Makrocele "POKÓJ, DOM, OGRÓD"

Czerwony tekst użyto w celu zwrócenia szczególnej uwagi, kursywy do wyróżnienia nazw użytych na stronach Sterboxa. Linie poziome oddzielają poszczególne tematy.

Aby po kliknięciu w odnośnik powrócić do poprzednio czytanego tematu, użyj klawisza "wstecz" przeglądarki. Możesz również otwierać nowe tematy w zakładkach przeglądarki klikając na odnośniku prawym klawiszem myszy, a następnie wybrać "otwórz w nowej zakładce".

Uwaga ta instrukcja / help przeznaczona jest do  Sterboxa z firmware wersji co najmniej 4.1.1

Spis treści:

 1. Do czego to służy.
 2. Makrocela "POKÓJ".
 3. Makrocela "DOM".
 4. Makrocela "OGRÓD".
 5. Przykład sterowania - podłączania obwodów.
 6. Współpracująca aplikacja.

Do czego to służy.

Makrocele służą do prostej realizacji automatyki budynkowej. Realizują podstawy sterowania: oświetleniem, roletami i ogrzewaniem. Dodatkowo realizują współpracę z aplikacją dedykowaną. Oprócz tych makrocel wystarczy dodać makrocele realizujące wyjścia i wejścia aby otrzymać gotową realizacje projektu.
Ponieważ pojedyncza makrocela posiada o wiele więcej wejść i wyjść niż można pokazać na stronie ustawień Sterboxa - nie są one pokazane na tej stronie. Wejścia i wyjścia zawierają stałe nazwy obwodów. Ich nazwy są przedstawione w tabelach w omawianych makrocelach. Proszę zwrócić uwagę że stałe nazwy obwodów rozpoczynają się zawsze od znaków ">" lub "<".
Pojedyncza makrocela "POKÓJ, DOM, OGRÓD" jest równoważna wielu (ponad dwudziestum) makrocelom.
 


Makrocela "POKÓJ".

Aplikacja przewiduje użycie do dziesięciu makroceli "POKÓJ" (można ustawić w Sterboxie więcej takich makrocel - nie będą one obsługiwane przez aplikację).
W każdej makroceli "POKÓJ" znajduje się:
 • sterowanie 6 osobnymi źródłami oświetlenia,
 • sterowanie 4 osobnymi roletami,
 • sterowanie ogrzewaniem, ustawianie temperatury, wykrywaniem otwartego okna,
 • pomiar wilgotności,
 • sterowanie dwoma osobnymi wentylacjami, rekuperacjami, nawiewami.
 • wykrywanie obecności w pomieszczeniu,
 • sterowanie całościowe: światłem, roletami.


Oświetlenie.


Rysunek 1. Każde źródło światła może być typu dwustanowego(o trzech podgrupach- trzy osobne wyjścia, można sterować żyrandole o trzech żarówkach lub trzy grupy źródeł światła)  lub analogowego (ściemnianie).
Użycie makroceli wyjść:Przekaźniki Sterboxa jest przykładowe, mogą być użyte jakiekolwiek inne wyjścia.

Rolety.


Rysunek 2. W pokoju przewidziano do 4 rolet lub ich grup. Sterowanie przyciskami góra / dół lub pojedynczym przyciskiem (wybór Trybem).
Użycie makroceli wyjść:Przekaźniki Sterboxa jest przykładowe, mogą być użyte jakiekolwiek inne wyjścia.

Wentylacja.

W pokoju przewidziano dwa układy wentylacji. Sterowanie wejściami: zwiększ / zmniejsz lub z aplikacji.

Ogrzewanie.

Wejście analogowe temperatury w pomieszczeniu, do podłączenia czujnika (Np. z RaTacz). Wyjście do sterowania ogrzewaniem (np. poprzez elektrozawór rozdzielacza CO).
Temperaturę ustawia się z aplikacji. Dodatkowo wejście które zmienia zakresy ogrzewania (dzienny/nocny).

Inne.

Podłączenie:
 • czujnika otwarcia okna - gdy nie podłączony wykrywanie może odbywać się na podstawie obniżenia temperatury w pomieszczeniu. Do ekonomicznego sterowania ogrzewaniem.
 • czujnik wilgotności. Np. do sterowania wentylacją.
 • czujnik obecności (np.  PIR). Np. do sterowania automatycznym włączeniem i / lub wyłączeniem oświetlenia.
 • czujnik oświetlenia. Np. do sterowania rolet.
 • wyjście gwałtownego podwyższenie temperatury. Do sygnalizowania niebezpieczeństwa pożaru.
Tabela 1. Nazwy obwodów i ich funkcje.
Funkcja Opis obwodu WEJŚCIOWEGO Obwód WE Opis obwodu WYJŚCIOWEGO Obwód WY
Światło 1 do 6.
Sterowane zależnie od trybu (patrz tabela 2).
wejście cyfrowe sterowanie ( przycisk )


wejście cyfrowe [ set ] ( zbocze  )
wejście cyfrowe [ reset ] ( zbocze  )
>dr?_l%b


