Instrukcja i pomoc ustawień Sterbox WZTD i WZTC  od wersji firmwaru 4.1.0

 Czerwony tekst użyto w celu zwrócenia szczególnej uwagi, kursywy do wyróżnienia nazw użytych na stronach Sterboxa. Linie poziome oddzielają poszczególne tematy.

Aby po kliknięciu w odnośnik powrócić do poprzednio czytanego tematu, użyj klawisza "wstecz" przeglądarki. Możesz również otwierać nowe tematy w zakładkach przeglądarki klikając na odnośniku prawym klawiszem myszy, a następnie wybrać "otwórz w nowej zakładce". Ponieważ przeglądarka pamięta stare wersje, kliknij odśwież aby przeczytać najnowszą.


Uwaga ta instrukcja / help przeznaczona jest do wersji WZTC i WZTD z wersją firmwaru co najmniej 4.1.0a. Zmiany wprowadzone od v4.1.1d i v4.1.3b zostały zaznaczone.Hasło fabryczne do Strony Sterowania Sterbox to "1234", a hasło do  Ustawień to "abcd" . Zalecamy zmienić hasła na własne.  Gdy hasło zostanie zapomniane jedynym sposobem "dostania" się do Sterboxa jest wyzerowanie wszystkich ustawień! W haśle używajmy małych i wielkich liter oraz cyfr, nie używajmy znaków przestankowych, cudzysłowu oraz spacji.

Można również usunąć hasło np. do strony sterowania. Wtedy zalogowanie do ustawień Sterboxa wymaga wpisania adresu zakończonego adresem strony logowania np: 192.168.0.177/00.cgi . Wejście do Menu głównego po podaniu strony 11.cgi . Pamiętajmy aby nie używać spacji zamiast kasowania! 

Zarchiwizowanie ustawień  Sterboxa możliwe jest przy użyciu programu Sterbox.exe przeznaczonego do używania na komputerze z systemem Windows XP, 7, 8 lub 10.Strona Sterowania
Wyróżniamy stronę fabryczną i strony które może zmienić użytkownik - programem PC Sterbox .  Fabrycznie jest tam ładowane 8 stron. Ostatnia, ósma zawiera rejestr zdarzeń - wysyłanych nadajnikiem tekstu.
 
Strona sterowania  fabryczna (osiągana po podaniu hasła na stronie logowania)  podzielona jest na 8 kolumn (X) i 8 wierszy (Y). W każdym miejscu strony można wstawić dowolny element:

Jeśli chcemy dodać stronę do zakładek (ulubionych) pamiętajmy aby adres strony nie zawierał żadnych przyrostków i wyglądał np: http://192.168.0.177
Wygląd elementów można zmienić korzystając  z ich ustawień kierując się zasadami.
Górny lewy narożnik to pozycja X=0;Y=0 , dolny prawy narożnik to pozycja X=7;Y=7. W Sterboxie oprócz tych 64 komórek, istnieją następne: razem 16 kolumn i 16 wierszy do X=F;Y=F  (liczymy 0,1....9,A,B...F). Można je użyć w stronach użytkownika.

Oprócz sterowania poprzez przeglądarkę można używać aplikacji pod Windows i Androida.
Sterbox dostarczony jest z przykładowymi ustawieniami która wyświetla 32 klawisze na stronie.
Ustawienia z którymi dostarczany jest Sterbox są zawarte w 12 makrocelach:
 • Ustawienia klawiszy na stronie sterowania zawarte są w makrocelach 2 <- 8 klawiszy pierwszego rzędu, 5 <- 8 klawiszy drugiego rzędu, 8 <- 8 klawiszy trzeciego rzędu i 11 <- 8 klawiszy ostatniego rzędu, jeśli chcesz zobaczyć jak konfiguruje się klawisze kliknij.
 • Klawisze działają na wyjścia Sterboxa których ustawienia znajdują się w makrocelach 1, 4, 7, 10. Ustawienia fizycznych portów Sterboxa.
 • W celu zapamiętania stanu klawiszy po wyłączeniu zasilania użyte są specjalne przerzutniki z pamięcią w makrocelach 3, 6, 9, 12. Działanie przerzutników i schemat ich użycia
 • Możesz zawsze zarchiwizować i odtworzyć ustawienia Sterboxa przy użyciu programu PC Sterbox.


Uwaga: jeśli jakiekolwiek elementy mają zadeklarowane to samo miejsce wyświetlania to wyświetlone zostaną elementy aktywne z makrocel o niższym numerze kolejnym, a z jednej makroceli - te o niższym porcie (licząc od góry makroceli).


  Dostęp do poszczególnych ustawień urządzenia odbywa się poprzez menu. Klikaj na poniższym obrazku aby obejrzeć opis.
Zaznaczenie Sterbox uruchomiony pozwala wyłączać na czas edycji ustawień działanie Sterboxa. Wyłączenie przyspiesza edycję, ładowanie stron z ustawieniami. Ważne aby po zakończeniu ustawień włączyć działanie Sterboxa!


menu
WAŻNE: U dołu strony znajduje się klawisz Zachowaj ustawienia który należy użyć po wprowadzeniu zmian do Sterboxa! Zmiany są automatycznie zapisywane co jakiś czas, lecz jeśli wyłączysz zasilanie - mogą zostać nie zapisane!
ustawienia generalne makrocele testy komunikacji ustawienia rozszerzen obwody cyfrowe zdarzenia sterboxa podglad rozszerzen obwody analogowe podgląd sterboxa idz do wykonanie wersja i numer nazwa sieciowa adres ip data zasilanie temperatura Widok od v4.1.3b

Ustawienia generalne:
 • Ustawienia sieci - adres IP musi być z zakresu Twojej sieci (sprawdź ustawienia swojego komputera, np: uruchom "cmd" a następnie "ipconfig" - odczytaj "adres IPv4" <- to jest adres Twojego PC, Sterbox musi mieć inny, maskę podsieci, adres bramy, można w całości skopiować ). Fabrycznie jest ustawiany adres 192.168.0.177, gdy masz inne trzy pierwsze liczby: zmień je w swoim PC aby móc przestawić te dane w Sterboxie. 
 • Port Http - port przez który przeglądarka internetowa komunikuje się ze Sterboxem. Jest to "druga część" adresu po adresie IP.
 • Port Ster - port służący do wymiany rozkazów pomiędzy Sterboxami. Jest to "druga część" adresu po adresie IP.
 • Ustawienia poczty - należy ustawić przy korzystaniu ze sterowania przy użyciu E-mail. Dane uzyskasz z pomocy swojego dostawcy poczty. Nie jest obsługiwane szyfrowanie. Jeśli serwer SMTP nie obsługuje portu 25 zamiennikiem jest port 587. Nazwa konta może mieć maksymalnie 30 znaków, hasło 15. Uwaga dotycząca wysyłki większej ilości poczty.
 • Ustawienia portu szeregowego - port szeregowy służy do łączenia się z peryferiami marki Sterbox jak również urządzeniami innych producentów. Wszystkie urządzenia muszą mieć te ustawienia takie same.
 • Ustawienia ogólne - tu zmieniamy hasła, ustawiamy czas Sterboxa lub pozwalamy na pobieranie czasu ze serwera SNTP. Odświeżanie jest okresem czasu co który będzie ładowała się strona sterowania Sterboxa do przeglądarki.
Aby powyższe ustawienia zostały zatwierdzone należy: Na stronie Ustawienia generalne nacisnąć klawisz Restart.

UWAGA: Sterbox dla szybkiego wyświetlania pobiera obrazy i arkusz CSS z internetu, gdy nie ma tego robić - proszę nie wpisywać adresu bramy. Sterbox bez polecenia nie wysyła żadnych danych, nie gromadzi informacji. Jedyny ruch który Sterbox generuje do internetu to wspomniane pobieranie obrazów, arkuszy CSS, pobieranie czasu z serwera czasu i test dostępu do sieci. Reszta ruchu generowana jest na żądanie użytkownika: odbieranie i wysyłanie poczty, komunikacja pomiędzy Sterboxami.
W przypadku gdy Sterbox ma dostęp do internetu a przeglądarka nie, przeglądarka  może cały czas próbować pobierać grafikę z internetu co uniemożliwi prawidłowe otwieranie stron.

Uwaga dotycząca wysyłki większej ilości poczty: Bufor nadajnika poczty wynosi 8 kilobajtów (64 listy - również do tej liczby dochodzą inne wysyłki z nadajnika teksty - po RS485 itp.). Liczą się : adres, temat, zawartość. 

Makrocele służą do ustawienia sposobu pracy Sterboxa (programowania Sterboxa). 
W nich znajdują się elementy logiczne cyfrowe (przetwarzające sygnały dwustanowe (binarne): 0 i 1 inaczej mówiąc: włączone, wyłączone):
Elementy analogowe:
 • wejścia analogowe: Sterbox posiada zaciski wejściowe które wewnętrznie podłączone są do przetworników ADC (przetwarzają wartość napięcia podaną na zacisk na opowiadającą liczbę w [V] - wartość analogową),
 • wyjścia analogowe: wyjścia typu PWM i DMX w module rozbudowy RaT16
 • wzmacniacze - pozwalają na dokonywanie sumowania (odejmowanie) dwóch wartości analogowych,
 • wzmacniacze z korekcją - dokonują przeliczenia wartości analogowej według tabeli, umożliwia to "prostowanie" nieliniowych charakterystyk,
 • komparatory - pozwalają na zamianę określonego zakresu wartości analogowej na sygnał cyfrowy (dwustanowy),
 • układy wpisujące wartość analogową do zmiennej.
 • wskaźnik analogowy który pokazuje przedziały wartości liczbowej (analogowej).
Elementy te łączy się obwodami które posiadają unikalne nazwy. Nazwy obwodów wpisujemy w okienka w kolumnach  wejścia (2 na poniższym obrazku) i wyjścia (7) . Wpisanie takiej samej nazwy w dwa lub więcej okienek oznacza ich połączenie. Szerszy opis łączenia.
Budowa makroceli. W jednej makroceli może znajdować się od jednego do ośmiu niezależnych elementów logicznych lub funkcjonalnych.
Klikaj na obrazku aby zostać skierowanym do opisu.
1. Pole Makrocela  służy do nawigacji pomiędzy makrocelami.

2. Obszar do wpisywania nazw służących łączeniu elementów. Po lewej stronie mamy wejścia makroceli. Po wpisaniu nazwy jej zapis następuje gdy naciśniemy klawisz Enter lub klikniemy w innym miejscu!
Po wskazaniu pola myszą wyświetlany jest wskaźnik połaczenia który pokazuje połączenia wejścia lub wyjścia.

 3. Obszar elementów wejściowych. Kliknięcie w tym obszarze powoduje otwarcie w obszarze 8 ustawień wejść makroceli. Makrocele analogowe nie posiadają tej kolumny, chyba że posiadają oprócz wejść analogowych, cyfrowe.
4. Wybór typu makroceli.  

5. Przedstawienie graficzne makroceli. Kliknięcie w tym obszarze otwiera (niektóre makrocele nie posiadają tej opcji) w obszarze 8 opcjonalne ustawienia  makroceli .

 6. Obszar elementów wyjściowych. Kliknięcie w tym obszarze powoduje otwarcie w obszarze 8 ustawień wyjść makroceli. Makrocele analogowe nie posiadają tej kolumny, chyba że posiadają oprócz wyjść analogowych, cyfrowe.

7. Obszar do wpisywania nazw służących łączeniu elementów. Po prawej stronie mamy wyjścia makroceli. Po wpisaniu nazwy jej zapis następuje gdy naciśniemy klawisz Enter lub klikniemy w innym miejscu!
Po wskazaniu pola myszą wyświetlany jest wskaźnik połaczenia który pokazuje połączenia wejścia lub wyjścia.

8. Obszar ustawień. Zależnie od kliknięcia w:
9. Obszar wskazań stanu portu. Pokazuje aktualny stan portu cyfrowego (0 lub 1), a w celach analogowych wartość liczbową (poziom napięcia).

Animacja pokazujaca nawigację ustawień Makroceli
Testy Komunikacji: portu szeregowego, poczty i komunikacji z innymi Sterboxami. Można podejrzeć odbieraną komunikację i w niektórych wypadkach wysłać. Pomoc w uruchamianiu współpracy Sterboxa z otoczeniem.
Protokół RS485 jest półdupleksowy. Informacja nadawana i odbierana jest naprzemiennie.
Protokół RS232 umożliwia na pełen dupleks. Jednoczesne wysyłanie i odbiór.
ASCII zbiór znaków reprezentowany pojedynczym bajtem - liczbą heksadecymalną HEX. Liczby HEX do wysłania poprzedzamy znakiem dolara "\" np: \10. Kolejne liczby zapisujemy bez żadnych dodatkowych znaków np: \10\2A\C7.
Testy poczty muszą być poprzedzone wpisami ustawień poczty w ustawieniach generalnych.
Aliasy  pozwalają na wysłanie testowego rozkazu do drugiego Sterboxa, ten rozkaz w drugim Sterboxie będzie widziany w okienku Log zdalnych poleceń.


Zdarzenia Sterboxa: informacje o odnotowanych włączeniach i wyłączeniach zasilania, błędach działania, wydarzeniach z łączności z otoczeniem Sterboxa.
Uwaga: błędy które odnotowuje Sterbox są powodowane najczęściej przyczynami zewnętrznymi i nie stanowią o uszkodzeniu sprzętu! Mają za zadanie ułatwić znalezienie przyczyn problemu w celu jego usunięcia.
Zdarzenia użytkownika są generowane z Nadajnika tekstu po uprzednim zadeklarowaniu.

Idź do: ułatwia przemieszczanie się. Nie potrzeba wracać do Menu głównego.
Wykonanie sprzętowe Sterboxa.
Wersja i numer: oznaczenie wersji oprogramowania, numer fabryczny.
Nazwa: wyświetlany w tytule przeglądarki, do zmiany w Ustawieniach generalnych.
Adres IP:  zmienisz go w Ustawieniach generalnych. Tam też zmienia się port HTTP i port sterowania (dla protokołu Sterbox po LAN).
Data, Zasilanie i Temperatura: Czas w Sterboxie może być pobierany z serwera czasu lub ustawiany ręcznie, zmiany w Ustawieniach generalnych. Wartość zasilania na zaciskach zasilania, pomiar z dokładnością +/- 5%. Temperatura mierzona wewnątrz procesora.


