DMX w Sterboxie


Złącze DMX.

Większość urządzeń DMX używa wtyków i gniazd tzw XLR:

widok gniazda od przodu
Przeznaczenie Podłączenie w Sterboxie - RaT16
1 Masa - ekran G
2 Data- B w RS485
3 Data+ A w RS485
4 Zwrotna Data - bez podłączenia
5 Zwrotna Data + bez podłączenia
Tabela 1.
Inne używają innych rodzajów złącz i bezpośrednio wychodzących przewodów. Łączymy zawsze masy ze sobą, przewody oznaczone A lub + ze sobą i B lub -. Najczęściej, gdy zamienione są przewody Data+ i Data-, urządzenie DMX zmienia jasność świecenia, miga światłem itd. Wtedy należy zamienić te przewody.

RS485 w Sterboxie.


Rysunek1. Podłaczenie do RaT16

Ustawienia w RaT16 i Sterboxie.

Ustawienia modułu rozszerzeń Ustawienia w makroceli Porty analogowe RaT16

Rysunek 2. Makrocela wyjść RaT16 i powiązanie z Ustawieniami modułu rozszerzeń.

Rysunek 4. Gdy spojrzymy na rysunek 2, wartość z samej góry (=0,01289) wysyłana jest na kanał DMX1 

Rysunek 3.Ustawienia modułu rozszerzeń - Tryb pracy portu należy ustawić na Port DMX. Przekreślone ustawienia są nieistotne - wartości mogą być dowolne.

Rysunek 5. Amatorskie urządzenie z DMX. Crystal ball świeci, miga i obraca wzór świetlny. Każda funkcja zabiera 1 kanał DMX.  Widoczny "A001" jest pierwszym adresem DMX który zabiera kula.

Na magistralę DMX wysyła się wartość z zakresu 0 do 255. W portach analogowych możemy wysłać napięcie od 0 do 3,3V - jedności na DMX odpowiada 0,01289V na porcie analogowym. Czyli jeśli chcemy wysłać 1 na DMX ustawiamy na porcie analogowym wartość 0,01289. Jeśli chcemy wysłać 10 to ustawiamy 0,1289 (10 x 0,012890625), a dla 255 ustawiamy 3,3.

Przykład prostego sterownika DMX.Rysunek 6.Prosty sterownik DMX podłączony do RaT16.
Ten sterownik nie posiada żadnych ustawień, nie posiada przełącznika ustawiania adresu DIP-Switch lub też wyświetlacza z przyciskami + i - (takiego jak na rys.5). Trzy wyjścia odpowiadają kanałom DMX 1, 2 i 3.