Instrukcja Sterbox

WZTC i WZTD v4.1.0a

Czerwony tekst użyto w celu zwrócenia szczególnej uwagi, kursywy do wyróżnienia nazw użytych na stronach Sterboxa. Linie poziome oddzielają poszczególne tematy.

Aby po kliknięciu w odnośnik powrócić do poprzednio czytanego tematu, użyj klawisza "wstecz" przeglądarki. Możesz również otwierać nowe tematy w zakładkach przeglądarki klikając na odnośniku prawym klawiszem myszy, a następnie wybrać "otwórz w nowej zakładce".

Uwaga ta instrukcja / help przeznaczona jest do Sterbox WZTC , WZTD z firmware wersji co najmniej 4.1.0

Spis treści:

 1. Mechanika, wymiary obudowy, sposób montażu, wiadomości podstawowe.
 2. Zasilanie.
 3. Podłączenie do sieci LAN, hasła.
 4. Podłączenie dodatkowych modułów.
 5. Porty cyfrowe.
 6. Podłączanie do portu cyfrowego urządzeń wejściowych i wyjściowych.
 7. Porty wejść analogowych..
 8. Port RS-485.
 9. Ustawienia, programowanie Sterboxa.
 10. Objaśnienia.

Mechanika, wymiary obudowy, sposób montażu, wiadomości podstawowe.

Kliknij w poniższy obrazek aby powiększyć.
Sterbox

Obudowa o wymiarach Wys. 65,0 mm, Szer. 90,0 mm, Dł. 87,5 mm. 

Montaż obudowy na szynie 35mm PN-EN 60715.

U dołu i góry (jak na rysunku obok) obudowy dwa gniazda do wtyków zaciskowych do montażu przewodów. Gniazdo górne 3816, dolne 5112. Przewody maksymalnej średnicy 1mm w złączu 3816, 2,5mm w złączu 5112. Po lewej stronie obudowy złącza magistrali Sterbox do łączenia z modułami RaT8 i RaT16. Na górze lampki sygnalizacyjne portów przekaźnikowych i lampka stanu modułu.

Podstawy: cztery porty przekaźnikowe 1C i 8 (dla WZTC) lub 16 (dla WZTD) quasi dwukierunkowych portów cyfrowych, 3 fizyczne porty analogowe. Port RS-485.

Do jednego Sterboxa można podłączyć 2 moduły RaT8 i 4 moduły RaT16.Zasilanie.

Sterbox

WZTC, WZTD powinny być zasilanie napięciem stałym 12V +-20%.Nie jest wymagana jego stabilizacja. Pobór prądu do 0,1A (1,2W) - wyłączone przekaźniki, do 0,2A przy włączonych wszystkich przekaźnikach. Jeśli oprócz Sterboxa do tego samego zasilacza podłączone są inne odbiorniki należy stosować poniższe zasady:

Zasilacz powinien zapewnić odpowiednią moc. Należy zsumować pobór mocy wszytkich odbiorników i wybrać zasilacz z zapasem mocy 30% do 100%. Wynika to z faktu większego poboru w chwili włączania odbiorników (przekaźników, lamp LED, elektroniki itp.). Zasilacz niestabilizowany zawsze powinien mieć zapas mocy co najmniej 100%.  Należy również zadbać aby na zasilaniu nie pojawiały się przepięcia np. od obciążeń indukcyjnych. Każde obciążenie indukcuyjne musi być zabezpieczone diodą prostowniczą lub warystorem. Dobrym sposobem jest również używanie osobnych zasilaczy do elektroniki i obciążeń. Wystarczy że mają połączone masy (biegun: minus zasilaczy).

Zasilanie podłączamy do złącza górnego typu 3816. Biegun dodatni zasilacza do styku +Z a biegun ujemny zasilacza do G który będziemy nazywać masą.

 Do dolnego gniazda 5112 podłączone są zestyki w układzie 1C 4 przekaźników.