Elementy wejściowe i wyjściowe makroceli. Każde wejście cyfrowe i wyjście cyfrowe (analogowe nie posiadają ustawień w kolumnach 3 i, lub 6) makroceli posiada bramkę. Podstawowe ustawienie to bramka bufor. Praktycznie nic nie robi (sygnał wejściowy jest przekazany wprost na wyjście tego elementu).
rodzaj elementu ustawienie sposób działania
bufor
wejście wyjście
0 0
1 1
negacja (NOT)
wejście wyjście
0 1
1 0
generator pojedynczego impulsu (monoflop, przerzutnik monostabilny)

Uwaga: gdy nie podamy niezerowego czasu t2 na końcu pojawi się ostrzeżenie !!! nieprawidłowych ustawień.
wejście wyjście
0 0
1 0 przez czas t1 i 1 przez czas t2 
0 zeruje t1 i t2 i ustawia 0 na wyjściu
jw z wejściem synchronicznym

Uwaga: gdy nie podamy niezerowego czasu t2 na końcu wiersza pojawi się ostrzeżenie !!! nieprawidłowych ustawień.
wejście wyjście
0 0
0-> 1 wyzwala odliczanie t1 i t2,
przez t1 na wyjściu 0, przez t2 na wyjściu 1
1-> 0 nie powoduje zmian 
jw uruchamianym zboczem opadającym

Uwaga: gdy nie podamy niezerowego czasu t2 na końcu wiersza pojawi się ostrzeżenie !!! nieprawidłowych ustawień.
wejście wyjście
1 0
1 -> 0 wyzwala odliczanie t1 i t2,
przez t1 na wyjściu 0 przez t2 na wyjściu 1
0 -> 1 nie powoduje zmian
jw oraz narastającym

Uwaga: gdy nie podamy niezerowego czasu t2 na końcu wiersza pojawi się ostrzeżenie !!! nieprawidłowych ustawień.
wejście wyjście
brak zmian 0
0 ->1 wyzwala odliczanie t1 i t2,
przez t1 na wyjściu 0, przez t2 na wyjściu 1
1 -> 0 wyzwala odliczanie t1 i t2,
przez t1 na wyjściu 0, przez t2 na wyjściu 1
brak zmian po odliczeniu czasu t1 +t2 ustawia 0 na wyjściu
generator
impulsy x 4 oznacza wygenerowanie 4 impulsów o czasie "0"=t1 i czasie "1"=t2.
Uwaga: gdy nie podamy niezerowego czasu t2 na końcu wiersza pojawi się ostrzeżenie !!! nieprawidłowych ustawień.
wejście wyjście
0 0
1 wygenerowanie zadanej ilości impulsów następnie 0
0 przerywa generację, ustawia 0
 przerzutnik flip-flop typu T Prawidłowe ustawienie tylko z wejściem synchronicznym
wejście wyjście
0 -> 1 stan przeciwny
1 -> 0 brak zmian

Nie zostały wyczerpane wszystkie kombinacje ustawień, sposób ich działania jest analogiczny do opisanych.


Elementy logiczne - bramki. W jednej makroceli może mieścić się aż do ośmiu prostych elementów. Dodając bramki wejściowe i wyjściowe w liczbie 16, każda makrocela mieści maksymalnie 24 bramki. Działanie tych bramek pokazaliśmy poniżej:
Bufor Sygnał przesyłany jest wprost z wejścia na wyjście.
Wejście  Wyjście
0 0
1 1
Bramka negacji NOT
Bramka posiada jedno wejście i jedno wejście. Dokonuje negacji stanu wejściowego. (Zamiany na stan przeciwny).
Wejście  Wyjście
1 0
0 1


wejście wyjście


Po prawej stronie animowana wersja tłumacząca działanie. W symbolach przyjęto małe kółko na wyjściu elementu wskazuje na negacje sygnału. Kształt symbolu wskazuje na kierunek przemieszczania się informacji.
Bramka  iloczynu logicznego AND Bramka posiada dwa (lub więcej) wejścia i jedno wyjście. Realizuje iloczyn logiczny wejść i następnie wynik poddaje negacji.
Wejście 0 Wejście 1 Wyjście
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0
wejście0


wyjście
wejście1
0 Na jakimkolwiek wejściu powoduje że drugie wejście już nie ma wpływu na stan wyjścia który przyjmuje stan 1. Taka bramka może służyć do blokowania sygnału.
Bramka sumy OR Podanie na jakiekolwiek wejście "1" powoduje na wyjściu "1". Aby na wyjściu było "0" na wszystkich wejściach musi być "0".
Wejście 0 Wejście 1 Wyjście
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0
wejście0


wyjście
wejście1
Bramka sumy modulo 2 XOR Bramka posiada dwa (lub więcej) wejścia i jedno wyjście. Realizuje sumę modulo 2 wejść.
Wejście 0 Wejście 1 Wyjście
1 1 0
1 0 1
0 1 1
0 0 0
wejście0


wyjście
wejście1
Ta bramka ustawia 0 na wyjściu gdy stany wejściowe się różnią, gdy są takie same to na wyjściu jest 0.
Dodatkowe informacje w Wiki.

Elementy logiczne - przerzutniki. W makroceli maksymalnie mieści się 8 przerzutników, dodając 16 bramek na wejściach i wyjściach otrzymujemy dla makroceli maksymalnie 24 elementy.
Przerzutnik flip- flop typu T.
Przerzutnik po podaniu na wejście T zbocza narastającego zmienia stan na przeciwny. Warunkiem jest utrzymywanie na wejściach: kasowanie i ustawianie stanu zera logicznego. Podanie na ustawianie jedynki logicznej powoduje bezwzględne ustawienie na wyjściu 1. Podanie na kasowanie jedynki logicznej powoduje bezwzględne ustawienie na wyjściu 0. Jednoczesne podanie 1 na kasowanie i ustawianie daje stan wyjścia nie do ustalenia.
wejście T ustawianie kasowanie wyjście
1 stan nieistotny 0 1 0
2 stan nieistotny 1 0 1
3 0 -> 1 0 0 stan przeciwny
4 1 ->0 0 0 brak zmian
5 stan nieistotny 1 1 stan nie do ustalenia
ustawianie

wejście T
wyjście
kasowanie
Działanie musimy pokazać na paru obrazkach. Najpierw (przypadek z wierszy 3 i4 powyższej tabelki) jak działa wejście T - na rysunku środkowe oznaczone trójkątem > . To wejście w stosunku do pozostałych ma pewną cechę: reaguje na zmianę sygnału z 0 na 1. Pozostawanie w stanie (zerze lub jedynce) nie ma znaczenia, tylko zmiana z 0 na 1.
Pierwsza część działania wejść R i S (Set i Reset -> ustaw i kasuj). 1 Na wejściu S wywołuje 1 na wyjściu. A 1 na R wywołuje na wyjściu 0. Ważne te wejścia są asynchroniczne tj. mają tą różnicę do wejścia T (z tekstu powyżej ">") że tak jak długo trwa na nich 1 to wpływa na działanie. O tym poniżej.
Przykład z wejściem R. Jego stałe ustawienie na 1 powoduje że przerzutnik nie reaguje na wejście T. Jest "zablokowany". To samo byłoby z wejściem S, tyle że na wyjściu byłaby 1.


Przerzutnik typu D
Przerzutnik przepisuje stan wejścia D na wyjście w momencie zmiany sygnału synchronizującego CK (zegarowego) z 0 na 1. Wejścia kasowania i ustawiania są asynchroniczne tzn. zmieniają stan wyjścia na 0 i 1 niezależnie od innych sygnałów.
wejście D wejście CK ustawianie kasowanie wyjście
1 stan dowolny stan dowolny 0 1 0
2 stan dowolny stan dowolny 1 0 1
3 1 0 -> 1 0 0 1
4 stan dowolny 1 ->0 0 0 brak zmian
5 0 0 -> 1 0 0 0
6 stan dowolny stan dowolny 1 1 stan nie do ustalenia
ustawianie
wejście D wyjście
wejście synchronizacji
kasowanie

 


Przerzutnik typu J-K
Przerzutnik przepisuje stan wejścia D na wyjście w momencie zmiany sygnału synchronizującego CK (zegarowego) z 0 na 1. Wejścia kasowania i ustawiania są asynchroniczne tzn. zmieniają stan wyjścia na 0 i 1 niezależnie od innych sygnałów.
wejście J wejście K wejście CK ustawianie kasowanie wyjście Q
1 1 0 0 -> 1 0 0 1
2 0 1 0 -> 1 0 0 0
3 1 1 0 -> 1 0 0 stan przeciwny do poprzedniego
4 stan dowolny stan dowolny 1 ->0 0 0 brak zmian
5 stan dowolny stan dowolny stan dowolny 0 1 0
6 stan dowolny stan dowolny stan dowolny 1 0 1
7 stan dowolny stan dowolny stan dowolny 1 1 stan nie do ustalenia
wejście J
wejście synchronizacji wyjście
wejście J
kasowanie
Diagram żródło WikipediaPrzerzutnik monostabilny (monoflop, generator pojedynczego impulsu)
służy do wydłużania lub skracania impulsu.
Przerzutnik po podaniu na wejście wyzwalanie zbocza narastającego zmienia na określony czas zmienia stan wyjścia na jedynkę logiczna. Gdy wejście mode  (=1) definiuje przerzutnik jako retrygerowalny. Wtedy ponowne podanie na wejście wyzwalające zbocza narastającego powoduje wydłużenie impulsu wyjściowego o czas. Podanie na kasowanie jedynki logicznej powoduje bezwzględne ustawienie na wyjściu 0 i skasowanie odmierzania czasu t. 
wyzwalanie kasowanie MODE wyjście
stan dowolny 1 stan dowolny 0
0 -> 1 0 stan dowolny 1 na czas t
1 ->0 0 stan dowolny brak zmian
0 - > 1 (wy=1) 0  1 przedłużenie 1 o czas t l
0 - > 1 (wy=1) 0 0  odliczenie tylko czasu t , następne odliczanie czasu możliwe dopiero po powrocie wyjścia do stanu 0
wyzwalanie
wyjście
kasowanie

MODE

Czas t wpisujemy w opcjonalnych ustawieniach makroceli , można wpisać czas bezpośrednio lub użyć zmiennej.Liczniki i Zatrzask.
Te elementy posiadają Rejestry wewnętrzne   potrafią pobierać i ładować zawartość z i do Zmiennych.

Zatrzask
Zmiana stanu z 0 na 1 na wejściu ładującym CK powoduje zapisanie  (zapamiętanie) stanu wejść D1 do D6 w rejestrze i przekazanie tego stanu na wyjścia. Gdy stan CK jest 0 żadne zmiany na wejściach nie wpływają na stan wyjścia.
wejścia od 1 do 6 wyjścia od 1 do 6
wejście ładujące
kasowanie


Licznik binarny
Licznik binarny dwukierunkowy. Podanie 1 na wejście 1+ (UP) przy jednoczesnej stałej 1 na wejściu 2+ (czyli drugie wejście służy do tzw. bramkowania) powoduje zmianę stanu licznika na Q+1 (inkrementację).  Jednocześnie na chociażby jednym wejściu - (DOWN) musi być 0.
i
Natomiast podanie 1 na wejście 1- (DOWN) przy jednoczesnej stałej 1 na drugim wejściu powoduje zmianę stanu licznika na Q-1 (dekrementację). Jednocześnie na chociażby jednym wejściu + (UP) musi być 0.

Podanie 1 na kasowanie powoduje zmianę stanu licznika na Q=0.

Wejście MODE =0 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + powoduje zmianę na Q=0.
Wejście MODE =1 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + nie powoduje żadnych zmian licznik zatrzymuje się.
Odpowiednio działa to przy zliczaniu w dół, licznik zależnie od MODE zmienia stan (MODE=1) z Q=0 na Q=max lub nie (MODE=0).

Bezwzględna wartość maksymalna (pojemność, Q=max) licznika wynosi 255 (heksadecymalnie inaczej szesnastkowo \FF), minimalna to 0 (Q=0) (heks \00).

Aktualnie zliczona liczba znajduje się w Rejestrze licznika. Aby wysłać (lub załadować) wartość licznika należy użyć zmiennej.
wej 1 +
wej 2 +
wej 1 -
wej 2 - wyjścia 
kasowanie
MODE


Rejestr licznika
UP DOWN
wej 1 +  wej 2 + wej 1 -  wej 2 - kasowanie MODE wyjścia
0->1 0 0 0 0 dowolny stan Q
0->1 1 0 0 0 dowolny stan Q+1
0 0 0->1 1 0 dowolny stan Q-1
dowolny stan dowolny stan dowolny stan dowolny stan 1 dowolny stan Q=0
Licznik osiągnął stan maksymalny Q= max
0->1 1 0 0 0 1 Q=0
0->1 1 0 0 0 0 Q
Licznik osiągnął stan minimalny Q=0
0 0 0->1 0 0 1 Q=max
0 0 0->1 0 0 0 Q


Licznik binarny z komparatorem
Licznik binarny dwukierunkowy. Podanie 1 na wejście 1+ (UP) przy jednoczesnej stałej 1 na wejściu 2+ (czyli drugie wejście służy do tzw. bramkowania) powoduje zmianę stanu licznika na Q+1 (inkrementację).  Jednocześnie na chociażby jednym wejściu - (DOWN) musi być 0.
i
Natomiast podanie 1 na wejście 1- (DOWN) przy jednoczesnej stałej 1 na drugim wejściu powoduje zmianę stanu licznika na Q-1 (dekrementację). Jednocześnie na chociażby jednym wejściu + (UP) musi być 0.

Podanie 1 na kasowanie powoduje zmianę stanu licznika na Q=0.

Wejście MODE =0 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + powoduje zmianę na Q=0.
Wejście MODE =1 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + nie powoduje żadnych zmian licznik zatrzymuje się.
Odpowiednio działa to przy zliczaniu w dół, licznik zależnie od MODE zmienia stan (MODE=1) z Q=0 na Q=max lub nie (MODE=0).

Wyjścia licznika Q są podłączone do komparatora. Porównuje on stan licznika z wartością zadaną {r} .
Wyjścia komparatora:
 • Q=MIN  ustawia 1 gdy licznik osiągnie wartość maksymalną wpisaną w opcjonalne ustawienia  makroceli .
 • Q=MAX  ustawia 1 gdy licznik osiągnie wartość minimalną wpisaną w opcjonalne ustawienia  makroceli .
 • Q=r1  do Q=r6 ustawiają 1 gdy odpowiednia wartość zadana {r} będzie równa wyjściu licznika Q. Wartość zadana {r} podaje się w opcjonalne ustawienia  makroceli .
Bezwzględna wartość maksymalna (pojemność) licznika wynosi XXX, minimalna to 0.
Aktualnie zliczona liczba znajduje się w Rejestrze licznika. Aby wysłać (lub załadować) wartość licznika należy użyć zmiennej.
wej 1 +
wej 2 +
wej 1 -
wej 2 - wyjścia 
kasowanie
MODE


rejestr licznika       wartość zadana od r1 do R6
Należy zwrócić uwagę na fakt że do {r} w opcjonalne ustawienia  makroceli  można wpisywać:
 • bezpośrednio liczby od 0 do XXX,
 • lub podstawiać Zmienne .
Licznik programowalny
Wejścia MODE A i MODE B  konfigurują licznik:
 MODE A MODE B tryb pracy opis
0 0 licznik Johnsona wiki
1 0 licznik 1 z n (wędrująca jedynka po wyjściach Q)
0 1 licznik LFSR wiki
1 1 licznik BCD (kodowanie dziesiętne za pomocą liczb binarnych) wiki

Licznik dwukierunkowy. Podanie 1 na wejście 1+ (UP) przy jednoczesnej stałej 1 na wejściu 2+ (czyli drugie wejście służy do tzw. bramkowania) powoduje zmianę stanu licznika na Q+1 (zliczanie w górę, inkrementację).  Jednocześnie na chociażby jednym wejściu - (DOWN) musi być 0.
Natomiast
podanie 1 na wejście 1- (DOWN) przy jednoczesnej stałej 1 na drugim wejściu powoduje zmianę stanu licznika na Q-1 (zliczanie w dół, dekrementację). Jednocześnie na chociażby jednym wejściu + (UP) musi być 0.

