia wyższego od jej napięcia przewodzenia, bez ogranicznika prądu, ulegnie zniszczeniu. Podłączamy w szereg rezystor, dla 12 V najczęściej rezystor o wartości od 0,5kΩ do 10kΩ. Dokładne obliczenie wartości rezystora -  ze wzoru Ohma:
  R=UZAS – ULED / ILED Czyli mając diodę czerwoną która ma napięcie ULED=2V i prąd ILED=20mA , zasilanie 12V, dajemy rezystor 510Ω. Jeśli dla tej diody chcemy aby świeciła ona mniej - dajemy rezystor o większej wartości.
 • Są również LEDy które posiadają "rezystor" w środku obudowy i są określone jako LED na 12V. Zawsze należy sprawdzić czy nie pobierają prądu większego od 150mA. 
 • Kontrolki w obudowach które posiadają rezystor w środku obudowy i są określone jako LED na 12V. Zawsze należy sprawdzić czy nie pobierają prądu większego od 150mA. 
Osobną kategorią są "żarówki LED" czy inaczej mówiąc Ledówki. Zbudowane są one z jednej lub wielu diod i zawierają dodatkowo układ elektroniczny zasilający te diody. Istnieją:
 • ledówki na 12V, z bagnetami np G4. Jeśli nie pobierają prądu większego niż 150mA to możemy je podłączyć bezpośrednio do portu RaT16. W wypadku gdy podana jest moc np 12V 1W, to korzystając ze wzoru I LED = P / U (12V)   czyli  1/12=  0,084A = 84mA - taką ledówkę możemy spokojnie podłączyć. Jeśli byśmy chcieli podłączyć dwie to prądy się sumują i 84mA+84mA=168mA co przekracza możliwości wyjścia! 
 • Ledówki na 230VAC - takie możemy podłączać tylko przy pomocy przekaźników. I tu ważna informacja: większość tanich żarówek LED jako układ elektroniczny posiada prymitywny ogranicznik wykonany z kondensatora włączonego w szereg z diodami. Taki ogranicznik ma tą cechę, że w momencie dołączenia do zasilania powoduje udar prądowy. Wiele przekaźników bez dodatkowych zabezpieczeń "zlepi" styki. Rozwiązaniem jest włączenie w szereg termistora
Co oznaczają skróty V, VDC, VAC?
Są oznaczeniami jednostki napięcia elektrycznego o nazwie Wolt. V - to sam wolt, VDC to Wolt napięcia stałego a VAC to wolt napięcia przemiennego. Napięciem stałym (12VDC) zasilamy Sterboxa, a napięcie przemienne (230VAC) jest w gniazdach ściennych - energetycznych.

CE.
Wyrób jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej i spełnia wymagania poniższych norm:
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, EN 61000-4-9:1993 + A1:2001, EN 61000-4-8:1993 +
A1:2001, EN 61000-4-3:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005,
EN 61000-3-2:2006, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-4:2004, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-
11:2004, EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003
I dlatego został oznaczony symbolem CE.