Istotną sprawą jest aby przewód masy G był połączony we wszystkich modułach i do Sterboxa! Najwłaściwszym jest podłączenie przewodów mas od każdego urządzenia osobno - przewody schodzą się wszystkie przy zacisku masy zasilacza! Podłączenia należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniuDlaczego?

Niebieski przewód na obrazku z lewej strony poprowadzony pomiędzy Sterboxem a RaT. Jeśli w systemie jest więcej modułów, ten sam przewód łączy kolejne.

Podłączenie do sieci LAN, hasła.


Na wierzchu obudowy znajduje się gniazdo sieci LAN 10Base-T. Podłączamy tam przewód od routera lub switcha naszej sieci teleinformatycznej (LAN). Sterbox ma fabrycznie nadany adres IP 192.168.0.177

Komputer z którego chcemy połączyć się ze Sterboxem musi być połączony poprzez tzw. Switch. Fabrycznie nadany adres IP to 192.168.0.177. Wpisanie tego adresu w przeglądarce powinno spowodować wyświetlenie się ekranu powitalnego (do podania haseł). Gdy tak nie jest należy sprawdzić czy komputer nie pracuje w innej podsieci, czyli w uproszczeniu początek jego adresu musi być 192.168.0.X, gdzie X to cyfra z zakresu od 1 do 254 (oprócz 177). Sprawdzenie adresu komputera w systemie Windows: uruchomienie okienka terminala (menu Start, w okienku wyszukiwania wpisujemy CMD i naciskamy klawisz Enter) wpisanie komendy ipconfig zatwierdzenie klawiszem Enter. Gdy adres komputera należy do innej podsieci, należy zmienić chwilowo adres np.: na 192.168.0.1 (Panel sterowania, centrum sieci i udostępniania, właściwości odpowiedniego portu komunikacyjnego w komputerze, właściwości, jeszcze raz właściwości TCP/IP v4, użyj następującego adresu IP).

Po włączeniu zasilania Sterboxa i podłączeniu do sieci Wpisujemy adres IP Sterboxa w oknie przeglądarki. Powinien pojawić się ekran do logowania Sterboxa.
Hasła.
W Sterboxie zapisane fabrycznie są dwa hasła:
 • 1234 - do strony sterowania.
 • abcd - do stron ustawień.
Oba hasła można zmienić w Ustawieniach generalnych. Można również je usunąć - wtedy po wywołaniu adresu Sterboxa pojawi się strona sterowania, do ustawień będzie trzeba użyć adresu Sterboxa uzupełnionego o nazwę strony sterowania, na przykład: http://192.168.0.177/02.html.

Sterbox dla przyspieszenia wyświetlania stron pobiera obrazki z serwera www.sterbox. Gdy strona otwiera się wolno należy sprawdzić ustawienia bramy w Ustawieniach generalnych . Gdy brama nie jest ustawiona poprawnie obrazki pobierane są z pamięci Sterboxa. Wiele przeglądarek zoptymalizowanych do współpracy z niezwykle wydajnymi serwerami www które obsługują wiele połączeń internetowych na raz próbuje takiego samego dostępu do Sterboxa. Z niego (również dla Waszego bezpieczeństwa) można uzyskać tylko pojedyncze połączenie. Każde inne musi zostać odrzucone, co spowalnia wyświetlanie. Polecamy przeglądarkę Firefox. Sterbox nie gromadzi i nie wysyła bez Twojej wiedzy jakichkolwiek informacji. 

Podłączenie dodatkowych modułów.

Moduły rozszerzeń RaT.
Sterbox umożliwia podłączanie modułów RaT, rozbudowujących system o dodatkowe porty:
 • RaT8 - o osiem quasi dwukierunkowych portów cyfrowych. W systemie można zainstalować 2 takie moduły. Patrz Instrukcja RaT8.
 • RaT16 - o 16 quasi dwukierunkowych portów cyfrowych, 3 porty analogowe i dodatkowy port szeregowy RS-485. W systemie można zainstalować 4 lub 8 takich modułów. Patrz Instrukcja RaT16.