Podanie 1 na kasowanie powoduje zmianę stanu licznika na Q=0.

Wejście MODE =0 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + powoduje zmianę na Q=0.
Wejście MODE =1 powoduje że przy zliczaniu w górę (inkrementacji) po osiągnięciu Q=max następny impuls na wej + nie powoduje żadnych zmian licznik zatrzymuje się.
Odpowiednio działa to przy zliczaniu w dół, licznik zależnie od MODE zmienia stan (MODE=1) z Q=0 na Q=max lub nie (MODE=0).

Aktualnie zliczona liczba znajduje się w Rejestrze licznika. Aby wysłać (lub załadować) wartość licznika należy użyć zmiennej.

wej 1 +
wej 2 +
wej 1 -
wej 2 - wyjścia 
kasowanie
MODE
MODE A
MODE B
rejestr licznika
 

Rejestr przesuwający dwukierunkowy z wejściem szeregowym i wyjściem równoległym (SIPO)
Rejestr przy zmianie sygnału wej prawo wpisuje na wyjście Q0 stan z wejścia,  jednocześnie przesuwa sygnały kolejno: z Q0  na Q1 ,  z Q1  na Q2  itd.
Wej lewo przesuwa bity w kierunku przeciwnym.

Kasowanie  ustawia wszystkie wyjścia w stan 0.

INH  "1" dezaktywuje wyjścia

Aktualnie zliczona liczba znajduje się w Rejestrze rejestru. Aby wysłać (lub załadować) wartość licznika należy użyć zmiennej.
wej 1 prawo
wej 2 prawo
wej 1 prawo
wej 2 prawo wyjścia 
wejście
kasowanie
bramkowanie

rejestr rejestru


Osiem przerzutników T z podtrzymaniem w wypadku awarii zasilania.
Stan wyjść przerzutników jest pamiętany przez okres wyłączenia prądu (patrz uwaga na końcu opisu).

Przykład wykorzystania przerzutników do zapamiętania użycia klawisza przez okres braku zasilania.
Uwaga: w osobnej makroceli Alerty i nadzór znajduje się wejście do kasowania całej ósemki przerzutników: szczegóły.
Uwaga: okres podtrzymania wewnętrznej pamięci wynosi około 24 godzin i może się znacznie wahać.
Istnieje makrocela która służy do resetowania przerzutników. Wejście pierwsze od góry służy do resetowania pierwszego wystąpienia makroceli Osiem przerzutników T z podtrzymaniem w wypadku awarii zasilania , drugie wejście do następnego wystąpienia itd.
 Makrocela Osiem przerzutników T z podtrzymaniem w wypadku awarii zasilania może być 12.

Układy kombinacyjne.

Dekoder
Dekoder zamienia słowo dwójkowe podane na wejścia ADRES  na jedną 1 na wyjściach Q.

ADRES wejścia bramkujące Q
A B C INH 0 1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
x x x 1 0 0 0 0 0 0 0 0


adres A
adres B
adres C
   
wejścia  bramkujące
Multiplekser
Wybiera jedno wejście według adresów (A0 i A1) i przekazuje je na wyjście .

ADRES wejście bramkujące wyjście
A0 A1 INH stan z wejścia
0 0 0 A
1 0 0 B
0 1 0 C
1 1 0 D
x x 1 -


wejście A
wejście B
wejście C
wejście D
wejście  bramkujące
ADRES A
ADRES BROM.

Makrocela  zamienia słowo wejściowe, traktowane jako liczba szesnastkowa, na zdefiniowane słowo szesnastkowe i podaje je na wyjście.
W Definicji  należy podać ciąg 256 liczb szesnastkowych np: "02550AFF..." itd. Pierwsze 128 w polu 0x00...0x7F następne 128 w polu 0x80...0xFF. Niepodanie wartości powoduje przyjęcie wartości 00

Podanie na wejście oktetu "00000000" = "00" adresuje pierwszą liczbę z ciągu. Jeśli weźmiemy przykładowy powyższy ciąg, na wyjściu zostanie wystawione: "02" = "00000010 ".
Bloki funkcjonalne.

Zegar i kalendarze
można uzyskać dowolny przedział czasowy poprzez łączenie wyjść poszczególnych zegarów i kalendarzy (wykorzystując bramki lub funkcję łączenia wyjść). Na przykład jeśli chcemy uzyskać stan 1 w każdy piątek trzynastego w kalendarzu tygodniowym zaznaczamy piątek, w kalendarzu dni miesiąca 13 i w ich wyjścia wpisujemy tą samą nazwę. W Obwodach cyfrowych odnajdujemy tą nazwę i w Logice obwodu ustawiamy funkcję AND.

Zegar astronomiczny dla określonej długości i szerokości geograficznej podaje godziny zmierzchu oraz świtu, astronomicznego lub cywilnego.
Linie łączą wejścia z określającymi je wpisami. W makroceli są dwa zegary, połączenia dla dolnego nie są zaznaczone liniami lecz są analogiczne.

Długość i szerokość podajemy w konwencji stopnie przecinek cztery cyfry dziesięciotysięcznej stopnia np: 52,1909.
Korekcje podajemy w sekundach np: -120  minus przed wartością oznacza odjęcie wskazanej ilości sekund od wartości wyliczonej. Wejście ustawione na jedynkę logiczną aktywuje korektę.
Wyjścia makroceli umożliwiają ustawienie jedynki logicznej czasu pomiędzy świtem a zmierzchem astronomicznym lub cywilnym.


Nadajnik tekstu
Po pobudzeniu wysyła tekst do wskazanego miejsca.

Tekst wpisujemy w opcjonalne ustawienia makroceli . Tekst może zawierać zmienneWyświetlanie na stronie sterowania powodujemy podając pozycję i ewentualnie klasę.
Pozycja kolumna, wiersz, klasa "X=x;Y=y;C=nazwa klasy".  Dokładny opis.
Wysłanie tekstu do zawartości HTML strony sterowania deklarujemy dyspozycją "F=h".

Aby wysłać tekst pod wskazany adres podajemy ten adres Dyspozycją "N= adres IP"; numer portu "P=numer_portu". (domyślny numer portu z Ustawień generalnych Port Ster)  Dyspozycja |N=192.168.0.170;P=7081|
Wysłanie tekstu majlem deklarujemy adresem po "M=adres". Tekst znajdzie się w temacie poczty, tekst do treści poleceniem "T=b" Uwaga dotycząca wysyłki większej ilości poczty.
Wysłanie portem szeregowym Dyspozycją "S=rs485" lub "S=rs232"
Wysłanie tekstu do Zdarzeń użytkownika deklarujemy Dyspozycją E=f


Odbiornik Tekstu
Odbiera tekst, jeśli zgodny z wzorcem wpisanym w opcjonalne ustawienia makroceli  zmienia stan wyjścia Q.

Tekst wzorcowy wpisujemy w opcjonalne ustawienia makroceli . Tekst może zawierać zmienne. Z majla pobierany jest tylko temat.

UWAGA: pole definicje jest zarezerwowane do przyszłych zastosowań i nie należy go używać.Sterownik bramy lub rolet.
Do sterowania bramą, żaluzjami lub podobnym sprzętem. W zależności od ustawienia wejścia Mode ustawiamy interfejs wejściowy jedno (mode =1) lub dwu przyciskowy (mode =0).
Impuls na wejściach G lub D powoduje włączenie "1" na wyjściach G lub D przez czas góra lub dół. Drugi krótki impuls na tych wejściach kasuje wyjścia. Impuls na wejściu stop (do wyłączników krańcowych) zatrzymuje natychmiast ruch. Dłuższy sygnał na wejściach G lub D powoduje utrzymanie sygnału na wyjściu  tylko przez czas podawania 1 na wejście.
 Gdy nie używamy wyłączników krańcowych (wejście stop na stałe podłączone do 0), czas góra i czas dół powinien dobrany dokładnie do czasu ruchu. Wyjście ERR sygnalizuje wtedy osiągnięcie jakiejkolwiek pozycji krańcowej.
Wyłączniki krańcowe powinny być tak podłączone aby osiągniecie jakiejkolwiek pozycji skrajnej podawało 1 na wejście stop. (Wyłącznik górny i dolny połączone razem). Wtedy czasy G i D powinny być podane z zapasem. W takiej sytuacji wyjście ERR zasygnalizuje błąd zbyt długiego przemieszczania się żaluzji (bramy).

W przypadku interfejsu jedno przyciskowego do uruchamiania ruchu w obu kierunkach używa się wejścia G.Sterownik oświetlenia.
Makrocela pracuje zależnie od wpisanego trybu pracy.


Tryby pracy
Tryb 1
wejścia Q1 Q2 Q3 RESET Opis
NEXT 1->0 następny stan binarny 0 powoduje binarne zliczanie na Q1, Q2, Q3
NEXT 1 ponad 200ms 0 0 0 1 powoduje wpis "0" na Q1, Q2, Q3 i na wyjściu RESET
I1 0->1 zmiana bz bz 0 zmiana Q1 na przeciwny
I2 0->1 bz zmiana bz 0 zmiana Q2 na przeciwny
I1 and I2 0->1 bz bz zmiana 0 jednocześnie na obu wejściach  zmiana Q3 na przeciwny
RESET 1 0 0 0 1

Tryb 2
wejścia Q1 Q2 Q3 RESET Opis
NEXT 1->0 następny stan binarny 0 powoduje binarne zliczanie na Q1, Q2, Q3
NEXT 1 ponad 200ms 0 0 0 1 gdy jakiekolwiek Q=1 powoduje wpis "0" na Q1, Q2, Q3 i na wyjściu RESET 1
NEXT 1 ponad 200ms 1 1 1 0 gdy wszystkie Q=0 powoduje wpis "1" na Q1, Q2, Q3
I1 0->1 zmiana bz bz 0 zmiana Q1 na przeciwny
I2 0->1 bz zmiana bz 0 zmiana Q2 na przeciwny
I1 and I2 0->1 bz bz zmiana 0 jednocześnie na obu wejściach  zmiana Q3 na przeciwny
RESET 1 0 0 0 1

Tryb 3
wejścia Q1 Q2 Q3 RESET Opis
I1 0->1 przesuwanie się "1" w prawo przesuwanie się "1" w prawo na wyjściach Q1, Q2, Q3, RESET
I2 0->1 przesuwanie się "1" w lewo przesuwanie się "1" w lewo na wyjściach RESET, Q3, Q2, Q1
NEXT 0->1 zmiana na wszystkich wyjściach zmienia stan na "1" i następnym razem na "0"

Tryb 4
wejścia Q1 Q2 Q3 RESET opis
I1 0->1 nasuwanie się "1" w prawo nasuwanie się "1" w prawo na wyjściach Q1, Q2, Q3, RESET
I2 0->1 nasuwanie się "1" w lewo nasuwanie się "1" w lewo na wyjściach RESET, Q3, Q2, Q1
NEXT 0->1 zmiana na wszystkich wyjściach zmienia stan na "1" i następnym razem na "0"
bz - bez zmian
Włącznik z podtrzymaniem czasowym T+OR+MONO.
Z użyciem tej makroceli można zrealizować np: układy oświetlenia i inne.
Sterowanie oświetleniem.
Włącznik chwilowy (niebieski) włącza i wyłącza światło po każdym naciśnięciu. Dodatkowo przerzutnik monostabilny t1 odlicza czas maksymalnego włączenia oświetlenia jeśli w obrębie czujnika nie jest wykrywany ruch. Dodatkowo istnieje ostrzeżenie przed wyłączeniem światła poprzez sygnalizator akustyczny.
Makrocele Pokój, Dom, Ogród.
Ułatwiają Home automation. 
Dokładna instrukcja użycia - kliknij.


Makrocela Sterownik dostępu.
Umożliwia zbudowanie systemu kontroli dostępu do:
 • obiektów na określony czas (np przedpłacony),
 • obiektów dla osób które wpuszczamy pod naszą nieobecność - wysyłamy jednorazowy kod ograniczony w czasie,
 • dostęp z jednorazowymi kodami,
 • dostęp poprzez odebranego jednorazowego SMS.


Alerty i nadzór przerzutników z podtrzymaniem.
UWAGA: Makrocela  spełnia dwie zupełnie oddzielne funkcje:

 1. prawa strona (wyjścia) umożliwia ustawienie sygnałów alertów lub informacji systemowych Sterboxa,
 2. lewa strona (wejścia) jest przeznaczona do nadzoru Przerzutników T z podtrzymaniem,
1: Alerty i informacje o stanach Sterboxa.
W szczegółach makroceli  można ustawić informowanie o stanach STERBOXA.

Reset 1s Sygnał "1" po włączeniu Sterboxa trwający 1 sekundę.
Watch-dog 1s Sterbox posiada układ który obserwuje jego pracę. Nieprawidłowości w wykonywaniu programu powodują reakcję układu stróżującego. Wyjście sygnalizuje o przywróceniu prawidłowej pracy sygnałem "1" przez 1 sekundę. Powody pojawiania się tego sygnału:
 • Zasilanie o dużym poziomie zakłóceń - załączanie i wyłączanie dużych obciążeń generuje zakłócenia. Sposób zaradzenia: osobne obwody zasilające, stosowanie urządzeń rozruchowych.
 • Zakłócanie poprzez silne, obce pola elektromagnetyczne. Czynności: oddalenie urządzeń, stosowanie metalowych obudów i rdzeni przeciwzakłóceniowych na przewodach w pobliżu urządzeń.
 • Zasilanie słabej jakości: słabo połączone przewody (np: słabo dokręcone połączenia śrubowe), przewody o zbyt małej średnicy w stosunku do obciążeń, uszkodzone wyłączniki zasilania lub zabezpieczenia nadprądowe.
Należy zaznaczyć że Sterbox jest odpowiednio zabezpieczony przed wpływem zakłóceń zewnętrznych które nie przekraczają norm.
Brak LAN Brak dostępu do LAN ("switcha").
Brak WAN Sterbox sprawdza istnienie pliku na serwerze producenta. Brak LANu jest niezawodnie sygnalizowany nawet gdy urządzenia pośrednie podstawiają swoje strony WWW w wypadku awarii.
Nieustawiony zegar. Zegar ustawiany jest albo ręcznie lub gdy istnieje zezwolenie w ustawieniach generalnych . Brak aktualnego czasu sygnalizowany jest "1" na tym wyjściu. 
Błąd serwera SMTP Sterbox nie może wysłać poczty. Brak komunikacji z usługą pocztową: jeśli to pierwsze użycie, sprawdź ustawienia, jeśli kolejne: podłączenie LANu, działanie internetu i na końcu działanie serwera poczty np: programem pocztowym.
Błąd serwera POP3 Sterbox nie może odebrać poczty. Brak komunikacji z usługą pocztową: jeśli to pierwsze użycie, sprawdź ustawienia, jeśli kolejne: podłączenie LANu, działanie internetu i na końcu działanie serwera poczty np: programem pocztowym.
Błąd pamięci FLASH Strony użytkownika, obrazy, ustawienia przechowywane są w pamięci nieulotnej FLASH. Pamięć ta w czasie zapisu i kasowania zużywa się. Ilość tych operacji jest duża lecz skończona. W razie uszkodzenia wymienia go serwis. Niestety odpłatnie.
Komunikacja Sterbox Błąd wymiany informacji z innym Sterboxem (aliasem).  Gdy występuje przy uruchomieniu nowego aliasu - sprawdź ustawienia, gdy już działało sprawdź połączenia sieciowe.
Za niskie napięcie zasilania.
Za wysokie napięcie zasilania.
Ostrzeżenie o niewłaściwych parametrach zasilania. Napięcie mierzone pomiędzy zaciskami
Za niska temperatura. Zbyt wysoka temperatura. Ostrzeżenie o niewłaściwej temperaturze. Mierzona jest temperatura wewnętrzna mikroprocesora. Jest ona zależna od temperatury otoczenia.

