Włącznik dotykowy


Szklany panel przedni, 5 pól dotykowych, każde z sygnalizacją. Dodatkowo wielokolorowe podświetlenie.  Kreator wyłączników.

Spis treści:

 1. Mechanika, wymiary.
 2. Zasilanie, podłączenie.
 3. Ustawienia wyłącznika.
 4. Ustawienia Sterboxa.

Mechanika, wymiary.

Wyłącznik przeznaczony jest do montażu w standardowej puszce instalacyjnej. Montaż polega na przykręceniu ramki do puszki i założeniu wyłącznika.
Wymiary zewnętrzne panelu szklanego to: 90x90mm. Zewnętrzna część panelu odstaje od ściany na 10mm.
Puszka średnicy 60mm o standardowej głębokości.

Pamiętajmy aby czujnik temperatury znalazł się na dole.

Rysunek 1. Widok z boku. RaTacz zamontowany w puszce.

Zasilanie, podłączenie.

    Włącznik zasilany jest z modułu RaKlaw, tymi samymi przewodami prowadzona jest komunikacja pomiędzy włącznikiem a modułem RaKlaw. Napięcie zasilania 12V, moc pobierana przez pojedynczą klawiaturę 0,36W.

Jako przewodów podłączeniowych można użyć pary z kabla UTP, STP lub 2 przewodów z kabla instalacyjnego energetycznego YDY.

Pamiętajmy że ten kabel nie może być używany do 230VAC !
Kabel połączeniowy pomiędzy RaTacz i RaKlaw nie powinien być położony w bezpośredniej bliskości kabli energetycznych 230/400VAC. Złe położenie kabli spowoduje nieprawidłowe działanie lub jego całkowity brak!

Do pojedynczego wyjścia modułu RaKlaw możemy podłączyć 4 włączniki RaTacz lub inne moduły pracujące na tej magistrali.

UWAGA: po włączeniu zasilania RaTacz kalibruje się. Nie dotykaj go przez 15 sekund!


Rysunek 2. Widok od tyłu. W czasie instalacji należy bezwzględnie zadbać aby żadne przewody nie dotykały płytki z elektroniką! I nie ma znaczenia czy będą izolowane, powinny być oddalone od płytki.

Ustawienia wyłącznika

Do pojedynczego wyjścia modułu RaKlaw możemy podłączyć 4 wyłączniki RaTacz (lub inne). Numer klawiatury ustawiamy przełącznikami pokazanymi na rysunku 2 w poprzednim punkcie: "Ustalenie adresu".
Adres włącznika RaTacz Położenie przełącznika ustalania adresu
K1 1 off, 2 off 1 off, 2 off, 
K2  1 on, 2 off 1 on, 2 off, 
K3 1 off, 2 on 1 off, 2 on, 
K4 1 on, 2 on 1 on, 2 on, 
Tabela: adresowanie .
W Sterboxie do współpracy służy makrocela "RaTacz": pięć wyjść cyfrowych od pól dotykowych, jedno wyjście analogowe od czujnika temperatury, pięć wejść do sterowania podświetleniem pól dotykowych, trzy wejścia analogowe do sterowania RGB podświetlenia całego wyłącznika.

Ustawienia w Sterboxie

Dla ułatwienia linki do innych instrukcji: 
 • ogólna pomoc ustawień Sterboxa WZTC i WZTD, 
 • instrukcja modułu RaKlaw - pośrednika pomiędzy Ratacz a Sterboxem,
 • instrukcja sprzętowa Sterboxa.
Do współpracy ze Sterboxem potrzebny jest moduł RaKlaw, jeden na każde 4 sztuki RaTacz (lub inne).

Do współpracy z włącznikiem RaTacz służy makrocela o tej samej nazwie.
 • Należy wybrać włącznik który zamierzamy ustawić:
  • dla pierwszego RaKlaw wyjścia A i pierwszego wyłącznika z kolei wybieramy K1A_T1 itd.
 • We włączniku każde pole dotykowe posiada podświetlającą lampkę informacyjną . Można ja sterować sygnałem cyfrowym.
 • Włącznik posiada wielokolorowe  podświetlenie ogólne. Ustawiana jest barwa i intensywność świecenia. Porada: należy podawać raczej małe wartości np: 0,05. Można użyć Konwertera obwodów analogowych <-> obwód RGB, do wysterowania sygnału wejściowego, aby podświetlić moduł. Można też wartość (podpatrzoną w konwerterze wartość wpisać bezpośrednio na to wejście.
 • Każde pole po dotknięciu załącza wyjście cyfrowe, przy oddaleniu palca wyłącza. 
 • Po dotknięciu słychać sygnał akustyczny, przy oddaleniu również. Można wyłączyć polem Wyłącz Beep.
 • Dwa wejścia cyfrowe sygnałów akustycznych. Dwa zera (00) na wejściach cyfrowych - cisza. Inne stany generują sygnalizację akustyczną.
 • Wyjście analogowe z czujnika temperatury. Wskazówka praktyczna - w polu Formuła wyjścia 8 należy podnieść temperaturę do wartości zmierzonej np. na środku pokoju.


CE
.
Wyrób jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej i spełnia wymagania poniższych norm:
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, EN 61000-4-9:1993 + A1:2001, EN 61000-4-8:1993 +
A1:2001, EN 61000-4-3:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005,
EN 61000-3-2:2006, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-4:2004, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-
11:2004, EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003
I dlatego został oznaczony symbolem CE.