1: Uwaga: zasilanie w czasie manipulacji urządzeniami musi być wyłączone! Dlaczego?
Z lewej strony Sterboxa znajduje się złącze. Po prawej stronie modułu RaT znajduje się takie samo złącze. Wkładamy pomiędzy nie łącznik (cztery złocone piny) i zsuwamy ze sobą.  Tak samo dołączamy następne moduły. Istotną sprawą jest połączenie zacisków G Sterboxa i wszystkich połączonych modułów.
 
Jeśli moduły nie mieszczą się w jednym rzędzie można zastosować łącznik CRR.
2: Uwaga: zasilanie w czasie manipulacji urządzeniami musi być wyłączone! Dlaczego?
Połączenie poprzez RS-485, tylko dla WZTC i WZTD. Łączymy skrętką zaciski  A B i G Sterboxa i modułu. Zasilanie +Z może być z różnych zasilaczy. Odległość pomiędzy urządzeniami do około 500m. Pamiętajmy że RS-485 ma strukturę magistrali i końcowe urządzenia na niej muszą mieć włączone terminatory
Łączenie Sterboxów w sieć.
Sterboxy mogą ze sobą współpracować komunikując się ze sobą poprzez sieć - nawet globalną. Każdy Sterbox posiadając unikalny adres w sieci kieruje rozkazy do innych Sterboxów i odbiera je od innych Sterboxów. Patrz Instrukcja ustawień Sterboxa.

Porty cyfrowe.

Każdy port  cyfrowy może być ustawiony jako wejście lub jako wyjście.  Wyjątkiem są porty cyfrowe z przekaźnikami. Ustawień dokonuje się  w Szczegółach makroceli: (Instrukcja ustawień Sterboxa)
Zaznaczenie Tłumik powoduje ignorowanie krótkich zmian sygnału (zakłóceń) na wejściu.


Elektryczna budowa portu.

Schemat wewnętrzny portu cyfrowego. Wartość rezystora to 10kom.  Przy wyłączonym tranzystorze NPN stan na porcie to 0 logiczne, napięcie jest bliskie +Z. Przy podłączeniu obciążenia pomiędzy zaciski Port  a  G, prąd wypływający z portu do masy jest ograniczony rezystorem R i wynosi maksymalnie 1mA przy napięciu zasilania 12V.  Przy włączonym tranzystorze NPN stan na porcie to 1 logiczna, napięcie jest bliskie potencjałowi masy (zależnie od płynącego prądu od 0,5 do 1V). Przy podłączeniu obciążenia pomiędzy zaciski +Z a Port, prąd wpływający do zacisku port nie może być większy niż 150mA ! Jeśli odbiornik pobiera większy prąd należy stosować "wzmacniacz" albo przekaźnik.
Napięcie na portach powinno mieścić w zakresie od 0V do +Z. Port krótkotrwale toleruje napięcie do którego podłączone jest obciążenie do maksymalnie 24V.
Przekroczenie wartości podanych powyżej powoduje zniszczenie modułu za które nie odpowiada producent czy też dystrybutor urządzenia.

Porty przekaźnikowe.

Pierwsze cztery porty Sterboxa wyposażone są w przekaźniki. Dlatego mogą być tylko wyjściami.

Przekaźniki o zestykach przełączających, prądzie maksymalnym dla kategorii obciążenia AC1: do 8A i napięciu pracy 230VAC. Kategoria AC1 oznacza obciążenie o charakterze czysto rezystancyjnym. Takim może być klasyczna (z włóknem żarowym) żarówka lub podgrzewacz wody. Dla przykładu: świetlówka kompaktowa (żarówka energooszczędna) lub „żarówka” LED stanowią najczęściej obciążenie o charakterze pojemnościowym. Innym rodzajem są obciążenia indukcyjne (silniki, klasyczne świetlówki itd). Takie obciążenia mają właściwość pobierania w momencie załączenia znacznego prądu, a w momencie rozłączania powstają przepięcia, może to powodować niszczenie zestyków np.: „sklejanie” zestyków przekaźników. W obu wypadkach należy rozpatrzeć sposób zaradzenia problemowi. Jednym z nich jest stosowanie dodatkowych elementów. Drugim zastosowanie zewnętrznych przekaźników o odpowiednich parametrach. W obu wypadkach decyduje projektant instalacji, a pomocą służy nasz serwis. Patrz OBJAŚNIENIA.