2: Nadzór przerzutników z podtrzymaniem.
Wejście w makroceli Alerty służy do zerowania całej ósemki przerzutników. Przyporządkowanie wejść jest następujące: pierwsze wejście od góry kasuje pierwsze występowanie makroceli Przerzutników z podtrzymaniem , drugie wejście drugie występowanie itd.

Na przykładzie makrocela 6 jest pierwszym występowaniem Przerzutników  T z podtrzymaniem. Za jej kasowanie odpowiedzialne jest pierwsze (licząc od góry) wejście makroceli (w pierwszym jej występowaniu) Alerty. Następna makrocela Przerzutników  T z podtrzymaniem znajduje się na 15 miejscu i jest powiązana z drugim wejściem makroceli Alerty. 


Przetwornik zmiennych.
 
Służy do wymiany informacji pomiędzy zmiennym numerycznymi a elementami logicznymi i funkcjonalnymi. UWAGA: wejście i wyjście przetwornika (Ix i Ox) są od siebie całkowicie niezależne!

 Sygnały binarne z Wejść są zamieniane na liczbę szesnastkową zgodnie z tabelką:
Wartość binarna
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0
 Wartość szesnastkowa
(heksadecymalna)
Wartość dziesiętna
0 0 0 0 0 0 0 0 \00 0
0 0 0 0 0 0 0 1 \01 1
0 0 0 0 0 0 1 0 \02 2
... ... ...
0 0 0 0 1 0 0 1 \09 9
0 0 0 0 1 0 1 0 \0A 10
... ... ...
1 1 1 1 1 1 1 0 \FE 254
1 1 1 1 1 1 1 1 \FF 255
Zawartość zmiennej zamieniana jest na sygnały binarne na Wyjściach.
Służą do podania zmiennych poddawanych przetwarzaniu.

Formuły.
Wejścia START umożliwiają uruchomienie przeliczania formuły przy zmianie sygnału na wejściu z 0 na 1.
Wyjścia uaktywniają się (stan 1) przy sprawdzeniu że formuła jest prawdziwa.

Zapisu formuły dokonuje się w odwrotnej notacji polskiej
Przykład 1: 2 5 + powoduje wykonanie operacji dodawania 2 plus 5.
Przykład 2: 2 5 + 100 * powoduje  2 dodać 5 a następnie pomnożenie wyniku przez 100.  
Uwaga: pomiędzy składnikami wstawiamy spację np: 2sp5sp+sp100sp* .
Przykład 3: z0 2 + powoduje dodanie do zawartości rejestru z0 liczby 2.
Przykład 4: z0 ? z1 2 5 * =z0 jeżeli zmienna z0 jest równa zmiennej z1 -> rezultat jest prawdą -> ustawienie wyjścia na 1 logiczną, następnie  mnożone jest 2 razy pięć i wpisywane do rejestru z0.
Dozwolone operacje i ich zapis:
+ dodawanie
- odejmowanie
* mnożenie
/ dzielenie
& iloczyn logiczny
| suma logiczna
^ suma modulo 2

Dozwolony format zapisu liczb:
0 liczba dziesiętna
12 liczba dziesiętna
0xFA liczba szesnastkowa (heksadecymalna)
x11 liczba szesnastkowa (heksadecymalna)
0b1000 liczba dwójkowa (binarna)
b1000 liczba dwójkowa (binarna)

Rozszerzenia względem notacji polskiej:
Zapis do zmiennej
1 2 + =z1 =z2
do 1 zostanie dodane 2, a wynik zostanie zapisany do zmiennej z1 oraz z2
1 2 + =z1 3 * =z2
do 1 zostanie dodane 2, wynik zostanie zapisany do zmiennej z1, następnie całość zostanie przemnożona przez 3, a ostateczny wynik zostanie zapisany do z2
z1 =z2
skopiuj zawartość zmiennej z1 do zmiennej z2
Rezultat funkcji: prawda, ustawia wyjście na 1 logiczną
1 ?= 1
jeżeli lewa strona będzie równa prawej to rezultat funkcji będzie prawdą. 1=1 Więc wyjście zostanie ustawione na 1 logiczną.
z0 ?!= 1
jeżeli lewa strona będzie różna od prawej to rezultat funkcji będzie prawdą. Gdy zawartość zmiennej z0 nie jest równa 1 wyjście zostanie ustawione na 1 logiczną.
z0 ? z1 2 5 * =z0
jeżeli zmienna z0 jest równa zmiennej z1 to rezultat funkcji będzie prawdą następnie 2 zostanie przemnożone z 5, a wynik zapisany w zmiennej z0

Dozwolone warunki i ich zapis:
? równe
?= równe
?== równe
?!= różne
?<> różne
?> większe
?>= większe lub równe
?< mniejsze
?<= mniejsze lub równe

Ograniczenia dla powyższych warunków: prawa strona może być tylko wartością liczbową lub zmienną, lewa strona wynikiem obliczeń. Umiejscowienie warunku w dowolnym miejscu formuły, jeżeli jest więcej, ważny jest ostatni po prawej stronie.

Wykonanie warunkowe:
z0 #= z1 { 5 = z5}
jeżeli zmienna z0 jest równa zmiennej z1 to zostanie wykonana operacja w nawiasach klamrowych
z5 #> 5 { 1 2 + = z2 } 8 = z8
jeżeli zmienna z5 jest większa od pięciu to zostanie wykonana operacja w nawiasach klamrowych

Dozwolone warunki i ich zapis:
# równe
#= równe
#== równe
#! różne
#<> różne
#> większe
#>= większe lub równe
#< mniejsze
#<+ mniejsze lub równe
Ograniczenia dla wykonań warunkowych: prawa strona może być tylko wartością liczbową lub zmienną, lewa strona wynikiem obliczeń. Nie ma możliwości zagnieżdżania warunków. Wyrażenie musi być umieszczone zaraz za deklaracją warunku i ograniczone nawiasami {}. Może być w dowolnym miejscu formuły i dowolną ilość razy.

Zakres obliczeń może przyjmować wartości od -402650000 do +402649999 . Sposób przedstawiania wartości (napięcia, temperatury, czasu itd) jest taki sam jak dla zmiennych.

Pogoda.
Umożliwia połączenie z serwerem pogodowym i ściągnięcie aktualnej prognozy.
Wyjścia (od góry): pierwsze podaje wartość prognozowanej temperatury (analogową), drugie i trzecie są wyjściami analogowymi ustawianymi.
Cztery wyjścia ustawiają logiczną jedynkę dla ustawionych wartości. Należy wyróżnić ustawienie Dane pogodowe aktualne informujące o aktualnych i prawidłowych danych na wyjściach.

Serwer pogody należy zadeklarować, w opisie dla przykładu, podano  dostępny bezpłatny serwis pogodowy.

Deklaracja serwisu pogodowego:
Do pola serwer pogody  należy wpisać adres serwisu który wysyła dane w JSON.
Klucz logowania jest wartością którą otrzymujemy od serwisu w czasie rejestracji.
Interwał czasowy w minutach.

Dane w JSON wysyła wiele serwisów pogodowych, w tym RSO .
Uwaga dla openweathermap.org, jest to serwis bezpłatny który wysyła dane z dwóch serwerów o różnych adresach IP. Dane w konkretnych adresach różnią się, dlatego można wpisać konkretny IP.Układy analogowe.
W systemie Sterbox istnieją wejścia i wyjścia analogowe. Wartości analogowe są przedstawiane jako wartości liczbowe które można przesyłać i przeliczać w Sterboxie. Napięcie podane na wejście zostaje zmienione na jego wartość liczbową i taka może być wewnątrz Sterboxa poddana obróbce w Układach analogowych. Taką wartość można wysłać do wyjść. Istnieją 2 możliwości realizowane w module RaT16:
 • wysłanie wartości liczbowej na port PWM - wartość zmienia wypełnienie sygnału prostokątnego, przekłada sie to wartość napięcia lub prądu na tym wyjściu.
 • Wysłanie wartości liczbowej na jeden z kanałów DMX - wartość wysyłana jest wprost do kanału.

W Sterboxie są trzy porty analogowe.
Uruchomienia portów analogowych dokonuje się deklarując w  Makroceli Wejścia analogowe. W pojedynczym Sterboxie znajdują się trzy porty wejściowe.
Układy analogowe posiadają wejścia i wyjścia analogowe oraz cyfrowe. Pamiętajmy że łączyć ze sobą można tylko odpowiadające sobie tj. cyfrowe z cyfrowymi a analogowe z analogowymi.

Zasady podłączania czujników do wejść analogowych Sterboxa i modułów RaT16.

RaECzTa
Przykład czujnika 3 przewodowego RaCzTa2.  
Uwaga: czujnik występuje również w starszej wersji (inna kolejność wyprowadzeń) RaCzTa.
Wejścia analogowe Sterboxa.
Pierwszy od góry element powiązany jest z zaciskiem wa0, drugi z wa1 itd. Oczywiście dla makroceli: Wejścia analogowe 1 do 8 . Nazwa wpisana na wyjściu  służy do połączenia tylko z wejściem innego układu analogowego!  Te nazwy wymienione są w obwodach analogowych.
Czwarte wyjście podaje wartość napięcia zasilania.
Piąte wyjście podaje temperaturę procesora Sterboxa.
W pole Formuła wejścia wpisujemy formułę przeliczającą wartość z wejścia. Zapisu formuły dokonuje się w odwrotnej notacji polskiej
Przykład 1: ao 5 + powoduje dodanie do zmierzonej wartości 5.
Przykład 2: ao 5 + 100 * powoduje dodanie do zmierzonej wartości 5 a następnie pomnożenie wyniku przez 100.
Można stosować maksymalnie 4 argumenty i cztery operatory. Uwaga: pomiędzy składnikami wstawiamy spację np: 5sp+sp100sp* .

Układy analogowe nie posiadają elementów pokazanych w kolumnach 3 i 6 makroceli. Posiadają wyjścia analogowe.
Makrocela Porty analogowe lokalnego RaT16.
Poszczególne elementy makroceli wyjaśnione są w poniższej tabeli.
Formuła wejścia oraz Formuła wyjścia tam wpisujemy formułę przeliczającą wartość z wejścia. Zapisu formuły dokonuje się w odwrotnej notacji polskiej
Przykład 1: ao 5 + powoduje dodanie do "ao" (wartości z wejścia lub wejścia) 5.
Przykład 2: ao 5 + 100 * powoduje dodanie do "ao" (wartości z wejścia lub wejścia) 5 a następnie pomnożenie wyniku przez 100.
Można stosować maksymalnie 4 argumenty i cztery operatory. Uwaga: pomiędzy składnikami wstawiamy spację np: 5sp+sp100sp* .

Wartości z Wyjść mogą być skierowane do:
 • modulatorów PWM. Wyjścia modulatorów wykorzystują zaciski portów cyfrowych. Po uaktywnieniu modulatora wyjście działa jako PWM a nie jako wyjście cyfrowe.
 • Protokołu DMX , wyjściem jest wtedy port RS-485 modułu RaT16.
Ustawień po zadeklarowaniu makroceli w Sterboxie,(moduł RaT16 musi być dołączony fizycznie do Sterboxa) dokonuje się w Ustawieniach rozszerzeń . Patrz Instrukcja RaT16.
Port analogowy modułu RaT16 może być ustawiony w jeden z trzech trybów:
 • port analogowy przetwarzający napięcie z zakresu wartości 0 do 3V. (Górne ustawienie przełącznika). Wyjścia parzyste są wtedy nie do wykorzystania.
 • Port współpracujący z czujnikami DS18B20. Na każdym porcie można podłączyć dwa czujniki. (Przełącznik w środku).
 • Port współpracujący z czujnikami DHT11 i DHT22. Wyjście nieparzyste podaje zmierzoną temperaturę, parzyste - wilgotność. (Przełącznik u dołu).
Ustawień po zadeklarowaniu makroceli w Sterboxie dokonuje się specjalnym programem. Patrz Instrukcja RaT16.
Wyjście 7 podaje wartość napięcia zasilającego.
Wyjście 8 podaje temperaturę procesora modułu RaT16.

Makrocela Terminal porty analogowe
Terminal wyświetla przy pomocy wskaźników wartości podane na wejście. Wartości ustawiane przy pomocy "pokręteł", "suwakom" i "klawiszom dół i góra" są podawane na "wyjścia".
Proszę się kierować instrukcją terminala.
Formuła wejścia oraz Formuła wyjścia tam wpisujemy formułę przeliczającą wartość z wejścia. Zapisu formuły dokonuje się w odwrotnej notacji polskiej
Przykład 1: ao 5 + powoduje dodanie do "ao" (wartości z wejścia lub wejścia) 5.
Przykład 2: ao 5 + 100 * powoduje dodanie do "ao" (wartości z wejścia lub wejścia) 5 a następnie pomnożenie wyniku przez 100.   Można stosować maksymalnie 4 argumenty i cztery operatory. Uwaga: pomiędzy składnikami wstawiamy spację np: 5sp+sp100sp* .
Bufor analogowy.
Przelicza wartość analogową wg. poniższych ustawień.
W pole wzmocnienie wpisujemy mnożnik, a w pole offset  wartość do dodania.
Przykład 1: wartość=0,5 wzmocnienie=10 wartość liczbowa podana na wyjście będzie równa 5.
Przykład 2: wartość=0,5 wzmocnienie=-10 wartość liczbowa podana na wyjście będzie równa -5.
Przykład 3: wartość=0,5 offset=10 wartość liczbowa podana na wyjście będzie równa 10,5.
Przykład 4: wartość=0,5 offset=-10 wartość liczbowa podana na wyjście będzie równa -9,5.
Układy analogowe nie posiadają elementów pokazanych w kolumnach 3 i 6 makroceli, dlatego że wejścia i wyjścia są tylko analogowe.

Wzmacniacz operacyjny.
Przelicza wartości liczbowe zgodnie ze wzorem: Uwy=((Uplus - Uminus) * wzmocnienie)  + offset
Gdzie:
 • Uwy -> wartość liczbowa na wyjściu,
 • Uplus -> wartość liczbowa na wejściu +,
 • Uminus -> wartość liczbowa na wejściu -, 
 • Wzmocnienie -> liczba wpisana w wzmocnienie  w Opcjonalne ustawienia makroceli ,
 • Offset -> liczba wpisana w offset w Opcjonalne ustawienia makroceli.