>dr?_l%s
>dr?_l%r
wyjście cyfrowe s1
wyjście cyfrowe s2
wyjście cyfrowe s3
wyjście analogowe rgb
wyjście cyfrowe aktywność
<dr?_l%a
<dr?_l%b
<dr?_l%c
<ar?_l%a
<dr?_l%i
Rolety 1 do 4. Wybór pracy z jednym / dwoma przyciskami - trybem.
wejście cyfrowe sterowanie góra/dół ( przycisk )
wejście cyfrowe sterowanie dół ( przycisk )


>dr?_b%u
>dr?_b%d


wyjście cyfrowe góra
wyjście cyfrowe dół
wyjście cyfrowe błąd rolety ( H – błąd )
wyjście cyfrowe stan rolety ( H – zamknięta )
<dr?_b%u
<dr?_b%d
<dr?_b%e
<dr?_b%s
Ogrzewanie.
wejście cyfrowe sterowanie ( przycisk )
wejście cyfrowe dzień/noc (1 dzień)
wejście cyfrowe pokój/globalne (0 pokój)
>dr?_r%b
>dr?_r%z
>dr?_r%g
wyjście cyfrowe grzej
 
 
<dr?_r%a
Wentylacja 1 do 2.
wejście cyfrowe sterowanie ( przycisk )
wejście cyfrowe [ set ] ( zbocze  )
wejście cyfrowe [ reset ] ( zbocze  )
>dr?_v%b
>dr?_v%s
>dr?_v%r
wyjście cyfrowe włącz
<dr?_v%a
Temperatura dzienna
z aplikacji
wyjście analogowe ustawienia
<ar?_std
Temperatura nocna
z aplikacji
wyjście analogowe ustawienia
<ar?_stn
Temperatura w pomieszczeniu
wejście analogowe temperatury
>ar?_tem
wyjście analogowe temperatury
<ar?_tem
Wilgotność w pomieszczeniu
wejście analogowe wilgotności
>ar?_hum
wyjście analogowe wilgotności
<ar?_hum
Oświetlenie w pomieszczeniu
wejście analogowe oświetlenia
>ar?_lig
wyjście analogowe oświetlenia
<ar?_lig
Otwarte okno
wejście cyfrowe czujnika okna
>dr?_wop
wyjście cyfrowe czujnika okna
<dr?_wop
Wykrywanie obecności
wejście cyfrowe czujnika ruchu
>dr?_det
wyjście cyfrowe czujnika ruchu
<dr?_det
Status
wejście cyfrowe wyłącz wszystko ( zbocze  )
wejście cyfrowe wyłącz światła ( zbocze  )
wejście cyfrowe włącz światła ( zbocze  )
wejście cyfrowe zamknij rolety ( zbocze  )
wejście cyfrowe otwórz rolety ( zbocze  )
>dr?_bar
>dr?_blr
>dr?_bls
>dr?_bbr
>dr?_bbs
wyjście cyfrowe włączone światło
wyjście cyfrowe otwarte rolety
wyjście cyfrowe niebezpieczna temperatura
<dr?_sli
<dr?_sbi
<dr?_ste

Tabela 2. Tryby pracy oświetlenia. Wpływa na wyjścia s1 do s3 (tryby cyfrowe 1 do 6), na wyjście analogowe <ar?_l%a w trybie 7, na wyjście RGB w trybie 8.
Krótkie naciśnięcie (od 0,1s do 0,25s) wejścia >dr?_l%b. Długie naciśniecie (powyżej 1,1s) wejścia >dr?_l%b. Pośrednie naciśnięcie wejścia >dr?_l%b.
Tryb1 włącza i wyłącza wszystko - -
Tryb2 sekwencyjnie włącza i wyłącza 2 wyjścia gdy cokolwiek włączone -> wyłącza -
Tryb3 sekwencyjnie włącza i wyłącza 3 wyjścia gdy cokolwiek włączone -> wyłącza -
Tryb4 sekwencyjnie włącza i wyłącza 3 wyjścia na przemian włącza i wyłącza wszystko -
Tryb5 chodzące światło typ 1 w przód o ustawinym czasie swiecenia - -
Tryb6 chodzące światło typ 2 w przód o ustawinym czasie swiecenia - -
Tryb7 Dla wyjścia analogowego, rozjaśnia następnie ściemnia światło białe na przemian włącza i wyłącza -
Tryb8 Dla wyjścia analogowego, rozjaśnia następnie ściemnia światło kolorowe na przemian włącza i wyłącza -

Tabela 3. Tryby pracy Rolet. 
Tryb1 Tryb2
Dwuprzyciskowy: góra / dół. Długie naciśnięcie ruch do puszczenia. Jednoprzyciskowy. Krótkie naciśnięcie powoduje ruch. Drugie krótkie naciśnięcie - ruch w odwrotną stronę. 