Podłączanie do portu cyfrowego urządzeń wejściowych i wyjściowych.

Poniżej pokazano zestaw Sterbox plus dwa moduły RaT. Wszystkie elementy posiadają taki sam sposób podłączania do portów cyfrowych.

Do Sterboxa, portu 5 podłączony jest wyłącznik. Aby podłączyć wyłącznik do portu nie musimy stosować żadnych dodatkowych elementów.
W makroceli Porty podstawowe Sterboxa 5 do 12 pierwszy wiersz odpowiada portowi 5. Ustawiamy go jako Wejście.
Gdy w czasie używania włącznika pojawiają sie zakłócenia - zaznaczamy pole Tłumik.
Do RaT16 oznaczonego jako "1" *, portu 37 podłączony jest wyłącznik.
Aby podłączyć wyłącznik do portu nie musimy stosować żadnych dodatkowych elementów.

W makroceli Porty modułu lokalnego RaT16 - 1 37 do 44  pierwszy wiersz odpowiada portowi 37. Ustawiamy go jako Wejście.  
Gdy w czasie używania włącznika pojawiają sie zakłócenia - zaznaczamy pole Tłumik.
Do RaT16 oznaczonego jako "2"*, portu 57 podłączona jest dioda LED. Normalna dioda LED do pracy potrzebuje ograniczenia prądu. Stąd rezystor R, jego wartość od 1kom do 10kom. Brak tego rezystora spowoduje uszkodzenie diody i może uszkodzić port RaT16.
Istnieją diody LED z wbudowanym rezystorem, wtedy taka dioda opisana jest jako dostosowana do napięcia 12V.

W makroceli Porty modułu lokalnego RaT16 - 1 52 do 60  piąty wiersz odpowiada portowi 57. Ustawiamy go jako Wyjście.
Do RaT16 oznaczonego jako "2"*, portu 62 podłączony jest przekaźnik. Przekaźnika używa się wtedy jeśli przekroczone są możliwości prądowe (150mA) lub napięciowe (12VDC) modułu RaT16.
Przekaźnik musi mieć cewkę na 12VDC i prąd cewki nie większy niż 150mA.

W makroceli Porty modułu lokalnego RaT16 - 2 61 do 68  drugi wiersz odpowiada portowi 62. Ustawiamy go jako Wyjście.

Porty wejść analogowych.

W Sterboxie WZTC i WZTD znajdują się trzy porty analogowe. Można podłączyć do nich różne czujniki . Akceptowane jest napięcie z zakresu 0 do 3V. 
Wejścia analogowe napięciowe.
Z punktu widzenia elektrycznego czujniki dzielą się na trzy i czteroprzewodowe. Na rysunku pokazano prawidłowy sposób podłączania obu typów. Jednocześnie pokazano jak podłączać oba typy równocześnie. Proszę zwrócić uwagę na użycie masy analogowej AG !  
W przypadku długich przewodów pamiętajmy że mogą się na nich indukować napięcia zakłócające. Proszę stosować kable z ekranem. Ekran powinien być podłączony do masy G tylko od strony Modułu.
W trybie wejść analogowych napięciowych wejście A1 jest podłączone do wyjścia 1 makroceli, A2 do 3, A3 do 5.
Uwaga: gdy pomiar jest niestabilny (wartość całkowita pomiary ma duże fluktuacje):
- sprawdż zasilacz który używasz, może mieć wysokie napięcie tętnień - sprawdzisz to podłączając kondensator elektrolityczny o dużej pojemności (min 1000uF), na zaciski zasilacza,
- połączenia masy pomiędzy zasilaczem, modułami - muszą być wykonane prawidłowo i solidnie, patrz punkt Zasilanie,
- podłącz rezystor 10kom - 1kom pomiędzy Ax a AG, blisko RaT, będzie konieczna kalibracja odczytu wartości analogowej,
- zablokuj zasilanie czujnika temperatury (przy samym czujniku) kondensatorem ceramicznym 100nF,
- użyj przewodów ekranowanych.