Na rysunku pokazano dla przykładu: na wejściu +  podłączenie obwodu analogowego o nazwie "wa0". Na wejściu - podana jest stała wartość (wskazana znakiem równości "=").
Opcjonalne ustawienia makroceli:
Wzmocnienie i offset
Układy analogowe nie posiadają elementów pokazanych w kolumnach 3 i 6 makroceli dlatego że wejścia i wyjścia są tylko analogowe.

Wzmacniacz korekcyjny.
Umożliwia np: linearyzację wartości odebranych z nieliniowych czujników analogowych  . Możliwe jest ustawienie 6 punktów korekcji.
Przelicza wartości liczbowe zgodnie ze wzorem:
do wartości ustawionej w punkcie korekcji 1:
Uwy=((Uplus - Uminus) * wzmocnienieOg)
pomiędzy punktem korekcji 1  a punktem korekcji 2:
Uwy=((Uplus - Uminus) * wzmocnienie1 * wzmocnienieOg)  + offset1
pomiędzy punktem korekcji 2  a punktem korekcji 2:
Uwy=((Uplus - Uminus) * wzmocnienie2 * wzmocnienieOg)  + offset2

I tak dalej dla kolejnych przedziałów
Gdzie:
 • Uwy -> wartość liczbowa na wyjściu,
 • Uplus -> wartość liczbowa na wejściu +,
 • Uminus -> wartość liczbowa na wejściu -, 
 • Wzmocnienie -> liczba wpisana w wzmocnienie  w Opcjonalne ustawienia makroceli ,
 • Offset -> liczba wpisana w offset w Opcjonalne ustawienia makroceli.
Układy analogowe nie posiadają elementów pokazanych w kolumnach 3 i 6 makroceli, dlatego że wejścia i wyjścia są tylko analogowe.

Multiplekser analogowy.

Łączy jedno z wejść analogowych z wyjściem analogowym. Połączenie sterowane wejściami adresowymi (dwustanowymi).
Kolumna 3 jest aktywna tylko dla wejść adresowych. Reszta wejść i wyjść  jest analogowa.

Demultiplexer analogowy.

Adres wyjście
A0 A1 A2  
0 0 0 A
1 0 0 B
0 1 0 C
1 1 0 D
0 0 1 E
1 0 1 F
0 1 1 G
1 1 1 H

Łączy wyjście analogowe z jednym z ośmiu wejść analogowych. To które wejście jest aktywne zależy od wejść (dwustanowych) adresowych.  A0, A1 i A2. Wyjście niezaadresowane podaje wartość poprzednią.
Kolumna 3 jest aktywna tylko dla wejść adresowych. Reszta wejść i wyjść  jest analogowa.


Komparator.
Porównuje dwie wartości liczbowe. Gdy na wejściu oznaczonym plusem wartość jest większa niż na wejściu -, wyjście (cyfrowe, dwustanowe) przyjmuje wartość "1". W innych wypadkach na wyjściu jest stan "0".
Na rysunku pokazano dla przykładu: na wejściu +  podłączenie obwodu analogowego o nazwie "wa0". Na wejściu - podana jest stała wartość (wskazana znakiem równości "=").
Opcjonalne ustawienia makroceli
Dla każdego komparatora podajemy wartość histerezy  w celu ochrony przed szumem, który w przeciwnym wypadku mógłby powodować ciągłe przełączanie między dwoma przeciwnymi stanami w sytuacji, gdy sygnał wejściowy oscyluje wokół poziomu progowego.
Komparatory posiadają wejścia analogowe natomiast wyjścia są cyfrowe.

Komparator okienkowy.
Umożliwia kontrolę wartości i ustawia wyjście cyfrowe (środkowe) na '1" gdy wartość wejściowa mieści się pomiędzy zadanymi wartościami (jest w "oknie").
Opcjonalne ustawienia makroceli
Dla każdego komparatora podajemy wartość histerezy  w celu ochrony przed szumem, który w przeciwnym wypadku mógłby powodować ciągłe przełączanie między dwoma przeciwnymi stanami w sytuacji, gdy sygnał wejściowy oscyluje wokół poziomu progowego.

Przetwornik "A/C".
Wpisuje wartość analogową do zmiennej.

Przez wartość Wzmocnienie jest mnożona wartość z wejścia i wpisywana do wskazanej zmiennej.
Układy analogowe nie posiadają elementów pokazanych w kolumnach 3 i 6 makroceli.

Przetwornik "C/A".
Wpisuje w czasie zmiany sygnału wejściowego z 0 na 1 zawartość zmiennej do sygnału analogowego. Pomiędzy wpisami wartość analogowa jest utrzymywana na wartości z ostatniego wpisu.
Formuła: Zapisu formuły dokonuje się w odwrotnej notacji polskiej
Przykład 1: ao 5 + powoduje dodanie do "ao" (wartości z wejścia lub wejścia) 5.
Przykład 2: ao 5 + 100 * powoduje dodanie do "ao" (wartości z wejścia lub wejścia) 5 a następnie pomnożenie wyniku przez 100.   Można stosować maksymalnie 4 argumenty i cztery operatory. Uwaga: pomiędzy składnikami wstawiamy spację np: 5sp+sp100sp* .

Gradient.
 
Przetwornik gradientowy umożliwia wychwycenie zmian w sygnale analogowym. Wzrostu lub opadania wartości.
Wykorzystanie do wykrycia np: otwarcia okna w pomieszczeniu w zimie, gwałtownego wzrostu temperatury - ogień, gwałtownego podmuchu wiatru, sterowania nadmuchem z kominka, ograniczania przepływu cieczy, wykrywania ślizgania się pasków klinowych itd.
Wyjście górne jest wyjściem analogowym którego wartość określa tendencję zmian.
Trzy wyjścia cyfrowe poniżej umożliwiają reakcję na zadane parametry.


Konwerter obwodów analogowych <-> obwód RGB.

W zastosowaniu home automation często używa się kolorowego oświetlenia RGB. W celu zmniejszenia ilości wejść w makrocelach zamieniamy trzy sygnały analogowe na jeden RGB.
Układ zamieniający trzy sygnały analogowe na jeden RGB. W makroceli znajdują się dwa takie układy.
Zamienia RGB na trzy sygnały analogowe. W makroceli znajdują się dwa takie układy.
 


Zadajnik analogowy.
Ustawienie 1 logicznej na wejściu cyfrowym pierwszym od góry makroceli powoduje ustawienie obwodu analogowego na zapisaną w tabeli w pozycji F11. Gdy na wejściu cyfrowym jest 0 logiczne, podawana jest wartość analogowa zapisana w F01. Dla drugiego wejścia : F21 i F20 itd.
Interfejs strony sterowania.
Na stronie sterowania wyświetlane są klawisze ekranowewskaźniki ekranowe (dwustanowe), wskaźniki analogowe i teksty i liczby ze zmiennych. Wyświetlanie na stronie sterowania.

Klawisze ekranowe
Każdy klawisz po kliknięciu myszką (ten termin oznacza również dotknięcie palcem na ekranie dotykowym) wysyła na wyjście zmianę sygnału na przeciwny. Wygląd klawisza jest sterowany sygnałem z wejścia. Dzięki temu można z wyglądu klawisza zorientować się czy sterowany obwód zadziałał czy nie.
Najprostsze użycie klawisza ze wskazaniem stanu.
Na przykładzie z prawej obwód "wyjście" sterowany jest klawiszem i majlem, jednocześnie wygląd klawisza wskazuje na prawdziwy stan obwodu "wyjście". Obwód "drut" obowiązkowo musi mieć ustawioną logikę OR.
Zadeklarowanie w makrocelach .
Umieszczenie makroceli  klawisze ekranowe powoduje wyświetlanie na stronie sterowania , ośmiu klawiszy. Wtedy podajemy w opcjonalnych ustawieniach makroceli  "V=nazwa_klawisza".
Klawisz można umieścić w dowolnym miejscu strony sterowania. W opcjonalnych ustawieniach makroceli podajemy wartości X i Y (oddzielone średnikiem ";" po znakach równości "="), a wyświetlaną nazwę po "V=". 
Klawisz oprócz sterowania obwodami, może wykonywać inne funkcje "A=" linkuje do podanej strony.
Parametr "C="  nadaje klasę Klawisza (użytą w HTML strony sterowania) ", do nazwy klasy Sterbox dodaje końcówki "_on" dla stanu włączonego, a "off" dla wyłączonego.
Zamiast tekstu (wpisanego bezpośrednio - ograniczonego do 256 znaków) możemy podać nazwę zmiennej. W przykładzie użyta zmienna t0 której zawartość to: www.zetkom.eu
Specjalny klawisz do linkowania deklarowany poprzez użycie "A=adres.www; F=l" (mała litera el)

Wskaźnik ekranowy.

Zadeklarowanie makroceli  wskaźnik ekranowy  powoduje wyświetlenie na stronie sterowania ośmiu wskaźników. Kliknięcie w obrazek powoduje zmianę stanu logicznego wyjścia makroceli.Wskaźnik można wyświetlić w dowolnym miejscu strony sterowania, wpisem w opcjonalnych ustawieniach makroceli ("X=x;Y=y").
Bez podania alternatywnych źródeł obrazków, wyświetlane są domyślne.

Alternatywne źródło obrazka dla jedynki "H=http://adres_sterboxa/obrazek_zrodloH.gif" i dla zera "L=http://adres_sterboxa/obrazek_zrodloL.gif"
Parametr "C="  nadaje klasę wskaźnika ekranowego (użytą w HTML strony sterowania), do nazwy klasy Sterbox dodaje końcówki "_on" dla stanu włączonego, a "off" dla wyłączonego.

Wskaźnik cyfrowy.
Sterując kolejnymi wejściami cyfrowymi zmieniamy obrazki. 

Wygląd dla "0" na wszystkich wejściach ... wejście 4="1", reszta="0" ... wejście 4="1", reszta="0"
Można zadeklarować własne obrazy. Wtedy bez pobudzenia wyświetlany jest obraz opisany w stylu 1.  Podanie "1" na wejście drugie od góry, powoduje wyświetlenie obrazka zadeklarowanego w stylu 2 itd.
Deklaracja w Opcjonalnych ustawieniach makroceli .
 • pozycja na stronie sterowania "X=x;Y=y", 
 • "I=" deklaracja własnego obrazu, 
 • "C=" klasa obrazu.


Wskaźnik analogowy.
Umożliwia wyświetlenie 8 przedziałów wartości liczbowej.
Po lewej wejście sygnału "analogowe" - czyli jego przedstawienia liczbowego. Po prawej 8 wyjść cyfrowych które podają 1 gdy wartość z wejścia jest równa lub większa od zadeklarowanej. Działanie oprócz uruchamiania wyjść, polega na wyświetlaniu obrazów.

Wygląd dla wartości 0 ... poziom 4 ... poziom 8


Deklaracja w Opcjonalnych ustawieniach makroceli .
 • pozycja na stronie sterowania "X=x;Y=y", 
 • "I=" deklaracja własnego obrazu, 
 • "C=" klasa obrazu.
Wartości napięć są przykładowe.


Wyświetlanie na stronach sterowania.

Na stronie wyświetlania każdy element posiada swoje miejsce przydzielone pozycją X - nr kolumny i Y numer wiersza . Strona sterowania zaczyna się w lewym górnym narożniku od X=0, Y=0 a kończy na X=7, Y=7 w prawym dolnym narożniku.
X=0,Y=0 X=1,Y=0 X=2,Y=0 X=3,Y=0 X=4,Y=0 X=5,Y=0 X=6,Y=0 X=7,Y=0
X=0,Y=1 X=1,Y=1 X=2,Y=1 X=3,Y=1 X=4,Y=1 X=5,Y=1 X=6,Y=1 X=7,Y=1
X=0,Y=2 X=1,Y=2 X=2,Y=2 X=3,Y=2 X=4,Y=2 X=5,Y=2 X=6,Y=2 X=7,Y=2
X=0,Y=3 X=1,Y=3 X=2,Y=3 X=3,Y=3 X=4,Y=3 X=5,Y=3 X=6,Y=3 X=7,Y=3
X=0,Y=4 X=1,Y=4 X=2,Y=4 X=3,Y=4 X=4,Y=4 X=5,Y=4 X=6,Y=4 X=7,Y=4
X=0,Y=5 X=1,Y=5 X=2,Y=5 X=3,Y=5 X=4,Y=5 X=5,Y=5 X=6,Y=5 X=7,Y=5
X=0,Y=6 X=1,Y=6 X=2,Y=6 X=3,Y=6 X=4,Y=6 X=5,Y=6 X=6,Y=6 X=7,Y=6
X=0,Y=7 X=1,Y=7 X=2,Y=7 X=3,Y=7 X=4,Y=7 X=5,Y=7 X=6,Y=7 X=7,Y=7


Dodatkowo można stworzyć i załadować do Sterboxa własne strony (u2.cgi do u8.cgi) na których można użyć pozycji od X=8; Y=8 do  X=F; Y=F. Do odliczania wierszy i kolumn użyto liczb szesnastkowych 0...9,A,B,C,D,E,F.

Domyślne pozycjonowanie.
Jeśli posiadamy Sterbox bez konfiguracji i zadeklarujemy w pierwszej makroceli klawisze ekranowe nie podając w opcjonalnych ustawieniach makroceli żadnego stylu, klawisze zostaną wyświetlone w pierwszym rzędzie (Y=0), od pierwszej kolumny (X=0) do 8 kolumny (X=7). Zadeklarowanie następnej makroceli, o dowolnym numerze porządkowym ale powiedzmy: 3, spowoduje wyświetlenie następnego rzędu, Jeśli teraz  w makroceli 2 wstawimy klawisze "wepchną" się one do drugiego rzędu, przestawiając klawisze z makroceli 3 na rząd następny.
Na tej samej zasadzie wyświetlane są wszystkie elementy z makrocel (klawisze, wskaźniki, teksty). Zmiany:
 • podanie w stylu pozycji X=x, Y=y wyświetla element na wskazanej pozycji,
 • Nie chcemy wyświetlać elementu podajmy pozycję poza stroną, na nieużywanej pozycji, czyli co najmniej powyżej: X=F;Y=F.. Wszystkie nie wyświetlane mogą posiadać tą sama pozycję.
Chcemy zmienić wygląd:
 • klawisza
 • wskaźnika
 • obrazka
 • tekstu
Wygląd klawisza.
Klawisze zdefiniowane są w arkuszu stylów CSS. Gdy nie podamy w opcjonalnych ustawieniach makroceli w polu stylu deklaracji klasy (C=),  klawisz włączony jest opisany klasą
bt_on
, a klawisz wyłączony
bt_off
.
Przy czym wpisujemy tylko człon do podkładki a "_off" i "_on" dopisywany jest przez Sterbox.
 Gdy chcemy ten wygląd zmienić na inny musimy wpisać klasę, w arkuszu który jest dołączony fabrycznie są to np:

Fabryczny styl "bt", nie potrzeba wpisywać C=bt C=kwadrat C=st-up C=st-down C=kolko C=kwad

Wygląd wskaźnika.
Zmiana obrazka.
Wskaźniki ekranowe wyświetlają obrazki które są pobierane ze Sterboxa. Nic nie stoi na przeszkodzie aby stworzyć własne rysunki dla przykładu wyl.gif i wla.gif) i je załadować do Sterboxa lub na dowolny serwer.
Alternatywne źródło obrazka dla jedynki "H=" i dla zera "L=" np: L=http://adres_sterboxa/wyl.gif; H=
http://adres_sterboxa/wla.gif.
Zmiana klasy.
Dla wskaźnika ekranowego  który posiada klasę domyślną im (im_on i im_off) można użyć klas tych samych co dla klawiszy. Poniżej przykład:
Fabryczny styl "im", nie potrzeba wpisywać C=im C=kwad C=ob-czys


Wyświetlenie statycznego obrazka.

