Dzielnik RaDIV

Wygląd i wymiary modułu.
widok modułu RaDIV
Moduł służy do dopasowania czujników impulsowych do sterownika. Dzieli wejściowe impulsy (częstotliwość) w stopniu od 1:2 do 1:32. Może być elementem pośredniczącym do wodomierzy, wiatromierzy, liczników obrotów, wskaźników ślizgania się pasów napędowych itd.
Zasilanie 12VDC (5V do 12) dołączone do złącza J2. Biegunowość pokazana na powyższym rysunku. Pobór mocy max 100mW.
Wejście i wyjście Złącze J1 od góry: wejście, masa, wyjście. Standart sygnałów wejściowych: 0 do napięcia zasilania.  Wartością stanu niskiego jest zakres od 0V do 1/4 napięcia zasilania, stan wysoki jest akceptowany od napięcia zasilania minus 1/4 tej wartości, do maksymalnie watości takiej samej jak napięcie zasilania.
Sygnał wyjściowy fala prostokątna o wartości maksymalnej równej napięciu zasilania. Wyjście można bezpośrednio podłączać do portów Sterboxa.
Ustawianie podziału przy użyciu kodera koder
ustawienie kodera stopień podziału
0 1:2
1 1:4
2 1:6
3 1:8
4 1:10
5 1:12
6 1:14
7 1:16
8 1:18
9 1:20
A 1:22
B 1:24
C 1:26
D 1:28
E 1:30
F 1:32

Moduł wyposażony jest w dwa wskaźniki LED: zielony potwierdza zasilanie, czerwony jest podłączony do sygnału wyjściowego.