Czujnik temperatury trzyprzewodowy.

Ustawień dla portów analogowych dokonuje się w makroceli Porty analogowe. Patrz Instrukcja ustawień Sterboxa.

Port RS-485. 

Port szeregowy RS-485 w module rozbudowy może być użyty do :

 1. Jako niezależny pot RS-485. Dane wysyłane z Nadajnika tekstu i odbierane z Odbiornika tekstu
 2. Jako port Modbus. Dane wysyłane z Nadajnika tekstu i odbierane z Odbiornika tekstu. Sposób użycia - patrz  Instrukcja ustawień Sterboxa.
 3. W Sterboxach WZTC i WZTD do podłączenia do 4 modułów RaT16.
Łączenie urządzeń RS-485.
zworka po prawej stronie złacza drugi pionowy rząd
W Sterboxie do podłączenia magistrali RS-485 służą zaciski A i B. oraz G. W jakikolwiek sposób używamy portu RS-485 zasady łączenia są takie same.
Zaciski A łączymy z zaciskiem A innego urządzenia, zacisk B z B. Łączymy również masy wszystkich urządzeń.
W urządzeniach końcowych magistrali włączmy terminatory:
W Sterboxie zakładamy zworkę po lewej stronie złącza 3816 (gdy tym złączem zwrócimy Sterboxa ku sobie). Jeden rząd pionowy zostawiamy wolny, na następny zakładamy zworę. W urządzeniach innych producentów szukamy sposobu włączenia terminatora w ich instrukcjach. Jeżeli nie ma innej metody, dołączmy rezystor 120 Ω do ostatniego urządzenia na magistrali.
zwora - styki drugie w pionie od prawej
Zwora założona = terminator włączony

Do połączenia należy użyć skrętki np. kabli typu YTKSY lub UTP, STP. Żyły A i B muszą być w jednej parze. Maksymalna odległość pomiędzy końcami magistrali to 2km. Zależnie od warunków (zakłócenia) może być ona znacznie mniejsza.
Zasilanie urządzeń może być z jednego lub wielu zasilaczy. Istotne jest tylko połączenie wszystkich mas G wspólnym przewodem.Ustawienia, programowanie Sterboxa.

Fabryczny Sterbox posiada wpisane ustawienia które łączą klawisze na ekranie użytkownika z wyjściami Sterboxa. W ten sposób zrealizowana jest funkcja przekaźnika internetowego. Ale Sterbox umożliwia znacznie więcej, skorzystaj z Instrukcja programowania. Gdy ustawienia zostaną zmienione najlepiej je zachować przy pomocy programu PC-Sterbox (SterBox.exe).


Objaśnienia.