Wykorzystujemy wskaźnik ekranowy dla którego deklarujemy np: L=
http://adres_sterboxa/obrazek_zrodlo.gif i na wejście podajemy stały poziom =0. Obrazek może być też pobrany z dowolnego miejsca w internecie: L=http://adres_/obrazek_zrodlo.gif

Wskaźnik cyfrowy, wskaźnik analogowy.
 Wskaźnik cyfrowy i wskaźnik analogowy wyświetlają szereg obrazków zależnie od stanu wejścia. Pamiętajmy że dla każdego wejścia lub poziomu można zadeklarować inną klasę. 

brak deklaracji klasy C=kwadrat_on C=kwad_off C=ob-czys_off
Pewną niedogodnością jest brak deklaracji dla poziomu 0  (wsk. anal.) lub braku pobudzenia jakiegokolwiek wejścia (wsk. cyfr.). Można nie używać tych stanów lub we własnej stronie wstawić odpowiednią klasę do HTML.

Tekst.
 Wysyłany tekst na ekran przez makrocelę Nadajnik tekstu można zmienić nadając mu odpowiednią klasę. Poniżej podano przykłady:
 

brak deklaracji klasy C=prost_off C=kol-czer C=kl-czer C=kl-24 C=tek-czys
Niektóre klasy są użyte z przyrostkami (np: _off) bo w przypadku tekstów Sterbox ich nie dodaje!Powyżej podano przykłady użycia klas, które zostały zdefiniowane w fabrycznym arkuszu. Nie wszystkie tam zdefiniowane klasy zostały użyte w przykładach. Aby obejrzeć arkusz należy w przeglądarce (na stronie sterowania) uruchomić "pokaż źródło strony", następnie odszukać link do arkusza (np: 00.css) i wyświetlić go. Gdy zadeklarowane tam klasy nie wystarczą, można stworzyć własne umieszczając je w tekście strony użytkownika lub umieszczając link do serwera na którym umieściliście Państwo swój arkusz.  Zachęcam do obejrzenia tego dokumentu.

Łączenie elementów  w Sterboxie dokonuje się wpisując tą sama nazwę w pola: wejście (kolumna 2) i wyjście (kolumna 7) makroceli . Nazwa powinna mieć do 8 znaków. Nie używajmy w nazwie spacji. Litery wielkie i małe są rozróżniane. Uwaga: łączyć ze sobą można wejścia i wyjścia jednego rodzaju: analogowe z analogowymi, cyfrowe (logiczne) z cyfrowymi. Pamiętajmy o tym że elementy analogowe mogą posiadać wejścia i wyjścia  cyfrowe. Dla ułatwienia: wejścia i wyjścia  cyfrowe można rozpoznać po istnieniu elementów logicznych w kolumnach 3 i 6 makroceli.  
Uwaga: wpis zaczynające się od znaku równości "="  jest zarezerwowany do ustawiania stałego poziomu na wejściach.
Obwody cyfrowe

W wyjście (w kolumnie 7) wpisano nazwę "w1", na wejściu innego elementu wpisano tą samą nazwę. Stworzono połączenie pomiędzy tymi elementami. Będzie ono widoczne w zestawieniu obwody cyfrowePamiętajmy aby nazwy nie zawierały na końcu spacji! Nie zauważymy ich a połączenie nie będzie działać!
Dla wejść cyfrowych gdy chcemy podać na wejście stały poziom logiczny 1 lub 0 wpisujemy zamiast nazwy obwodu"=1" lub "=0". Na zaciskach Sterboxa 1 logiczna odpowiada dołączeniu do masy G, logiczne 0 - napięciu bliskiemu 12V.
Obwody analogowe
W wyjście (w kolumnie 7) wpisano nazwę "a1", na wejściu innego elementu wpisano tą samą nazwę. Stworzono połączenie pomiędzy tymi elementami. Będzie ono widoczne w zestawieniu obwody analogowePamiętajmy aby nazwy nie zawierały na końcu spacji! Nie zauważymy ich a połączenie nie będzie działać!
Dla wejść analogowych możemy podać stałą wartość liczbową, wpisujemy ją po znaku równości, zamiast nazwy obwodu np: "=2,345".
Ponieważ wartość z Obwodu analogowego można przenosić do rejestrów (odwrotnie też), proszę zapoznać się z interpretacją zmiennych numerycznych.
Powyżej widać najprostsze połączenie jednego wejścia i jednego wyjścia.

Sposoby łączenia wyjść:
Można łączyć jedno wyjście z dowolną ilością wejść:
Możliwe jest także łączenie wyjść (łączenie na drucie) ze sobą, jednak w takim wypadku sygnały wyjściowe zostaną poddane modyfikacji:
Logika łączenia na drucie AND. Wyjścia o tej samej nazwie dają funkcję AND na drucie. Jakiekolwiek 0 na wyjściach elementów  wymusza 0 na wyjściu wirtualnej bramki AND. Rodzaj logiki dla konkretnego "wirtualnego przewodu" ustawiamy w logice obwodu w Obwodach cyfrowych.   Uwaga: od wersji 4.1.4 można łączyć równolegle wyjścia analogowe! Ustawienie logiki działania tego połączenia analogowych wyjść w Obwodach analogowych.

Logika łączenia na drucie OR. Wyjścia o tej samej nazwie dają funkcję OR na drucie. Jakakolwiek 1 na wyjściach elementów wymusza 1 na wyjściu wirtualnej bramki OR. Rodzaj logiki dla konkretnego "wirtualnego przewodu" ustawiamy w logice obwodu w Obwodach cyfrowych.


Uwaga: Łączyć ze sobą można tylko jeden rodzaj obwodów! Cyfrowe z cyfrowymi, a analogowe z analogowymi!

Uwaga:
Dla wejść cyfrowych gdy chcemy podać na wejście stały poziom logiczny 1 lub 0 wpisujemy zamiast nazwy obwodu"=1" lub "=0".

Uwaga: Dla wejść analogowych możemy podać stałą wartość liczbową, wpisujemy ją po znaku równości, zamiast nazwy obwodu np: "=2,345".
Łączenie Sterboxów.
Sterboxy mogą ze sobą współpracować. Fizycznie mogą być połączone poprzez sieć LAN, lub poprzez port szeregowy . Deklaracji dokonujemy w obwodach cyfrowych w aliasach.
Ważne: zapamiętajmy że odmiennie niż w obrębie pojedynczego Sterboxa gdzie sygnał "wyjścia" np. bramki stale i bez przerwy wpływa na stan dołączonego "wejścia", w wypadku dwóch odrębnych Sterboxów, przesyłany jest fakt każdorazowej zmiany stanu. Istnieje możliwość że ten fakt na wskutek braku połączenia (np. awarii sieci) zostanie nie dostarczony.
Tak samo realizowane jest połączenie np z RaEMN4 lub programem PC-Sterbox.


Pomiędzy deklaracjami używamy średnika.
Deklaracji aliasu dokonujemy w Sterboxie który "nadaje". Po stronie odbiorczej poza wpisem tej samej nazwy sygnału nie trzeba żadnych dodatkowych ustawień. WAŻNE: W Sterboxie "odbiorczym" ta nazwa nie może być użyta do jakiegokolwiek wyjścia! Patrz objaśnienie niżej.
Użyte deklaracje:
 • "N=" - Numer IP zdalnego Sterboxa,
 • "P=" - port gdy inny niż domyślny (7080 port ster ustawia się w ustawieniach generalnych).
 • "S=rs485" - połączenie poprzez port szeregowy,
 • "Q=xxxx" - numer sprzętowy odbiorcy, bez - wysyłany adres rozgłoszeniowy, dla RS485.
 • "M=adres@adres.com" - połączenie poprzez emajl. 
 • "Z=xxxx" - hasło inne niż domyślne.
 • "G=x" - tylko dla obwodów analogowych, zmiana domyślnego okresu wysyłania (1 sekunda), gdzie x = okres wyrażony w sekundach.
 • "O=2" - do łączenia Sterboxów w wersji oprogramowania X (WXTA, WXTC, WXTD)

Obwody cyfrowe: Sterbox umożliwia łączenie elementów (portów do komunikacji z otoczeniem, klawiszy na ekranie przeglądarki, elementów logicznych i funkcjonalnych ustawionych w makrocelach). Połączeń dokonuje się przez wpisanie (patrz łączenie elementów) identycznych nazw. W Obwodach cyfrowych wyświetlone są wszystkie użyte połączenia (czyli nazwy tych połączeń, inaczej obwodów).
Można tu ustawić:
 • Logika obwodu: typ funkcji logicznej przy łączeniu wyjść elementów ze sobą (objaśnienie),
 • Antyhazard: czas nieczułości na krótkie zmiany które mogą być zakłóceniami.
 • Alias: "link" do innego Sterboxa lub urządzenia. Jest to przedłużenie połączeń do innych urządzeń. W oddalonym Sterboxie na wejściu elementu  należy wpisać identyczną nazwę obwodu. Od tej chwili urządzenia przesyłają sygnał z obwodu lokalnego Sterboxa do oddalonego urządzenia. Połączenie może być dokonane poprzez: sieć LAN, port szeregowy i e-mail. Wszystkie używają protokołu Sterbox.
Deklaracji aliasu dokonujemy w Sterboxie który "nadaje". Po stronie odbiorczej poza wpisem tej samej nazwy sygnału nie trzeba żadnych dodatkowych ustawień. WAŻNE: W Sterboxie "odbiorczym" ta nazwa nie może być użyta do jakiegokolwiek wyjścia!  Patrz objaśnienie niżej.
Użyte deklaracje:
 • "N=" - Numer IP zdalnego Sterboxa,
 • "P=" - port gdy inny niż domyślny (7080 port ster ustawia się w ustawieniach generalnych).
 • "S=rs485" - połączenie poprzez port szeregowy,
 • "Q=xxxx" - numer sprzętowy odbiorcy, bez - wysyłany adres rozgłoszeniowy, dla RS485.
 • "M=adres@adres.com" - połączenie poprzez emajl. 
 • "Z=xxxx" - hasło inne niż domyślne.
 • "O=2" - do łączenia Sterboxów w wersji oprogramowania X (WXTA, WXTC, WXTD), nie działa połączenie emajl, tylko po LAN i RS485.
Rozwiązanie połączenia ze zdalnego Sterboxa, programu PC lub klawiatury  i lokalnego wyjścia.
Zdalny Sterbox (lub program PC lub klawiatura) przy pomocy aliasu o nazwie "w1" wysyła do lokalnego Sterboxa rozkaz. Tylko wejście (lub wejścia) makroceli może mieć nazwę obwodu "w1"! Aby sterować obwodem "b1", użyto bramki OR.


To samo działanie - inne elementy.
Poniżej praktyczne wytłumaczenie sposobu łączenia:

Obwody analogowe: Sterbox przetwarza wartość napięcia podanego na zacisk na liczbę wyrażoną w woltach [V]. Ta liczba może być przetwarzana w elementach  logicznych i funkcjonalnych analogowych  Sterboxa. W tym celu należy "połączyć"  je ze sobą wpisując identyczne nazwy obwodów.
łączenia obwodów dokonujemy analogicznie jak cyfrowych. Od wersji 4.1.4 można łączyć równolegle wyjścia analogowe. Należy wtedy ustalić sposób działania takiego połączenia ( w Obwodach analogowych):
 • minimum - użyta zostanie najmniejsza wartość z wyjść analogowych,
 • maksimum - użyta zostanie największa wartość z wyjść analogowych,
 • średnia - wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z połączonych wyjść,
 • suma - zsumowane wartości z połączonych wyjść analogowych,
 • iloczyn - mnoży wszystkie wartości z połączonych wyjść analogowych,
 • domyślna - użyta zostanie wartość z wyjścia makroceli o najniższym numerze i umieszczonego najwyżej w tej makroceli.

obwodach analogowych są wyświetlone wszystkie użyte nazwy.  
Można tu ustawić Alias , jest to "link" do innego Sterboxa lub urządzenia. Jest to przedłużenie połączeń do innych urządzeń. W oddalonym Sterboxie na wejściu elementu  należy wpisać identyczną nazwę obwodu. Od tej chwili urządzenia przesyłają sygnał z obwodu lokalnego Sterboxa do oddalonego urządzenia. Połączenie może być dokonane poprzez: sieć LAN, port szeregowy i e-mail. Wszystkie używają protokołu Sterbox. Uwaga: łączyć ze sobą można tylko elementy analogowe!
Deklaracji aliasu dokonujemy w Sterboxie który "nadaje" (Uwaga: nie działa w wersji oprogramowania P). Po stronie odbiorczej poza wpisem tej samej nazwy sygnału nie trzeba żadnych dodatkowych ustawień. WAŻNE: W Sterboxie "odbiorczym" ta nazwa nie może być użyta do jakiegokolwiek wyjścia!
Użyte deklaracje:
 • "N=" - Numer IP zdalnego Sterboxa,
 • "P=" - port gdy inny niż domyślny (7080 port ster ustawia się w ustawieniach generalnych).
 • "S=rs485" - połączenie poprzez port szeregowy,
 • "Q=xxxx" - numer sprzętowy odbiorcy, bez - wysyłany adres rozgłoszeniowy, dla RS485.
 • "M=adres@adres.com" - połączenie poprzez emajl. 
 • "Z=xxxx" - hasło inne niż domyślne.
 • "G=x" - zmiana domyślnego okresu wysyłania (1 sekunda), gdzie x = okres wyrażony w sekundach.

Ustawienia rozszerzeń

Od wersji 4.1.3b, poprzednio Moduły rozszerzeń.
Do Sterboxa można dołączyć moduły które powodują zwiększenie ilości zasobów systemu:
 • RaT8Wg - osiem wejść cyfrowych,
 • RaT8OC i RaT8NO -osiem portów quasi dwukierunkowych - 8 wejść cyfrowych i osiem wyjść OC / przekaźnikowych NO,
 • RaT16 - szesnaście portów quasi dwukierunkowych - 16 wejść cyfrowych i 16 wyjść OC, dodatkowo 3 wejścia analogowe zamienne z wejściami z cyfrowych czujników posiadających własne przetworniki analogowo-cyfrowe. W tym module znajdują się również 4 wyjścia PWM (zamiennie z portami cyfrowymi) i na RS-485 protokół DMX. PWM i DMX w Sterboxie traktowane są jako wyjścia analogowe. Te moduły wymagają wcześniejszego ustawienia  ze Sterboxa (tylko dla WZTC i WZTD).
 • RaKlaw - moduły do zasilania i komunikacji dwuprzewodowej.
W systemie można podłączyć maksymalnie 2 moduły RaT8 i 4 moduły RaT16, 4 moduły RaKlaw oraz 4 moduły Rat16 poprzez magistralę RS-485. Uwaga: ten rodzaj podłączenia nadaje się tyko w niektórych zastosowaniach. Czas reakcji na zmiany wejść urządzenia jest dość długi. Polecam w wypadku konieczności wyniesienia na odległość użycie drugiego Sterboxa i połączenie aliasem.