Tabela 4. Objaśnienie nazw obwodów.  W tabeli 1 w nazwach znajdują się wyróżnione kolorem czerwonym znaki ? i %. Zamiast nich wstawiamy liczby. 
Znak % zamieniamy na liczby: 1 To pierwsze występowanie: Światło 1, Rolety 1, Wentylacja 1.
     
Kolejność występowania makrocel Kolejne układy:Światło, Rolety, Wentylacja
Dla kolejności makrocel w Sterboxie - zamiast znaku zapytania ? wstawiamy kolejną liczbę zaczynając od 1 (jeden) - dla pierwszego występowania makroceli, 2 - dla drugiego występowania makroceli itd. Aż do 9. Następnie używamy kolejnych liter alfabetu, zaczynając od a. Znak % zamieniamy na liczby. 1 To pierwsze występowanie: Światło 1, Rolety 1, Wentylacja 1.
Świateł jest 6, Rolet 4, Wentylacji 2.

Gdy znak procentu nie występuje w nazwie obwodu - układ jest tylko jeden.
przykładMakrocela "DOM".

Aplikacja przewiduje użycie jednej makroceli "DOM" (można ustawić w Sterboxie więcej takich makrocel - nie będą one obsługiwane przez aplikację).
Tabela 5. Nazwy obwodów i ich funkcje.
Funkcja Opis obwodu WEJŚCIOWEGO Obwód WE Opis obwodu WYJŚCIOWEGO Obwód WY
Światła w domu
wejście cyfrowe [ wyłącz wszystko ] ( zbocze  )
>dh?_blr
wyjście cyfrowe włączone światło
<dh?_sli
Rolety w domu
otwórz wszystkie
zamknij wszystkie
>dh?_bbs
>dh?_bbr
wyjście cyfrowe otwarta roleta
<dh?_sbu
Okna w domu
gdy podłączone wejście kontrola z wejścia,
gdy niepodłączone kontrola z makrocel pokój
>dh?_iwi
wyjście cyfrowe otwarte okna
<dh?_swi
Poziom wentylacji 1
tryb pracy 0-3
Przycisk sterujący plus
Przycisk sterujący minus
Przycisk sterujący on
Przycisk sterujący off
>dh?_v2p
>dh?_v2m
>dh?_v2s
>dh?_v2r
wyjście cyfrowe poziom 1
wyjście cyfrowe poziom 2
wyjście cyfrowe poziom 3
wyjście analogowe poziom
<dh?_v%a
<dh?_v%b
<dh?_v%c
<ah?_v%a
Zawór wody
Przycisk sterujący zakręć/odkręć
>dh?_ics
wyjście cyfrowe (1 – zakręcony)
<dh?_c%a
Czujnik wody 1 i 2
tryb pracy czujnik/impulsator
max przepływ ( wybór zdefiniowanej wartości )
odpływ do szamba
przelicznik na litry
Informacja o wypływie alarm
>dh?_i%i
wyjście cyfrowe alarm
<dh?_w%a
Czujnik gazu
Informacja o gazie alarm we cyfr
We analogowe
>dh?_igz
>ah?_igz
wyjście cyfrowe alarm
<dh?_gaz
Alarm
Przycisk sterujący uzbrojenie
Przycisk sterujący wakacje
>dh?_ial
>dh?_iho
wyjście cyfrowe alarm uzbrojony
wyjście cyfrowe alarm tryb wakacje
<dh?_aal
<dh?_aho
Pobór mocy
podłączenie wejścia analogowego powoduje odczyt wartości, a pozostawienie odłączonego wyliczanie z Wyjść (Pokoje)
>ah?_ipw
wyjście analogowe aktualny pobór
<ah?_spw
Zużycie energii
ustawienie wejście/wyliczaj
przelicznik na kWh
Informacja o zużyciu energii impulsator
Informacja o zużyciu energii kasuj
>dh?_iei
>dh?_ier
wyjście analogowe zużycie energii
<ah?_sen
Zużycie wody 1 i 2
z impulsatora 
we cyfrowe impulsator wody 1
>dh?_w%r
wyjście analogowe zużycie wody
<ah?_sw%
Czas pracy kotła
Informacja o włączeniu kotła
kasowanie
>dh?_iha
>dh?_ihr
wyjście analogowe czas pracy
<ah?_she
Zapełnienie szamba
Wejście analogowe z czujnika
Kasowanie
>ah?_isl
>dh?_isr
wyjście analogowe poziom szamba
<ah?_sce
Temperatura nocna
Pokrętło regulacyjne w aplikacji
wyjście analogowe ustawienia
<ah?_stn
Temperatura awaryjna
Pokrętło regulacyjne w aplikacji
wyjście analogowe ustawienia
<ah?_sta
Zakres grzania noc 1 do 4
Pokrętło regulacyjne w aplikacji
wyjście cyfrowe grzanie aktywne
<dh?_hno
Nazwy obwodów zawierają wyróżnione kolorem czerwonym znaki ? i %. Wyjaśnienie w tabeli 4.