Dlaczego przy jakichkolwiek manipulacjach, podłączaniu urządzeń i przewodów Sterbox powinien być wyłączony z prądu?
Najlepiej również gdyby były wyjęte z niego wszytkie wtyczki. Rozpatrzmy podane poniżej przypadki:
 1. Przypadkowe dotknięcie innego styku niż ten do którego chcemy dołączyć przewód.  Jeśli np. na przewodzie będziemy mieli potencjał +12V bez ograniczenia prądowego i dotkniemy styku portu na którym ustawiona jest 1 (czyli tranzystor NPN z rysunku elektryczna budowa portu) będzie włączony - doprowadzimy do jego zniszczenia.
 2. Gdy pomylimy się i niedokładnie włożymy wtyczkę do gniazda - może dojść do sytuacji gdzie np. przewód masy nie będzie połączony z obwodami wewnętrznymi urządzenia i prąd z zasilacza uszkodzi wewnętrzne obwody wskutek płynięcia poprzez zbyt cienkie przewody dużych prądów!
 3. Gdy pomylimy się w podłączeniu, to przed włączeniem zasilania mamy szanse przejrzeć połączenia jeszcze raz. Unikniemy wtedy uszkodzenia! 
 4. Sprawdźmy wartości napięć zasilających i ich biegunowość, prosty przyrząd pomiarowy (multimetr) za paręnaście złotych jest wystarczający. Sposób używania - wpisz w wyszukiwarkę np. pomiary multimetrem.
 5. Jeśli naładujemy się elektrycznością statyczną a urządzenie jest odłączone od przewodów, dotykając go nie uszkodzimy go. Przeczytaj artykuł w WP. Dobrym zwyczajem przed dotknięciem urządzeń czy też łączących je przewodów jest "rozładowanie się" poprzez dotknięcie metalowego elementu który jest uziemiony., lub dotknięcie przewodu masy - wyrównamy w ten sposób potencjał.
Pamiętajmy że uszkodzenia tego typu wyłączone są z odpowiedzialności producenta lub dystrybutora. Pozostawiają one trwałe ślady w obwodach urządzenia. Bardzo często uszkodzenia ograniczają się do części zabezpieczających i w ten sposób zniszczenia są minimalne. Za opisane powyżej uszkodzenia Sterboxa  nie odpowiada producent czy też dystrybutor urządzenia.

UWAGA: prace przy urządzeniach zasilanych napięciem niebezpiecznym dla życia a takim jest napięcie w sieci elektroenergetycznej 230VAC mogą przeprowadzać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje!

Dlaczego strony Sterboxa otwierają się powoli?
 1. Brak dostępu do internetu: Sterbox sprawdza dostęp i przy braku obrazy, CSS jest pobierane z niego, obniża to wydajność wyswietlania.
 2. Sterbox posiada dostęp, przeglądarka na komputerze czy tablecie - nie. Sterbox w takiej sytuacji do generowanych stron WWW wstawia adres internetowy do obrazków i CSS. Przeglądarka bezskutecznie ponawia próbę ściągnięcia plików, wyświetlanie jest tragiczne. 
 3. Zmieńmy przeglądarkę na inną, osobiście polecam Firefox.

Diody LED.
Dioda LED (light-emitting diode) aby świeciła musi być:
 • podłączona zgodnie z jej biegunami, tzn anoda (najczęściej dłuższa końcówka) połączona z plusem zasilania, katoda z minusem.
 • Jej prąd musi zostać ograniczony. Sama dioda gdy podłączymy ją do napięcia wyższego od jej napięcia przewodzenia, bez ogranicznika prądu, ulegnie zniszczeniu. Podłączamy w szereg rezystor, dla 12 V najczęściej rezystor o wartości od 0,5kΩ do 10kΩ. Dokładne obliczenie wartości rezystora -  ze wzoru Ohma:
  R=UZAS – ULED / ILED Czyli mając diodę czerwoną która ma napięcie ULED=2V i prąd ILED=20mA , zasilanie 12V, dajemy rezystor 510Ω. Jeśli dla tej diody chcemy aby świeciła słabiej - dajemy rezystor o większej wartości.
Są również LEDy które posiadają rezystor wbudowany i są określone jako LED na 12V. Zawsze należy sprawdzić czy nie pobierają prądu większego od 150mA. 
Kontrolki w obudowach które posiadają wewnątrz rezystor i są określone jako LED na 12V. Zawsze należy sprawdzić czy nie pobierają prądu większego od 150mA. 
Osobną kategorią są "żarówki LED" czy inaczej mówiąc Ledówki. Zbudowane są one z jednej lub wielu diod i zawierają dodatkowo układ elektroniczny zasilający te diody. Istnieją (między innymi):
 • ledówki na 12V, z bagnetami np G4. Jeśli nie pobierają prądu większego niż 150mA to możemy je podłączyć bezpośrednio do portu RaT16. W wypadku gdy podana jest moc np 12V 1W, to korzystając ze wzoru I LED = P / U (12V)   czyli  1/12=  0,084A = 84mA - taką ledówkę możemy spokojnie podłączyć. Jeślibyśmy chcieli podłączyć dwie to prądy się sumują i 84mA+84mA=168mA co przekracza możliwości wyjścia! Jak podłączyć odbiorniki pobierające duży prąd? Korzystając np. z przekaźnika lub "wzmacniacza".
 • Ledówki na 230VAC - takie możemy podłączać tylko przy pomocy przekaźników. I tu ważna informacja: większość tanich żarówek LED jako układ elektroniczny posiada prymitywny ogranicznik wykonany z kondensatora włączonego w szereg z diodami. Taki ogranicznik ma tą cechę że w momencie dołączenia do zasilania powoduje udar prądowy. Wiele przekaźników bez dodatkowych zabezpieczeń "zlepi" styki. Rozwiązaniem jest włączenie w szereg termistora.  Taki termistor w swojej specyfikacji ma określony prąd pracy. Jeśli znamy moc ledówki to możemy zastosować wzór który został podany w punkcie powyżej.
Styki przekaźników.
Użyto przekaźników o zestykach przełączających, prądzie maksymalnym dla kategorii obciążenia AC1: do 8A i napięciu pracy 230VAC. Kategoria AC1 oznacza obciążenie o charakterze czysto rezystancyjnym.
Gdy używamy innych obciążeń (Żarówki LED omówino w punkcie powyżej) : silników, cewek, zasilaczy z przetwornicami, transformatorów styki przekaźnika należy zabezpieczyć. Nawet jeśli zestyki nie zlepiają się, są źródłem zakłóceń które mogą spowodować zła pracę urządzeń w pobliżu (w tym i Sterboxa). Należy stosować na przykład gasiki lub warystory. Ponieważ temat jest szeroko opisywany, odsyłam przykładowo do dokumentu producenta przekaźników: strona 18 - Obwody gaszące i  strona 19 - Obciążenia specjalne.