Deklarowanie modułów i powiązanych z nimi portów odbywa się poprzez wybór zawartości makroceli. Gdy moduł nie jest podłączony do Sterboxa, nie powinny być ustawione makrocele służące do komunikacji z tym modułem.

Podgląd rozszerzeń

Od wersji 4.1.3b.
Do Sterboxa można podłączyć 2 moduły RaT8 i 4 moduły RaT16, 4 moduły RaKlaw oraz 4 moduły Rat16 poprzez magistralę RS-485. Dodatkowo bezprzewodowo (WiFi) można podłączyć moduły RaX.
Ich status jest widoczny w Podglądzie rozszerzeń. Uwaga: aby transmisja z modułem została uruchomiona, konieczne jest ustawienie odpowiedniej dla rodzaju modułu makroceli!


Porty cyfrowe.

Ten rodzaj makroceli powiązany jest z fizycznymi portami cyfrowymi Sterboxa.  W modelu WZTC znajduje się 12 portów, a w modelu WZTD: 20 portów cyfrowych. Dodatkowe moduły dodają po 8 lub 16 portów. Maksymalna ilość portów cyfrowych to 100 (WPTD + 2 x RaT8 + 4 x RaT16).
Sterbox WPTD: wszystkie porty jak na rysunku, 20 portów,
Sterbox WPTC: bez 13 do 20, razem 12 portów.
Moduł RaT8Wg: 8 portów same wejścia, dla RaT8OC i RaT8OC 8 portów quasi dwukierunkowych:
dla 1 modułu R1 to port 21 do R8 - portu 28.
dla  2 modułu R1 to port 29 do R8 - portu 37.
Wyjścia z lewej strony tylko dla RaT8NO.
Moduł RaT16: 16 portów quasi dwukierunkowych:
dla 1 modułu R1 to port 37 do R16 - portu 52.
dla 2 modułu R1 to port 53 do R16 - portu 68.
dla 3 modułu R1 to port 69 do R16 - portu 84.
dla 4 modułu R1 to port 85 do R16 - portu 100.
 
Każdy port  cyfrowy może być ustawiony jako wejście lub jako wyjście. Ustawień dokonuje się w makroceli:
W Szczegółach makroceli ustawia się kierunek portu.
Zaznaczenie Wyłącz Tłumik powoduje akceptowanie krótkich zmian sygnału (zakłóceń poniżej 20ms) na wejściu(od v4.1.1d). Uwaga do wersji v4.1.1c tłumik działał odwrotnie! 
Makrocela wyjść przekaźnikowych Sterboxa
  Uwaga: należy zwrócić uwagę na interpretację wejść i wyjść. Makrocela pokazuje że rozpatrujemy Sterboxa od jego wnętrza. Dlatego  przekaźniki podłączone są w makroceli do kolumny Wejścia.
U dołu schematyczne podłączenie do złącza, proszę porównaj z rysunkiem Sterboxa.

Makrocela Porty podstawowe Sterboxa 5 do 12.
To są porty quasi dwukierunkowe - oznacza to że port można ustawić jako wejście lub jako wyjście, symbolizowane jest to schematycznie przełącznikiem .
Uwaga: należy zwrócić uwagę na interpretację wejść i wyjść. Makrocela pokazuje że rozpatrujemy Sterboxa od jego wnętrza. Rysunek pokazuje fizyczne zaciski: po lewej stronie mamy kolumnę wejścia , która podaje sygnał z wnętrza Steboxa na fizyczny port Sterboxa - jego zacisk wyjściowy, do którego podłączamy lampki,  przekaźniki i inne.
Natomiast po prawej do zacisków podłączamy urządzenia wejściowe: przyciski, wyjścia urządzeń itd. i dla Sterboxa są to Wyjścia  zacisków wejściowych.

U góry schematyczne podłączenie do złącza, proszę porównaj z rysunkiem Sterboxa. Cyfry oznaczają numery portów.

Makrocela Porty rozszerzone Sterboxa 13 do 20.
To są porty quasi dwukierunkowe - oznacza to że port można ustawić jako wejście lub jako wyjście, symbolizowane jest to schematycznie przełącznikiem .
Uwaga: należy zwrócić uwagę na interpretację wejść i wyjść. Makrocela pokazuje że rozpatrujemy Sterboxa od jego wnętrza. Rysunek pokazuje fizyczne zaciski: po lewej stronie mamy kolumnę wejścia , która podaje sygnał z wnętrza Steboxa na fizyczny port Sterboxa - jego zacisk wyjściowy, do którego podłączamy lampki,  przekaźniki i inne.
Natomiast po prawej do zacisków podłączamy urządzenia wejściowe: przyciski, wyjścia urządzeń itd. i dla Sterboxa są to Wyjścia  zacisków wejściowych.

U góry schematyczne podłączenie do złącza, proszę porównaj z rysunkiem Sterboxa. Cyfry oznaczają numery portów.
Wyjścia dla silnika krokowego.
W Sterboxie można ustawić cztery takie makrocele. Każda jest fizycznie skojarzona z portami cyfrowymi.
Makrocele zabierają porty cyfrowe, ustawiają je w tryb wyjść:
pierwsza zabiera P5 do P8, druga P9 do P12, trzecia P13 do P16 oraz czwarta do P17 do P20.
Jeśli silniki wymagają prądu przekraczającego wydajność wyjść sterboxa należy użyć dodatkowych driverów.

Right - obrót silnika w lewo, Left  w lewo, oba sygnały aktywne - hamowanie silnika. Enable aktywuje obroty lub hamowanie.
Set parametr - umożliwia zadanie określonej ilości obrotów, wykonanie przy nieaktywnych sygnałach Left  i Right.

Wybór sterowania: pełno lub półkrokowe.
Częstotliwość taktowania dla wejść Right i Left. Wartość 1 oznacza jeden skok silnika w 1 sekundzie.Dla wejścia Set param1 podajemy ilość kroków do wykonania. Wartość ujemna zadaje obroty w lewo. Narastanie sygnału z 0 na 1 uruchamia. Gdy sygnał 1 pozostaje po zakończeniu obrotów, silnik jest hamowany.

Dla wejścia Set param1.

Analogicznie dla następnych wejść.

Makrocela Porty modułu RaT8.
Aby porty działały musi być do Sterboxa dołączony moduł RaT8. Numer modułu ustawia się zworką, proszę kierować się instrukcją modułu RaT8.
To są porty quasi dwukierunkowe - oznacza to że port można ustawić jako wejście lub jako wyjście, symbolizowane jest to schematycznie przełącznikiem .
Uwaga: należy zwrócić uwagę na interpretację wejść i wyjść. Makrocela pokazuje że rozpatrujemy Sterboxa od jego wnętrza. Rysunek pokazuje fizyczne zaciski: po lewej stronie mamy kolumnę wejścia , która podaje sygnał z wnętrza Steboxa na fizyczny port Sterboxa - jego zacisk wyjściowy, do którego podłączamy lampki,  przekaźniki i inne.
Natomiast po prawej do zacisków podłączamy urządzenia wejściowe: przyciski, wyjścia urządzeń itd. i dla Sterboxa są to Wyjścia  zacisków wejściowych.

U góry schematyczne podłączenie do złącza, proszę porównaj z rysunkiem modułu. Cyfry oznaczają numery portów, numery te zależą od numeru modułu. Dla RaT8NO oprócz tych wyjść równolegle działają wyjścia przekaźnikowe.
Makrocela Porty modułu lokalnego RaT16.
Aby porty działały musi być do Sterboxa dołączony moduł RaT16. Numer modułu ustawia się specjalnym programem, proszę kierować się instrukcją modułu RaT16.
Jeden moduł obsługują dwie makrocele.
To są porty quasi dwukierunkowe - oznacza to że port można ustawić jako wejście lub jako wyjście, symbolizowane jest to schematycznie przełącznikiem .
Uwaga: należy zwrócić uwagę na interpretację wejść i wyjść. Makrocela pokazuje że rozpatrujemy Sterboxa od jego wnętrza. Rysunek pokazuje fizyczne zaciski: po lewej stronie mamy kolumnę wejścia , która podaje sygnał z wnętrza Steboxa na fizyczny port Sterboxa - jego zacisk wyjściowy, do którego podłączamy lampki,  przekaźniki i inne.
Natomiast po prawej do zacisków podłączamy urządzenia wejściowe: przyciski, wyjścia urządzeń itd. i dla Sterboxa są to Wyjścia  zacisków wejściowych.

U góry schematyczne podłączenie do złącza, proszę porównaj z rysunkiem modułu. Cyfry oznaczają numery portów
Makrocela Terminal porty cyfrowe.
Terminal posiada elementy sygnalizacyjne - lampki lub symbole, które są sterowane sygnałami z wejść makroceli. Dotknięcie pola dotykowego lub obrazka powoduje wysłanie sygnału na wyjście makroceli. Terminal może współpracować z jedną lub większą ilością makrocel. Proszę kierować się odpowiednimi instrukcjami terminali. Np. RaME5ar.

Uwaga: należy zwrócić uwagę na interpretację wejść i wyjść. Makrocela pokazuje że rozpatrujemy Sterboxa od jego wnętrza. Rysunek pokazuje fizyczne zaciski: po lewej stronie mamy kolumnę wejścia , która podaje sygnał z wnętrza Steboxa na fizyczny port Sterboxa - jego zacisk wyjściowy, do którego podłączamy lampki,  przekaźniki i inne.
Natomiast po prawej do zacisków podłączamy urządzenia wejściowe: przyciski, wyjścia urządzeń itd. i dla Sterboxa są to Wyjścia  zacisków wejściowych.
Opcjonalne ustawienia makroceli pozwalają na ustalenie trybu pracy:
Ustawienie pracy jako wejście  lub  wyjście. Zauważmy że tryby wpisujemy zgodnie z uwagą przedstawioną powyżej. Dla trybu  wejście   można włączyć znieczulenie na krótkie impulsy (zakłócenia): tłumik.

Z makrocelą Terminal współpracuje np. moduł RaME5ar.Peryferyjne moduły dedykowane.


Klawiatura dotykowa Ratacz.
Do współpracy z modułem klawiatury dotykowej RaTacz. Realizuje następujące funkcje:
Obwód wejściowy steruje lampką pod przyciskiem. Obwód wyjściowy wskazuje na dotknięcie klawisza. Jedynka logiczna tak długo, jak długo trwa dotknięcie.
Dwa zera (00) na wejściach cyfrowych - cisza. Inne stany generują sygnalizację akustyczną.
Podświetlenie. Wejściowy sygnał jest typu RGB. Można użyć Konwertera obwodów analogowych <-> obwód RGB, do wysterowania sygnału wejściowego, aby podświetlić moduł. Można też wartość RGB (podpatrzoną w konwerterze wartość wpisać bezpośrednio na to wejście.
Wyjście analogowe temperatury pomieszczenia. 

Skorzystaj proszę z instrukcji urządzeń:
RaTacz - wyłącznik dotykowy, od jednego do pięciu pól dotykowych. Dołączany do RaKlaw tylko dwoma żyłami. Skorzystaj z Kreatora Wyłączników.
RaKlaw - moduł do którego podłączymy wyłączniki dotykowe RaTacz. Do połączenia tylko dwie żyły.

Moduł  RaME5ar.
Moduł na RS485 z pięcioma wejściami do przycisków z sygnalizacją LED.
W Sterboxie obsługiwany przez makrocelę Makrocela Terminal porty cyfrowe. Instrukcja modułu RaME5ar .

 Makrocela porty bezprzewodowe. Do uruchomienia na Modułach bezprzewodowych RaX.
Wkrótce.
Makrocela RaX Light. Moduł bezprzewodowy RaX Ligth.
Wkrótce.

Makrocela RaX RGB. Moduł bezprzewodowy RaX RGB.
Wkrótce.

Makrocela RaX Blind. Moduł bezprzewodowy RaX Blind.
Wkrótce.
Zasoby Sterboxa -Podgląd Sterboxa
W Sterboxie wersji WZ można zadeklarować:
 • 64 makrocele, w każdej do 8 elementów logicznych lub funkcjonalnych, każda makrocela posiada 8 wejść i 8 wyjść na których można włączyć elementy logiczne (bufor, negator, generator pojedynczego impulsu, generator określonej ilości impulsów, generator) co daje 1536 elementów logicznych lub funkcjonalnych.
 • Stałe: nazwy obwodów cyfrowych - 253, nazwy obwodów analogowych - 253, wartości liczbowych: parametry czasowych - 64, parametry obwodów cyfrowych - 256, teksty wpisywane do odbiorników, nadajników tekstu - 128 po 256 znaków. 
 • Zmienne które można podstawiać w rejestrach liczników, wysyłanych i odbieranych tekstach: zmienne liczbowe - 64 (stałoprzecinkowe 32 bitowe ze znakiem) i zmienne tekstowe - 64 po 256 znaków. Aktualną wartość zmiennych można obejrzeć w tabelach Zmienne liczbowe  Zmienne tekstowe . Wpisanie nowej wartości modyfikuje zmienną.

Zmienne numeryczne (od \z0 do \z63). W tym miejscu można zmodyfikować ich wartość, wpisując po znaku równości nową wartość. Uwagi:
 • tylko na tej stronie wpis nowej wartości nie poprzedzamy znakiem równości,
 • w tym miejscu da się wpisać tylko wartości całkowite: dodatnie i ujemne,
 • wartość widoczna w tym miejscu ma następujące interpretacje:
  • dla liczników i tp. pracujących na liczbach całkowitych wartość =1 to 1,
  • dla wartości analogowych wartość =10000 to 1 Volt,
  • dla pogody 1 stopień C to 10000, 1 hektopaskal to 10000,
  • dla odliczania czasów (np. w przerzutnikach)  wartość =100 to 1 sekunda,
  • dla zegarów wartość =1 to 1 sekunda która upłynęła od północy.


Do budowy własnych stron można użyć zasobów Sterboxa. Tymi zasobami są zmienne ekranowe:
od do przeznaczenie
~1000 ~10FF Zmienne ekranowe generujące przyciski, sygnalizatory i teksty
~2221 Data i godzina
~2222 Napięcie zasilania Sterboxa
~2225 Nazwa Sterboxa
~3400 ~34FF Zdarzenia użytkownika
~3800 ~38FF Zmienne numeryczne
~3900 ~39FF Zmienne tekstowe

Strony:
 • Strony użytkownika u1.html do u7.html - do załadowania programem Sterbox_PC
 • 00.html strona logowania
 • 01.html strona sterowania (fabryczna)
 • u1.html do u8.html strony sterowania użytkownika
 • 02.html strona główna (ustawień)
 • 03.html ustawienia generalne
 • 06.html makrocele
 • 07.html obwody cyfrowe
 • 08.html obwody analogowe
 • 09.html testy komunikacji
 • 10.html zdarzenia sterboxa
 • 11.html podgląd sterboxa

Użycie zmiennych.
Sterbox posiada 64 zmienne numeryczne (liczbowe) i 64 zmienne tekstowych. W Podglądzie Sterboxa można obejrzeć ( i edytować  ) zmienne liczbowe i tekstowe.