Makrocela "OGRÓD".

Aplikacja przewiduje użycie jednej makroceli "OGRÓD" (można ustawić w Sterboxie więcej takich makrocel - nie będą one obsługiwane przez aplikację). Tabela 6. Nazwy obwodów i ich funkcje.
Funkcja Opis obwodu WEJŚCIOWEGO Obwód WE Opis obwodu WYJŚCIOWEGO Obwód WY
Furtka 1 i 2
tryb pracy 0-3
czas pracy
wejście cyfrowe on//off lub otwórz ( przycisk )
wejście cyfrowe zamknij ( przycisk )
wejście cyfrowe krańcówka zamknięte
wejście cyfrowe krańcówka otwarte
wejście cyfrowe stop ( bariera )
>dg?_w%o
>dg?_w%c
>dg?_w%e
>dg?_w%h
>dg?_w%s
wyjście cyfrowe otwórz
wyjście cyfrowe zamknij
wyjście cyfrowe stan
wyjście cyfrowe błąd
<dg?_w%o
<dg?_w%c
<dg?_w%s
<dg?_w%e
Garaż 1 i 2
tryb pracy 0-3
czas pracy
wejście cyfrowe on//off lub otwórz ( przycisk )
wejście cyfrowe zamknij ( przycisk )
wejście cyfrowe krańcówka zamknięte
wejście cyfrowe krańcówka otwarte
wejście cyfrowe stop ( bariera )
>dg?_g%o
>dg?_g%c
>dg?_g%e
>dg?_g%h
>dg?_g%s
wyjście cyfrowe otwórz
wyjście cyfrowe zamknij
wyjście cyfrowe stan
wyjście cyfrowe błąd
<dg?_g%o
<dg?_g%c
<dg?_g%s
<dg?_g%e
Brama 1 i 2
tryb pracy 0-3
czas pracy
wejście cyfrowe on//off lub otwórz ( przycisk )
wejście cyfrowe zamknij ( przycisk )
wejście cyfrowe krańcówka zamknięte
wejście cyfrowe krańcówka otwarte
wejście cyfrowe stop ( bariera )
>dg?_d2o
>dg?_d2c
>dg?_d2e
>dg?_d2h
>dg?_d2s
wyjście cyfrowe otwórz
wyjście cyfrowe zamknij
wyjście cyfrowe stan
wyjście cyfrowe błąd
<dg?_d2o
<dg?_d2c
<dg?_d2s
<dg?_d2e
wejście cyfrowe zamknij bramy ( zbocze _|- )
>dg?_bgr
wyjście cyfrowe jakaś brama otwarta
<dg?_sgi
Światło 1 do 4
wejście cyfrowe sterowanie ( przycisk )
>dg?_l1b
wyjście cyfrowe światło
<dg?_l1a
wejście cyfrowe wyłącz światła ( zbocze  )
>dg?_blr
wyjście cyfrowe jakieś światło włączone
<dg?_sli
Podlewanie 1 do 4
Podlej teraz 1 do 4
wejście cyfrowe enable ( zanegowane )
wejście cyfrowe sterowanie ( przycisk )
>dg?_r1e
>dg?_r1b
wyjście cyfrowe podlewaj
<dg?_r1a
Zakres podlewania 1
Pokrętło regulacyjne w aplikacji
Temperatura zewnętrzna
wejście analogowe temperatury
>ah?_ite
wyjście analogowe temperatura zewnętrzna
<ag?_ste
Wilgotność zewnętrzna
wejście analogowe wilgotności
>ah?_ihe
wyjście analogowe wilgotność zewnętrzna
<ag?_she
Nazwy obwodów zawierają wyróżnione kolorem czerwonym znaki ? i %. Wyjaśnienie w tabeli 4.

Dołączanie do makrocel wejść i wyjść.

Sterowanie oświetleniem - regulacja jasności - ilością zapalonych lamp.