Wskaźnik sygnalizacji statusu Sterboxa.

Obok gniazda znajduje się lampka sygnalizacyjna statusu:

Stan lampki

Stan urządzenia

Miga 1s/1s na czerwono

Brak łączności z LAN

3x1s zielono/1x1s czerwono

Jest LAN brak WAN (lub zły wpis brama w Ustawieniach generalnych)

Miga 1s zielono /1s czerwono

Nie pobrano adresu z DHCP

Miga 0,25s/0,25s na czerwono

Błąd dostępu do zdalnego systemu

Miga 1s/1s na zielono

Podłączone do LAN

Miga 0,25s/0,25 na zielono

potwierdzenie dostępu do zdalnego systemu

Miga 0,5s/0,5 na zielono 

połączenie przychodzące od zdalnego systemu

Miga szybko na zielono

Przekazywanie polecenia do innego SterBox

Miga szybko na czerwono

Kolizja w czasie przekazywania do innego SterBox lub brak z nim łączności.

Miga pomarańczowo na przemian z innym kolorem

Błąd zegara (zbyt długi brak zasilania)

3 Krótkie zielone, 3 długie czerwone, 3 krótkie zielone Wykryte uszkodzenie oprogramowania - fimwaru. Konieczna naprawa

Różnice wersji:

WZTC WZTD
ilość portów 4 przekaźnikowe, 8 wejść przełączanych na wyjścia OC 4 przekaźnikowe, 16 wejść przełączanych na wyjścia OC
wersja firmwaru 4.0.1 rozszerzona


Co oznaczają skróty V, VDC, VAC?
Są oznaczeniami jednostki napięcia elektrycznego o nazwie Wolt. V - to sam wolt, VDC to Wolt napięcia stałego a VAC to wolt napięcia przemiennego. Napięciem stałym (12VDC) zasilamy Sterboxa, a napięcie przemienne (230VAC) jest w gniazdach ściennych - energetycznych.

CE.
Wyrób jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej i spełnia wymagania poniższych norm:
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, EN 61000-4-9:1993 + A1:2001, EN 61000-4-8:1993 +
A1:2001, EN 61000-4-3:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005,
EN 61000-3-2:2006, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-4:2004, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-
11:2004, EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003
I dlatego został oznaczony symbolem CE.