Moduł RaKlaw zasilający i komunikacyjny

Spis treści:

  1. Obudowa, wymiary.
  2. Podłączenie do Sterboxa.
  3. Zasilanie.
  4. Podłączenie urządzeń do RaKlaw.

Obudowa, wymiary.

Obudowa do montażu na szynie 35mm PN-EN 60715, wymiary 65x90x35,2mm.

U dołu i góry obudowy znajdują się dwa gniazda do wtyków zaciskowych do montażu przewodów. Gniazdo górne 3802, dolne 3804. Przewody maksymalnej średnicy 2mm. Po lewej i prawej stronie złącza magistrali Sterbox do łączenia ze Sterboxem i innymi modułami.

Po lewej i prawej stronie złącza 3802 lampki wskazujące pracę modułu.

Podłączenie do Sterboxa


Moduł RaKlaw można podłączać do Sterboxów WZTC i WZTD. Uwaga: zasilanie w czasie manipulacji urządzeniami musi być wyłączone!  Z lewej strony Sterboxa znajduje się złącze. Po prawej stronie modułu RaKlaw znajduje się takie samo złącze. Wkładamy pomiędzy nie łącznik (cztery złocone piny) i zsuwamy ze sobą.  Tak samo dołączamy następne moduły. Istotną sprawą jest połączenie zacisków G Sterboxa i wszystkich połączonych modułów przewodem. (Opisano tą konieczność w punkcie zasilania).

Do Sterboxa mogą być podłączone maksymalnie 4 moduły RaKlaw.

Ustawienia w Sterboxie opisane są w instrukcjach urządzeń podłączanych do RaKlaw:
  • Instrukcja włącznika dotykowego RaTacz.
  • Instrukcja modułu żaluzji, rolet, bramy.
  • Instrukcja czujnika temperatury i wilgotności.

Zasilanie

Zasilanie modułu 12V z tego samego zasilacza co Sterbox. Pobór prądu z podłączonymi wyłącznikami lub innymi elementami maksymalnie 2W. UWAGA: odwrotne podłączenie zasilania (właściwe pokazane na rysunku poniżej) jest niedopuszczalne. Istotną sprawą jest aby przewód masy G był połączony we wszystkich modułach, zasilaczu i do Sterboxa ! Najwłaściwszym jest podłączenie przewodów mas od każdego urządzenia osobno - przewody schodzą się wszystkie przy zacisku masy zasilacza! Podłączenia należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu! Przewód masy G powinien mieć co najmniej 1 mm średnicy.


Podłączenie urządzeń do RaKlaw

Moduł RaKlaw posiada dwie pary wyjść, każda do czterech: wyłączników lub innych urządzeń.
Biegunowość nie jest istotna. Połączenia mogą być ułożone w gwiazdę, magistralę lub jakkolwiek inaczej. Długość przewodów przy połączeniu w magistralę nie powinna przekraczać 30m.

Jako przewodów podłączeniowych można uzyć pary z kabla UTP, STP lub 2 przewodów z kabla instalacyjnego energetycznego YDY.

Pamiętajmy że ten sam kabel nie może być używany do 230/400VAC !
Kabel połączeniowy pomiędzy RaTacz i RaKlaw nie powinien być ułożony w bezpośredniej bliskości kabli energetycznych 230/400VAC. Takie położenie kabli spowoduje nieprawidłowe działanie lub jego całkowity brak!