Zmienne można podstawiać w makrocelach:

Rejestry w Makrocelach -> Opcjonalne ustawienia makroceli
Numeryczne
(liczbowe)
w licznikach
Tylko wartości całkowite.

Licznik pracuje na rejestrze wewnętrznym.

Wewnętrzny rejestr licznika zastąpiony pracą na zmiennej.
Wartość zmiennej jest równa "256".

"Ręczna" zmiana zawartości zmiennej z0. Wpisujemy nową wartość poprzedzając ją znakiem równości "=".

tak samo używamy innych rejestrów.
Wartości analogowe
Stała wartość. Wpis bezpośrednio (bez, lub z "=").

Zmienna z0 = 0,2

Wpisanie nowej wartości z0. Wpisujemy nową wartość poprzedzając ją znakiem równości "=".
Tak samo używamy innych miejsc gdzie trzeba wpisać wartość analogową.
Czas
Odliczanie od stałej wartości czasu. Wpis bezpośrednio (bez, lub z"=").

Zmienna z0 = 0,02s

Wpisanie nowej wartości z0. Wpisujemy nową wartość poprzedzając ją znakiem równości i"=".
Tak samo używamy innych miejsc gdzie trzeba wpisać wartość czasu.
Zegar
Zegar pracuje na stałej wartości. Wpis bezpośrednio (bez "=").

Zmienna z0= 2 sekundy po północy.
Wpisanie nowej wartości z0. Wpisujemy nową wartość poprzedzając ją znakiem równości "=".
Tak samo używamy innych miejsc gdzie trzeba ustawić zegar.
Tekstowe
Stały tekst do 256 znaków, 128 wpisów.

Tekst ze zmiennej do 256 znaków, 15 zmiennych.

"Wpisanie zawartości zmiennej. Wpisujemy nową wartość poprzedzając ją znakiem równości "=".
Tak samo używamy innych miejsc gdzie trzeba wpisać tekst.

A tak gdy chcemy zagnieździć zmienną numeryczną.

W taki sam sposób można wpisywać czy też modyfikować zmienne w Podglądzie Sterboxa,  różnicą jest sposób wyświetlania i wpisywania tych wartości:

Wyświetlanie i wpisywanie wartości zmiennej numerycznej w ustawieniach makrocel. Wyświetlanie i wpisywanie wartości zmiennej numerycznej w podglądzie Sterboxa.
Wartość numeryczna np. licznika. Ta sama wartość całkowita w obu miejscach. 1
10
1
10
Wartość analogowa. 1=10000 1
2,33
10000
23300
Czas 1sek=100 1
5,5
100
550
Zegar, ilość sekund od północy. 00:00:00
00:01:01
12:50:00
0
61
46200

 • Zmienne można modyfikować (np. w makroceli Formuły), odbierać i wysyłać (nadajnikami, odbiornikami tekstu  czyli majlem, SMS, portem szeregowym itd.).
 • Zmienne liczbowe (numeryczne) mają zakres od\z0 do \z63.  Wartość może przyjmować od -40265,0000 do +40264,9999 .
 • Zmienne tekstowe od  \t0  do \t14. Zmienna liczy do 256 znaków każda. Zmienna tekstowa może zawierać w sobie zmienne liczbowe (numeryczne). Zagnieżdżona numeryczna powinna być tak wpisana: "\{z0}" . Np: "\t0=temperatura \{z0} stopni Celsjusza". Pamiętane w pamięci do 24 godzin po wyłączeniu zasilania.
 • Zmienne tekstowe od \t15 do \t63 jak wyżej, różnicą jest ich usunięcie po wyłączeniu zasilania.
 • Zmienne specjalne:
opis przykład użycia opis przykładu
\xx zamienia wartość szesnastkową na znak ASCII  (tablica znaków ASCII - wikipedia) test \0D wysyła znak CR po tekście test, na ekran, RS, mail itd
\\ wstawia backslash test \\ wysyła "\" po tekście test, na ekran, RS, mail itd
\zg wstawia aktualną datę i godzinę czas \zg na ekran, RS, mail itd
\zd wstawia aktualną datę data \zd na ekran, RS, mail itd
\zt wstawia aktualną godzinę godzina \zt na ekran, RS, mail itd
\nm wstawia nazwę sterboxa nazwa \nm podaje nazwę
\ma otwiera instrukcję MODBUS tryb ASCII \ma000102030\xa tylko do RS485
\xa kończy instrukcję MODBUS w trybie ASCII, dopisuje sumę kontrolną
\mb otwiera instrukcję MODBUS tryb binarny \mb\01\05\00\00\FF\00\xb tylko do RS485
\xb kończy instrukcję MODBUS w trybie binarnym, dopisuje sumę kontrolną


Operacje na zmiennych tekstowych: (do użycia w odbiorniku i nadajniku tekstu)
użyto symboli:
* dla modeli WP i WZ
@ tylko dla modeli WZ
zn zmienna numeryczna (liczbowa) np: z0
tn zmienna tekstowa np: t0
sn stała numeryczna
s_zn stała lub zmienna numeryczna
s_tn stała lub zmienna tekstowa

opis
\{tn}
wstawia zawartość zmiennej 
\{zn}
wstawia zawartość zmiennej
\sa0
wstawia godzinę świtu astronomicznego wg pierwszej ustawionej makroceli - górnej połowy. Od v1.1.1d
\sa1
wstawia godzinę świtu astronomicznego wg pierwszej ustawionej makroceli - dolnej połowy. Od v1.1.1d
\ka0
wstawia godzinę kulminację wg pierwszej ustawionej makroceli - górnej połowy. Od v1.1.1d
\ka1
wstawia godzinę kulminację wg pierwszej ustawionej makroceli - dolnej połowy. Od v1.1.1d
\za0
wstawia godzinę zachodu astronomicznego wg pierwszej ustawionej makroceli - górnej połowy. Od v1.1.1d
\za1
wstawia godzinę zachodu astronomicznego wg pierwszej ustawionej makroceli - dolnej połowy. Od v1.1.1d
\sc0
wstawia godzinę świtu cywilnego wg pierwszej ustawionej makroceli - górnej połowy. Od v1.1.1d
\sc1
wstawia godzinę świtu cywilnego wg pierwszej ustawionej makroceli - dolnej połowy. Od v1.1.1d
\zc0
wstawia godzinę zachodu cywilnego wg pierwszej ustawionej makroceli - górnej połowy. Od v1.1.1d
\zc1
wstawia godzinę zachodu cywilnego wg pierwszej ustawionej makroceli - dolnej połowy. Od v1.1.1d
\#tim[zn]
wyświetla czas w postaci hh:mm:ss (poniważ w zmiennej mamy ilość sekund, uwaga, działa tylko do maksymalnie 24 godzin) od v2.1.1d
\#len[tn]
zwróć rozmiar tekstu ze zmiennej tn, np t0
\#len[zn,tn]
zapisuje rozmiar zmiennej tn w zn 
\#rep[i,nazwa_obwodu,stan_on,stan_off]
podmienia tekst dla stanów obwodu wejściowego , nazwa_obwodu maksymalnie 8 znaków.
i, nazwa_obwodu, stan_on i Stan_off są stałymi
stan_on - tekst który wyświetli się dla obwodu o stanie "1"
stan_off - tekst który wyświetli się dla obwodu o stanie "0"
\#rep[o,nazwa_obwodu,stan_on,stan_off]
podmienia tekst dla stanów obwodu wyjściowego, patrz wyżej.
\#frm[zn,dokładność,cyfry_całkowite,cyfry_ułamkowe]
formatuj zmienną numeryczną zn np z0, 
"dokładność" dla wartości liczbowej wstaw "1", dla czasu wstaw "100", dla wartości analogowej "10000",
"cyfry_całkowite" - ilość wyświetlanych cyfr całkowitych,
"cyfry_ułamkowe"- ilość wyświetlanych cyfr po przecinku.
Np:
Temperatura \#frm[z3,10000,2,1]*C wyświetli temperatura 11,5*C
\#frm[i,dokładność,cyfry_całkowite,cyfry_ułamkowe]
oddaje sformatowaną wartość obwodu wejściowego analogowego "i"
\#frm[o,dokładność,cyfry_całkowite,cyfry_ułamkowe]
oddaje sformatowaną wartość obwodu wyjściowego analogowego "o"
\#cpy[tn,pozycja,ilość_znaków]
kopiuje (wycina) ze zmiennej tekstowej zn, od pozycji określoną ilość znaków.
pozycja - zmienna numeryczna lub stała,
ilość_znaków - zmienna numeryczna lub stała.
\#cpy[tn_cel,tn_źródło,pozycja,ilość_znaków 
wpisuje do zmiennej tn_cel, wycięty fragment ze zmiennej tn_źródło od pozycji, określoną ilość_znaków
\#pos[tn_tekst_źródłowy,tekst_do_wyszukania]
wstawia do zmiennej tn_tekst_źródłowy pozycję początku tekstu_do_wyszukania.
tekst_do_wyszukania - zmienna lub stała tekstowa.
\#pos[zn,tekst_źródłowy,tekst_do_wyszukania]
wstawia do zmiennej zn pozycję początku tekstu_do_wyszukania z tekst_źródłowy. 
tekst_do_wyszukania - zmienna lub stała tekstowa.
tekst_źródłowy - zmienna tekstowa.
\#dig[tn]
znajdź pozycję pierwszej cyfry w zmiennej tekstowej.
\#dig[zn,tn]
znajdź pozycję pierwszej cyfry w zmiennej tekstowej i zapisz ją do zmiennej numerycznej.
\#chr[tn]
znajdź pozycję pierwszej litery w zmiennej tekstowej.
\#chr[zn,tn]
znajdź pozycję pierwszej litery w zmiennej tekstowej i zapisz ją do zmiennej numerycznej.
\#del[tn,pozycja,ilość_znaków]
usuń znaki w tekst_źródłowy od pozycja. Uwaga: instrukcja nie spowoduje wyświetlenia na ekranie wyniku.
\#ins[tn,tekst_do_wstawienia,pozycja_wstawienia]
do zmiennej tn wstawia tekst_do_wstawienia od pozycji_wstawienia.
tekst_do_wstawienia - zmienna lub stała tekstowa
pozycji_wstawienia - zmienna lub stała numeryczna
Uwaga: instrukcja nie spowoduje wyświetlenia na ekranie wyniku.
\#add(tn,tekst_do_dodania_1,tekst_do_dodania_2] 
Dodaje do zmiennej tn, teksty ze stałych lub zmiennych. Tekst 2 jest opcjonalny. Uwaga: instrukcja nie spowoduje wyświetlenia na ekranie wyniku.
\#trl[tn] 
Usuń spacje z lewej strony. Uwaga: instrukcja nie spowoduje wyświetlenia na ekranie wyniku.
\#trr[tn]
Usuń spacje z prawej strony. Uwaga: instrukcja nie spowoduje wyświetlenia na ekranie wyniku.
\#trm[tn]
Usuń spacje z lewej i prawej strony. Uwaga: instrukcja nie spowoduje wyświetlenia na ekranie wyniku.
\#num[zn,

            
numery zmiennych i wartości są przykładowe.

Led stanu urządzenia (obok gniazda zasilania)
Stan LED Stan urządzenia
Miga 1s/1s na czerwono Brak łączności z LAN
3x1s zielono/1x1s czerwono Jest LAN brak WAN (lub zły wpis brama w Ustawieniach generalnych)
Miga 1s zielono /1s czerwono Nie pobrano adresu z DHCP
Miga 0,25s/0,25s na czerwono
Błąd dostępu do zdalnego systemu. Kolizja w czasie przekazywania do innego SterBox lub brak z nim łączności.
Miga 1s/1s na zielono Podłączone do LAN
Miga 0,25s/0,25 na zielono Potwierdzenie dostępu do zdalnego systemu, przekazywanie polecenia do innego SterBox
Miga 0,5s/0,5 na zielono Połączenie przychodzące od zdalnego systemu
Miga pomarańczowo na przemian z innym kolorem
Błąd zegara (zbyt długi brak zasilania)
3 Krótkie zielone, 3 długie czerwone, 3 krótkie zielone Wykryte uszkodzenie oprogramowania - fimwaru. Konieczna naprawa.

Log - Zdarzenia systemowe, sieciowe
SYNC RTC Stan normalny. Synchronizacja zegara.
PLANNED RST, PWR OFF, RST PIN, RST SFT, PWR ON, SW_ON Stan normalny. Restart wywołany ze strony Ustawienia generalne.
PWR OFF, RST PIN, RST SFT, PWR ON, SW_ON Awaria zasilania. Brak zasilania, pamiętajmy że występują chwilowe powtarzające się szybko braki zasilania. Taki stan może być również spowodowany złym doborem zasilacza. Patrz instrukcja.
WDG Wysoki poziom zakłóceń. Wysoki poziom zakłóceń radioelektrycznych. Taki stan może być również spowodowany złym doborem zasilacza. Patrz instrukcja. Możliwa też usterka Sterboxa. Skontaktuj się z serwisem.
WAN FLT Brak internetu. Brak dostępu do internetu. Gdy jest to zdarzenie jednorazowe lub sporadyczne, nie jest powodem do zmartwień. Najczęściej: zawieszenie się routera i prace serwisowe operatora.
WAN OK Stan normalny. Odzyskanie dostępu do internetu.
LAN FLT, WAN FLT. Awaria sieci lokalnej. Najczęściej: zawieszenie się routera. Gdy występuje okresowo utrata i odzyskanie połączenia, powodem jest automatyczne restartowanie routera. Niektóre routery i inny sprzęt sieciowy rutynowo lub okresowo wykonują takie restarty. Oczywiście może to być również odłączenie wtyczki sieciowej.
LAN OK. Stan normalny. Odzyskanie dostępu do sieci lokalnej.
RMT ERR Awaria sieci. Nieudane sterowanie przy pomocy  Aliasu. Błąd występujący razem z błędami sieciowymi lub błąd wywołany złym zaadresowaniem zdalnego Sterboxa.

 Zerowanie ustawień - doprowadzenie do ustawień fabrycznych w wypadku zagubienia haseł, adresu IP lub innego rodzaju utraty poprawnego działania.
Należy zgodnie z opisem i rysunkami umieszczonymi w opisie zewrzeć zworą styki 1 i 2. W czasie zakładania zwory zasilanie urządzenia musi być wyłączone. Aby nie uszkodzić Sterboxa elektrycznością statyczną proszę dotknąć przed założeniem zwory przewodu masy! Z założoną zworą włączamy zasilanie i w czasie do 3 sekund od zaświecenia lampki na czerwono (bez migania) zdejmujemy zworę.
Po tej procedurze należy połączyć się na adresie 192.168.0.177, zalogować się do konfiguracji i potwierdzić zerowanie ustawień, klawiszem Zachowaj ustawienia , zgodnie z wyświetlonym żądaniem: "
Uwaga ! Należy ZACHOWAĆ USTAWIENIA aby dokończyć zerowanie sterboxa".

Ustawienia zostaną sprowadzone do:
 • adres IP i hasło do wartości fabrycznych,
 • inne ustawienia do ostatnio odtworzonych z archiwum programem PC Sterbox.
Strona domowa Sterbox.
Blog techniczny.